Yritysuutiset

Rakennusyhtiö SRV:n osakekurssi syöksyi heikon tulosraportin vuoksi

Kauppakeskus REDI:n iso arvonalennus johti merkittävästi tappiolliseen liikevoittoon viimeisellä vuosineljänneksellä.

SRV:n liikevaihto loka-joulukuussa oli lähes 404 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli hieman alle 300 miljoonaa.  Liikevaihtoa kasvatti erityisesti asuntorakentamisen liikevaihdon kasvu.

Kova kasvu ei kuitenkaan heijastunut tuloskehitykseen, sillä yhtiön operatiivinen liiketappio oli peräti 87 miljoonaa euroa. Tuloskuntoa heikensi erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyt REDI-kauppakeskuksen myytäväksi omaisuuseräksi luokittelun aiheuttama arvonalentuminen sekä muut omistuksiin tehdyt arvonalennukset, yhteismäärältään lähes 93 miljoonaa euroa.

Operatiivinen liikevoitto ilman arvonalennuksia oli 5,7 miljoonaa euroa plussalla, kun vuosi sitten lukema oli 1,5 miljoonaa euroa. Ilman alaskirjauksia SRV:n operatiivinen liikevoitto oli odotuksia kovempi, sillä analyytikoiden konsensusennuste oli 0,4 miljoonaa euroa.

Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia selvästi viime vuotta vähemmän 143 miljoonalla eurolla. Viime vuonna uusia sopimuksia tuli 438 miljoonan euron edestä.

”Sekä tulos- että kannattavuusmielessä vuosi 2019 oli meille suuri pettymys. Vuoden viimeisellä neljänneksellä jouduimme kirjaamaan useamman arvonalentumisen, joista merkittävin oli REDI-kauppakeskuksen arvoon tulevan myynnin johdosta kohdistunut 71,5 miljoonan euron arvonalentuminen. Rakentaminen jatkui pääosin terveenä ja operatiivisen tuloksenteon epäonnistumiset kohdistuivat muutamaan yksittäiseen kohteeseen”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Simola kertoo.

Yhtiö odottaa vuoden 2020 liikevaihdon alenevan vuoteen 2019 verrattuna ja operatiivisen liikevoiton paranevan vuoteen 2019 verrattuna ja olevan positiivinen.

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys.

Suurimmat käynnissä olevista hankkeista ovat Tampereen Kansi ja areena -hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus ja sairaalahankkeet.

Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena.

Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 586 omaperusteista asuntoa, kun viime vuonna valmistu 808 asuntoa.

Yhtiön toteuttamat toimet toiminnan tehostamiseksi sekä hankintasäästöjen saamiseksi odotetaan parantavan yhtiön tuloksentekokykyä. Lisäksi vuoden 2019 lopulla toteutettujen tervehdyttämisohjelman toimenpiteiden odotetaan parantavan yhtiön kulurakennetta.

SRV:n osakekurssi romahti torstaina Helsingin pörssissä yli 10 prosenttia tulosraportin seurauksena.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös