Markkinakommentit

Perinteisten omaisuusluokkien tuotot ovat kaventuneet – suursijoittajien katseet siirtyvät reaaliomaisuuteen

Teknologia mullistaa reaaliomaisuutta ja luo sijoittajille uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Institutionaalisten sijoittajien odotetaan lisäävän sijoituksiaan reaaliomaisuuteen edelleen seuraavan 12 kuukauden aikana, kertoo rahastoyhtiö BlackRock Global Real Assets Outlook 2020 -raportissaan.

Katsauksessa käsitellään kiinteistö- ja inframarkkinoita eri maantieteellisillä alueilla, markkinoilla vallitsevia trendejä ja niiden vaikutuksia sijoittajille.

BlackRock arvioi, että maailman teollisuustuotannon heikkeneminen ja geopoliittisen epävarmuuden jatkuminen edelleen ovat saaneet maailmantalouden hidastumaan. Siitä huolimatta Euroopassa maltilliset kasvuodotukset ja matalat korot tukevat reaaliomaisuuteen sijoittamista.

Euroopan kiinteistömarkkinoiden pitkittynyt noususuhdanne hyötyy viimeaikaisista rahapoliittisista tukitoimista. Katsauksen mukaan vuokrauskiinteistöjen kysyntä pysyy hyvällä tasolla talouskasvun äskettäisestä hidastumisesta huolimatta.

Toimistotilamarkkinoilla valtaosa uudesta tarjonnasta tärkeimmillä markkinoilla saadaan vuokrattua ja suuri osa vuokrasopimuksista tehdään ennakkoon. Kysynnän odotetaan pysyvän korkealla vuonna 2020, ja koska vapaan tilan määrä on ennätysalhaalla useimmilla markkinoilla, keskipitkällä aikavälillä odotetaan kasvua.

Kun Brexit on saatu päätökseen, Iso-Britannia voi tarjota houkuttelevaa suhteellista arvoa verrattuna muihin Euroopan markkinoihin, BlackRock uskoo. Toimistotilojen tuotot Lontoon keskustassa ovat merkittävästi suurempia kuin muissa muilla Euroopan ydinmarkkinoilla. Ero valtionlainoihin on historiallisen korkealla miltei 400 peruspisteessä.

Uusiutuvan energian voittokulku jatkuu

Eurooppalainen uusiutuva energia jatkaa jyrkkää kasvuaan. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä tehtiin merkittävä saavutus, kun Isossa-Britanniassa tuotettiin enemmän sähköä uusiutuvilla energianlähteillä kuin perinteisillä fossiilisilla.

Poliittiset päätökset ovat tukeneet uusiutuvan energian nopeaa nousua ja tekevät näin jatkossakin, BlackRock uskoo.

Kaupungistumisen ja ympäristötietoisuuden kasvu luovat BlackRockin mukaan kysyntää ympäristöä säästäville liikenneratkaisuille. Sääntely tukee kehitystä. Euroopan unionin tavoite on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, mikä muuttaa väistämättä tapaamme liikkua kaupungeissa.

Teleala pysyy vahvana, ja sen sijoitusmahdollisuudet laajenevat huomattavasti, BlackRock uskoo. Tämä heijastaa digitaalisen infrastruktuurin kysynnän kasvua, sillä sitä tarvitaan yhä tiiviimpien yhteyksien luomiseksi.

Mitä tämä merkitsee sijoittajille?

Eilisen strategiat eivät todennäköisesti toimi huomenna. Kyky luoda uusia strategioita on siksi erittäin tärkeää. Kurinalaisuus on kuitenkin edelleen korkeassa kurssissa kuten myös kyky toteuttaa luovia ideoita ja strategioita järjestelmällisesti. Tulojen kasvu, arvon luominen ja riskikorjattu tuotto kannattaa pitää aina mielessä.

Markkinat etenevät suhdanteissa eri tahtia paikallisten kysynnän, tarjonnan, politiikan ja poliittisen dynamiikan trendien mukaan. Tämä korostaa aktiivisen markkinavalinnan tärkeyttä, BlackRockin raportissa todetaan.

Teknologia mullistaa reaaliomaisuutta muuttamalla sijoitusympäristöä rakenteellisesti ja luomalla sijoittajille uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Sijoittajien on siksi ymmärrettävä teknologian rooli sijoitussalkun kestävyydessä.

Vastuullisessa sijoittamisessa ei enää ole kyse pelkistä sijoittajien mieltymyksistä. BlackRock ilmoitti tammikuisessa kirjeessään (“Sustainability as BlackRock’s New Standard for Investing”), että vastuullisuudesta tulee olennainen osa tapaamme suunnitella tuotteita, hallita riskejä, rakentaa salkkuja ja olla vuorovaikutuksessa yhtiöiden kanssa.

ESG-tekijät huomioon ottava reaaliomaisuuteen sijoittaminen on nyt enemmän kuin koskaan mahdollisuus luoda arvoa sekä kiinteistöistä että infrastruktuurista.

Kommentoi
Ylös
>