Oma talous

Yrittäjä saattaa maksaa työeläkemaksuja turhaan

Alivakuuttamalla itsensä yrittäjä ei saa maksamilleen työeläkemaksuille vastinetta.

Kansalaisen työeläke lasketaan kaikista työuran aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä. Yrittäjän eläke karttuu YEL-vakuutuksen vuosittaisen työtulon perusteella. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa. Poikkeuksena on vuoden 2017 alusta vuoden 2025 loppuun asti jatkuva siirtymäaika. Tällöin 53–62-vuotiaille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

YEL-vakuutus on yrittäjille kaiken sosiaaliturvan perusta. Sen tarkoitus on turvata eläköitymisen lisäksi yrittäjän toimeentulo esimerkiksi liiketoiminnan vähentyessä tai päättyessä sairauden tai työttömyyden vuoksi.

Yrittäjänä kartutetun eläkkeen määrä muodostuu koko yrittäjätoiminnan aikaisten kokonaistyötulojen perusteella. Pohjana on vahvistettu työtulo, mutta kokonaistyötulossa otetaan huomioon mahdolliset työeläkevakuutusmaksun joustot ylös- tai alaspäin.

Mitä enemmän maksat YEL-vakuutusmaksuja, sitä suuremman eläkkeen yrittäjä saa. Maksu peritään vakuutuksessa vahvistetusta työtulosta. Alle 53-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan YEL-maksu on 24,10 prosenttia ja 53-62-vuotiaan 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta vuonna 2020.

YEL-maksu on verotuksessa kokonaan vähennyskelpoinen.

Monet yrittäjät eivät kuitenkaan luota työeläkejärjestelmään. Suomen Yrittäjien vuonna 2017 teettämän kyselyn mukaan yrittäjät pitävät sitä kalliina ja kankeana.

Sen seurauksena useat yrittäjät vakuuttavat itsensä matalalla työtulolla, mikä johtaa siihen, että heidän sosiaaliturvansa taso jää myös matalaksi. Kyselyn mukaan jopa kaksi kolmesta yrittäjistä alivakuuttaa itsensä lain edellyttämään tasoon nähden ja puolet myös todellisiin tuloihinsa nähden. Näin yrittäjät toimivat, koska eivät koe saavansa rahoilleen vastinetta.

Suomen Yrittäjät esittää, että yrittäjän pakollisen eläkevakuuttamisen alarajaa tulisi nostaa nykyiseltä rajalta. Vuonna 2020 alaraja on hieman alle 7960 euroa.

Tällä hetkellä työttömyysturvan piiriin yrittäjä pääsee vasta 13 076 euron työtulolla. YEL-työtulon yläraja on tänä vuonna 180 750 euroa.

Eli jos yrittäjä vakuuttaa itsensä nykyisen pakollisen eläkevakuuttamisen alarajan mukaan, eläke jää pienemmäksi kuin takuueläke, jonka kaikki saavat joka tapauksessa ja työuran aikaiset etuudet ovat parhaimmillaankin perusturvan suuruisia.

Täysi takuueläke on hieman alle 835 euroa kuukaudessa. Sen voit saada vain silloin, kun sinulla ei ole muita eläkkeitä. Takuueläkkeestä vähennetään kaikki muut eläketulosi bruttomääräisinä eli veroja vähentämättä.

”Yrittäjä siis maksaa eläkemaksujaan turhaan”, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

Suomen Yrittäjien mielestä olisi järkevää olisi nostaa pakollisen eläkevakuuttamisen alaraja työttömyysturvan alarajalle, jolloin varmistettaisiin se, että pakollisen järjestelmän piirissä olevalla yrittäjällä olisi käytännössä oikeus kaikkeen työuran aikaiseen ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan.

Eläketurvakeskuksen Työelake.fi-sivustolla on esimerkki YEL-maksuista ja niistä kertyvistä työeläkkeistä. Esimerkki alla.

Lähde: Työeläke.fi.

Havainnollinen laskuri YEL-maksuista ja niiden tuomista eduista löytyy esimerkiksi Veritas-eläkeyhtiön sivuilta.

Kommentoi
Ylös
>