Yritysuutiset

Sanoma ostaa Alma Median Aamulehden ja muut alueelliset sanomalehdet

Sanoma kertoi ostavansa Alma Median alueelliset sanomalehdet ja arvioi strategisia vaihtoehtoja luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnalleen Suomessa.

Sanoma on allekirjoittanut sopimuksen Alma Median alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ostamisesta.

Ostettava liiketoiminta käsittää Alma Media Kustannus Oy:n, joka kustantaa johtavia, alueellisia sanomalehtiä Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää alueellista lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa. Kauppaan kuuluu myös Alma Manu Oy, joka tarjoaa painopalveluja modernissa painotalossaan Tampereella.

Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 99 miljoonaa euroa ja pro forma oikaistu käyttökate 15 miljoonaa euroa.

SAnoma arvioi yritysoston tuovan noin 13 miljoonan euroa vuotuisia nettosynergioita, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna 2022. Ostettavan liiketoiminnan sovittu kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on 115 miljoonaa euroa, mikä vastaa arvostuskerrointa 5,8 laskettuna jakelun ulkoistussopimuksen vaikutuksen sisältävällä oikaistulla pro forma käyttökatteella, ja kerrointa 3,5 sisältäen myös synergiat. 

Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Lisäksi Sanoma arvioi strategisia vaihtoehtoja luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnalleen Suomessa.

Kaupan tavoitteena digitaalisen tilaajamäärän kasvattaminen

Ostettavilla lehdillä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 190 000 tilausta. Noin 14 prosenttia tilauksista oli puhtaasti digitaalisia, kun vastaava osuus Helsingin Sanomilla on 27 prosenttia. Ostettava liiketoiminta täydentää Sanoman nykyistä uutismediatarjoomaa. Ostettavassa liiketoiminnassa oli vuoden 2020 alussa 365 työntekijää, joista tulee Sanoma-konsernin työntekijöitä, kun kauppa on saatettu loppuun.

Sanoman mukaan nykyistä liiketoimintaa täydentävä ja synergioita tuova yrityskauppa on merkittävä investointi Sanoman uutismedioiden digitaalisen tilaajamäärän kasvattamiseen ja kotimaisen, riippumattoman, journalismin digitaaliseen tulevaisuuteen.

Kauppa mahdollistaa Sanoman mukaan investoinnit myös nuorempia yleisöjä houkuttelevien digituotteiden kehittämiseen ja kiihdyttää siten digitaalisen tilaajamäärän kasvua.

Kaupan myötä syntyy tuoteportfolio, jonka riippumattomat ja menestyvät uutisbrändit jatkavat omien päätoimittajiensa johdolla, mikä varmistaa kotimaisen median moniäänisyyden säilymisen myös jatkossa.

Digitaalisuus edellyttää skaalautumista

Ostettava liiketoiminta täydentää Sanoman olemassa olevaa uutisliiketoimintaa; Alma Median ostettavat lehdet ovat vahvimmillaan paikallisuutisissa kun taas Sanoman vahvuus on valtakunnallisissa ja kansainvälisissä uutis- ja featuresisällössä. Yrityskaupan myötä yhteisten ja tukitoimintojen tehokkuus paranee, mikä mahdollistaa digikehitykseen tehtävät investoinnit.

”Kaikkien lehtien tilaajakannan kasvattaminen on meille erittäin tärkeää, sillä digitaalisella aikakaudella menestyminen edellyttää skaalaa. Uskomme yritysjärjestelyn olevan hyödyksi niin lukijoille, mainostajille, työntekijöille kuin osakkeenomistajillemmekin. Uutismediatoimialan keskittymisen hyötyjä on nähty jo monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa ja Hollannissa – median moniäänisyyden kärsimättä”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Duinhovenin mukaanAlma Median alueellisilla sanomalehdillä on vahvat brändit ja tiiviit asiakassuhteet alueillaan, ja ne täydentävät erinomaisesti Sanoma Media Finlandin uutistarjoomaa.

”Jakamalla resursseja ja parhaita käytäntöjä voimme yhdessä kehittää lukijoille entistä houkuttelevampia digituotteita ja samalla vahvistaa painettua lehteä, jolla on jatkossakin merkittävä rooli mediankäytössä”, sanoo Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta.

Sanoman osakekurssi oli Helsingin pörssissä noin kello 13.40 3,6 prosentin nousussa ja Alma Median osake 4,9 prosentin nousussa.

Kommentoi
Ylös
>