Yritysuutiset

Nokia ei odota merkittävää tuloskasvua vuonna 2020

Nokia kasvatti nettokassaansa, mutta ei jaa osinkoa.

Nokian viime vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa pysyen lähes samana verrattuna vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto laski yhdellä prosentilla.

Ilman vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2018 viimeisen neljänneksen kertaluonteista lisensointitoiminnan liikevaihtoa Nokian liikevaihto kasvoi yhdellä prosentilla, mikä johtui toimialan kysynnän yleisestä parantumisesta ja erityisesti yritysasiakasliiketoiminnan vahvasta kasvusta, jonka taustalla oli tehtäväkriittisten verkkoratkaisujen kysynnän kasvu.

Koko vuoden 2019 liikevaihto oli 23,3 miljardia euroa, kun se oli 22,6 miljardia euroa koko vuonna 2018.

Loka–joulukuun ei-IFRS-liiketulos oli 1 134 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavan ajan tulos oli 1 120 miljoonaa euroa. Analyytikot olivat odottaneet keskimäärin 1 092 miljoonan euron tulosta, joten Nokia tarjosi hienoisesti odotettua parempaa tuloskehitystä.

Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen Nokian laimennettu ei-IFRS osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa, kun se oli 0,13 euroa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä.

Pieni tulospetraus johtui yhtiön mukaan ensisijaisesti Nokian kustannussäästöohjelman etenemisen jatkumisesta, minkä seurauksena toimintakulut laskivat Networks-, Nokia Software- ja Nokia Technologies -segmenteissä.

Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen raportoitu laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa, kun se oli 0,03 euroa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä.

Viimeisellä neljänneksellä nettokassa ja lyhytaikaiset sijoitukset kasvoivat noin 1,4 miljardilla eurolla edelliseen neljännekseen verrattuna, minkä seurauksena nettokassa oli noin 1,7 miljardia euroa.

Nokian vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulos oli vahva päätös haastavalle vuodelle, Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri toteaa.

”Kehitys oli vahvaa monilla liiketoiminta-alueilla vuosineljänneksen aikana, liikevoitto parani hieman vuoden 2018 vastaavasta ajanjaksosta, vapaa kassavirtamme oli vankka ja nettokassamme kasvoi 1,7 miljardiin euroon.”

Surin mukaan Nokia näkee hyvää kehitystä sen strategisilla painopistealueilla yritysasiakas- ja ohjelmistoliiketoiminnassa.

”Nokia Enterprise –liiketoiminta suoriutui erittäin hyvin tavoitteessaan saavuttaa kaksinumeroinen myynnin kasvu, markkinat päihittäen. Nokia Software -segmentti osoitti pitkän aikavälin potentiaalinsa, parantaen kannattavuuttaan vuoteen 2018 verrattuna. Lisäksi IP Routing -liiketoiminta jatkoi asemansa huomattavaa vahvistamista, lisäten merkittävästi markkinaosuutta ja parantaen kannattavuuttaan haastavalla markkinalla, ja Nokia Technologies -liiketoiminnan kannattavuus säilyi vahvana.”

Suri myöntää, että Nokia kohtasi haasteita Mobile Access -liiketoiminnassa ja kassavirran tuottamisessa.

Nyt Mobile Access -liiketoiminnassa Nokia odottaa kehitystä, jota tukevat ”5G Powered by ReefShark” -tuotevalikoiman toimitusten kasvu, tuotekustannusten alentuminen, parempi asiakassopimusten kaupallinen hallinta ja palveluliiketoiminnan operatiivisen suorituksen vahvistuminen.

Nokia ei maksa osinkoa, vaan odottaa osingonjaon jatkuvan sitten kun nettokassa-asema paranee noin kahden miljardiin euroon. Nokia ei odota saavuttavansa tuota tasoa tämän vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana.

Yhtiö piti odotetusti näkymänsä ennallaan. Muutamat täsmennykset näkemyksiin viittaavat siihen, että epävarmuustekijöitä piisaa.

Nokia odottaa ensisijaisten markkinansa pysyvän lähes ennallaan koko vuonna 2020 ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia, Kiinaa lukuun ottamatta. Markkinaosuuden tavoitteluun Kiinassa liittyy merkittäviä kannattavuushaasteita ja alueen markkinadynamiikassa on ”joitakin yksilöllisiä piirteitä”.

Yhtiö odottaa kausiluontoisuuden olevan vuonna 2020 samankaltaista kuin vuonna 2019, ja suurimman osan liikevoitosta ja vapaasta kassavirrasta odotetaan syntyvän viimeisellä neljänneksellä.

Voimakas kilpailu jatkuu, joka vaikuttaa erityisesti Mobile Access -liiketoimintaan ja jonka odotetaan jatkuvan kiivaana koko vuonna 2020. Yhtiön mukaan jotkut kilpailijat pyrkivät kasvattamaan osuuttaan 5G:n käyttöönoton varhaisessa vaiheessa.

Nokian koko vuoden osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa. Yhtiö odottaa osakekohtaisen ei-IFRS tuloksen nousevan hieman, 0,25 euroon osakkeelta.

Nokian tulosraportti oli sijoittajien mieleen, sillä osakekurssi oli noin klo 11.10 lähes 4,7 prosentin nousussa.

Kommentoi
Ylös
>