Talouden trendit

Takuusäätiö: Velkaongelmat ovat entistä vakavampia ja yhä enemmän vaikeuksia myös hyvätuloisilla

Peräti 80 prosenttia Takuusäätiön neuvonnan asiakkaista maksaa velkoja uudella velalla.

Määrä oli lähes 3 000 enemmän kuin aiempana ennätysvuonna 2018. 

Takuusäätiö kertoo tiedotteessaan, että sen veuvojat kohtasivat 25 prosenttia edellisvuotta enemmän asiakkaita, joilla oli vakuudetonta velkaa yli 50 000 euroa.

Velkaantuneet kansalaiset maksavat Takuusäätiön mukaan edelleen aiempia velkojaan uudella velalla, mikä kasvattaa kokonaisvelkamäärää. Näin on tehnyt peräti 80 prosenttia Takuusäätiön neuvonnan asiakkaista, ja uudella velalla he haluavat välttyä maksuhäiriömerkinnältä ja ulosottoperinnältä.

Kuitenkin vain 30 prosentilla neuvonnan asiakkaista oli ulosottovelkaa ja maksuhäiriömerkintä vain 38 prosentilla.

”Ulosotossa olevien Neuvonta-asiakkaiden määrä on vähentynyt vuosittain viimeiset kahdeksan vuotta, vaikka velkaongelmat ovat samaan aikaan lisääntyneet ja vaikeutuneet. Vuonna 2012 jopa 70 prosentilla neuvotuista oli velkoja ulosotossa”, sanoo neuvonnan vastaava asiantuntija Henri Hölttä.

Yli 40 prosenttia Takuusäätiön asiakkaista kertoo, että pienituloisuus sekä maksamisen ja luotonoton helppous ovat olleet suurimmat syyt velkakierteeseen. Yhä enemmän neuvonnassa on myös hyvätuloisia asiakkaita, jotka ovat ylivelkaantuneet liian helpon luotonsaannin vuoksi.

Siinä vaiheessa kun henkilö ottaa yhteyttä Takuusäätiöön, ovat ongelmat jo varsin vaikeita. Säätiön mukaan esimerkiksi keskituloisten maksukyky ei riitä useiden kymmenien tuhansien eurojen suuruisten kulutusluottojen maksuun. 

Takuusäätiön neuvonnassa edullisimman luoton etsiminen on usein vain osa uutta osaratkaisua.

”Neuvojamme kokevat neuvomisen yhä haasteellisempana. Erityisesti työssäkäyvä ja maksukykyynsä luottava keskiluokka odottaa velkaongelmiinsa nopeita ratkaisuja. Kun velkamäärä ylittää 50 000 euroa, myös ratkaisukeinot vähenevät. Takuusäätiön tarjoaman edullisen järjestelylainan enimmäistakaus on tavallisesti 34 000 euroa ja maksuohjelma on tiukka. Ihmisten on myös vaikea luopua elintasostaan tai tarvittaessa omaisuudestaan velkojen maksamiseksi”, sanoo Hölttä.

Kommentoi
Ylös
>