Sijoitusstrategiat

Käy läpi tarkistuslista, ennen kuin myyt osakkeet

Sijoitusmediasta vyöryvät dramaattiset sijoitusuutiset saattavat houkutella hermostuneen sijoittajan osakkeiden ostonappulan äärelle.

Ennen lopullista myyntipäätöstä kannattaa kuitenkin käydä läpi yksinkertainen tarkistuslista.

Osakemarkkinoilla on usein turbulenssia. Se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Sijoitusympäristön epävarmuuden lisääntyminen ei kuitenkaan ole yksistään ole kärsivälliselle ja pitkäjännitteiselle sijoittajalle hyvä syy myydä osakkeita.

Ennen osakkeiden myyntipäätöstä on hyvä käydä läpi tarkistuslista, jolla varmistetaan myyntipäätöksen perusteet. Mitä tekijöitä tarkistuslistalle kannattaa sitten laittaa?

Amerikkalainen sijoitussivusto Street Authority listasi viisi tekijää jotka kannattaa tarkistaa ennen osakkeiden lopullista myyntipäätöstä.

1. Osakkeiden paino sijoitussalkussa

Sijoitussalkun oikean allokaation ylläpitäminen on yksi sijoittajan tärkeimmistä tehtävistä. Eräs selkeä strategia on pitää yksittäisten osakkeiden painoarvo koko sijoitussalkusta kohtuullisella tasolla. Sääntönä voi olla esimerkiksi, ettei yhdenkään yhtiön osakkeiden suhteellinen painoarvo salkussa saa olla yli 10 prosenttia.

Jos osakkeen painoarvo on esimerkiksi arvonnousun vuoksi noussut yli tuon painoarvon, on siinä yksi peruste osakkeiden myynneille.

2. Muutokset taseessa

Yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimisessa yhtiön taseen analysointi on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin tuloslaskelman analyysi. Tase paljastaa valistuneelle sijoittajalle seikkoja yhtiön tilanteesta, joita tuloslaskelma ei paljasta.

Esimerkiksi: muutokset yhtiön vaihto-omaisuudessa saattaa kertoa yhtiössä piilevistä menekkivaikeuksista. Jos yhtiön tulos on kasvanut mutta varastot ovat nousseet merkittävästi, voi yhtiöllä olla edessä vaikeuksia tuloksen ylläpitämisessä.

Sijoittajan kannattaakin seurata mittareita jotka kertovat muutoksista yhtiön käyttöpääoman hallinnan tehokkuudesta. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi varastojen kiertonopeus tai vaihto-omaisuus suhteessa liikevaihtoon.

3. Tarkkaile verrokkeja/kilpailijoita

Yhtiön omien tulevaisuuden näkymien ja muiden tuloskommenttien lisäksi on usein hyödyllistä arvioida myös kilpailijoiden näkemyksiä. Kilpailijoiden analysointi saattaa paljastaa koko toimialaan liittyviä trendejä joilla voi olla vaikutusta myös analysoitavan yhtiön tilanteeseen.

4. Tarkista arvostuskertoimet

Tulosmittareiden lisäksi ehdottoman keskeistä on yhtiön arvostuskertoimien, kuten P/E, P/B ja EV/Ebit analysointi. Onko yhtiön arvostustaso korkeampi kuin sen historiallinen keskimääräinen arvostustaso? Onko yhtiön arvostustaso korkeampi kuin kilpailijoilla?

5. Seuraa sisäpiirin liikkeitä

Sisäpiirirekisteri on hyödyllinen tietolähde. Sisäpiirin osakekaupoille on tietenkin lukuisia syitä, mutta suuremmat myynnit ovat varoittava signaali. Street Authority –sivuston mukaan sisäpiirin myynnit ovat usein merkittävämpi seikka kuin ostot. Tietääkö yhtiön sisäpiiri jotain mitä ulkopuoliset sijoittajat ja analyytikot eivät tiedä?

Kotimaisten pörssiyhtiöiden Sisäpiirirekisteriin pääset tästä linkistä. Netsire-sisäpiirirekisteri ei valitettavasti sisällä kuitenkaan kaikkien Helsingin pörssin yhtiöiden sisäpiirikauppoja. Tällöin kannattaa tarkistaa yhtiön omien nettisivujen sijoittajat-osio, jossa useat pörssiyhtiöt raportoivat tehdyt sisäpiirikaupat.

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin kesäkuussa 2013.

Kommentoi
Ylös
>