Talouden trendit

Palkkavertailu yllätti: Kuntien palkat useissa ammateissa selvästi yksityisen sektorin palkkoja korkeammat

Yksityisen ja kuntasektorin väliset palkkaerot on nyt selvitetty.

KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt päättivät viime neuvottelukierroksen yhteydessä selvittää erot kuntasektorin ja yksityisen sektorin palkoissa ja muissa työvoimakustannuksiin vaikuttavissa palvelussuhteen ehdoissa.

Nyt valmistunut selvitys keskittyy tilastollisiin, laatuvakioituihin palkkaeroihin. Muiden työvoimakustannuserojen selvittäminen on vielä kesken, KT Kuntatyönantajat kertoo tiedotteessaan.

Palkkavertailun tekivät Palkansaajien tutkimuslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston (2014-2016) avulla. Havaituista palkkaeroista eliminoitiin se osa, joka voidaan tilastollisesti selittää työntekijään tai palvelussuhteeseen liittyvillä tekijöillä.

Selvityksessä tehtiin erikseen analyysit kaikki ammatit sisältävästä sekä niin sanotusta vastaavat ammatit sisältävästä aineistosta. Vastaavien ammattien määritelmänä on, että kummankin sektorin aineistossa on tarkalla ammattiluokkatasolla vähintään sata havaintoa (työntekijää) joka vuosi. Tämä aineisto kattoi 91 prosenttia kaikista kunta-alan havainnoista.

Palkkaerot vaihtelevat paljon ammattien kesken ja alueellisesti

Selvityksen mukaan yksityisen sektorin palkat ovat 2,1 – 3,0 prosenttia paremmat kuin kunta-alalla. Vastaavien ammattien aineistossa tulos on hieman pienempi eli 1,7 – 2,6 prosenttia. Tulokset vaihtelevat eri ansiokäsitteiden välillä. Palkkaeroja on selvityksessä kuvattu monella muuttujalla, ja palkkaerot vaihtelevat valitusta muuttujasta riippuen.

Naisilla sektorien väliset suhteelliset palkkaerot ovat selvästi miehiä pienempiä. Naisilla suhteellinen palkkaero on likimain nolla ja miehillä noin 6 – 7 prosenttia.

Uusimaa erottuu selvästi alueellisessa tarkastelussa. Siellä yksityisen sektorin palkat ovat vastaavissa ammateissa 5-7 prosenttia korkeammat. Lähes joka toisessa maakunnassa kuntasektorin palkat ovat yksityistä sektoria paremmat.

Ammattinimikkeissä yksityisen sektorin palkat jopa yli kahdeksan prosenttia alhaisemmat

Sellaisilla suurten henkilöstöryhmien aloilla kuten terveys- ja sosiaaliala, kasvatus- ja opetusala, kuntasektorin palkat ovat vastaavissa ammateissa työskentelevillä jonkin verran suuremmat (0,4 – 2,3 prosenttia) kuin yksityisellä sektorilla.

Tarkasteltaessa kuntasektorin suurimpia nimikkeitä, ovat esimerkiksi sairaanhoitajien ansiot yksityisellä sektorilla 6,4 – 8,1 prosenttia matalammat kuin kuntasektorilla. Luokanopettajilla ero on 2,3 – 4,0 ja lastentarhanopettajilla 5,3 – 6,1 prosenttia kuntasektorilla työskentelevien eduksi.

Toimistosiivoojille maksetaan yksityisellä sektorilla 7,4 – 7,6 ja sairaala- ja laitosapulaisille 4,6 – 5,0 prosenttia vähemmän kuin kuntasektorilla.

Suurimmat kunta-alan nimikkeet ja palkkaero, yksityisen sektorin ero kuntasektoriin (Negatiivinen arvo tarkoittaa, että yksityisellä sektorilla ansiot ovat matalammat kuin kuntasektorilla)

Ammatti / ammattiluokka (suurimmat kunta-alan nimikkeet)Palkkaero (%), säänn. työajan kk-ansioPalkkaero (%), kok.ansio sis. kertaerät
Sairaanhoitajat-6,4 %-8,1 %
Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym.-6,0 %-6,6 %
Sosiaalialan hoitajat-6,0 %-6,0 %
Luokanopettajat-2,3 %-4,0 %
Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat3,1 %1,0 %
Lastentarhanopettajat-5,3 %-6,1 %
Kotityöpalvelutyöntekijät-6,6 %-7,5 %
Muut lähihoitajat-4,6 %-5,6 %
Sosiaalialan ohjaajat0,8 %0,3 %
Ammatillisen koulutuksen opettajat-0,1 %-1,6 %
Toimistosiivoojat ym.-7,4 %-7,6 %
Sairaala- ja laitosapulaiset-4,6 %-5,0 %
Sosiaalityöntekijät ym.1,2 %0,4 %
Kiinteistöhuollon työntekijät1,6 %-1,2 %
Avustavat keittiötyöntekijät-1,9 %-1,6 %

Lisäksi kunta-alalla on keskimäärin paremmat vuosilomaetuudet ja siitä johtuva lyhyempi vuosityöaika. Tilastokeskuksen asiantuntijan arvion mukaan keskimäärin lyhyemmän vuosityöajan vaikutus on noin kolme prosenttia.

Lisäksi kuntatyönantajille tulee yksityistä sektoria suuremmat kustannukset neljä prosenttiyksikköä korkeamman työeläkemaksun vuoksi.

Kun huomioidaan palkkataso, palvelussuhteen muut ehdot ja muut työvoimakustannukset, maksaa kuntatyönantaja työpanoksesta selvästi enemmän kuin yksityinen sektori, KL Kuntatyönantajat väittää.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös