Arvo-osakkeet

Analyytikko: Sammon osake painunut koronakriisissä poikkeuksellisen houkuttelevalle tasolle

Inderes nosti Sammon osakkeen suosituksen tasolle osta.

Sampo Oyj hallinnoi vakuutusliiketoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitä. Sampo on merkittävä osakkeenomistaja Nordea Bankissa ja Nordax Groupissa, jotka ovat Sammon osakkuusyhtiöitä.

Finanssikonsernin liiketoiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat vahinkovakuutusliiketoiminta If, tanskalainen vahinkovakuuttaja henkivakuutusyhtiö Topdanmark ja finanssiyhtiö Mandatum Life sekä osakkuusyhtiö Nordea.

Konsernin viime vuoden tulos ennen veroja oli 1 541 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 2 094 miljoonaa euroa. Osakemarkkinoiden suotuisa kehitys heijastui markkina-arvojen muutokset huomioivaan konsernin laajaan tulokseen, joka nousi 1 565 miljoonaan euroon (1 034).

”Vuosi 2019 oli Sammolle menestyksekäs, vaikka haasteitakin oli. Konserni menestyi hyvin useimmilla liiketoiminta-alueillaan matalasta korkotasosta ja osakkuusyhtiömme Nordean ajoittain kohtaamasta vastatuulesta huolimatta. Osakekohtaiseksi tulokseksi raportoitiin 2,04 euroa”, kertoi konsernijohtaja Torbjörn Magnusson tilinpäätöstiedotteessa.

Kuluvan vuoden helmikuun alussa yhtiö arvioi, että Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2020.

Sitten jysähti koronapandemia. Konsernin arvosta on sulanut hetkessä lähes 40 prosenttia. Vaikka osaketta pidetään defensiivisenä osakkeena, on se laskenut enemmän kuin Helsingin pörssin yleisindeksi, joka on laskenut vuoden alusta 30 prosenttia.

Vakuutusbisnes hyvin suojassa koronan vaikutuksilta

Vaikka Sampo on halventunut muiden kotimaisten pörssiyhtiöiden mukana, on Sammon vakuutusliiketoiminnat operatiivisesti kohtuullisen hyvin suojassa koronavirukselta ja vaikutukset jäävät suhteellisen vähäisiksi, arvioi analyysitalo Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Vilénin mukaan Nordealla vaikutus on sen sijaan koronapandemiasta aiheutuvan taantuman takia suurempi, mutta ei dramaattinen. Suurin koronavaikutus näkyy sijoitustuotoissa.

”Sammon kannalta vaikuttaakin tällä hetkellä siltä, että ylivoimaisesti suurin vaikutus tulee sijoitustuotoista. Sijoitustuotot aiheuttavat merkittävän loven yhtiön tulokseen H1 aikana. H1’20 sijoitustuottojen lisäksi romahtanut korkotaso sekä tuleva taantuma painavat Sammon tulosyksiköitä”, pääanalyytikko arvioi.

Inderes on laskenut koko konsernin tulosennustetta vuoden 2020 osalta 21 prosenttia ja vuosien 2021-2022 noin 10 prosenttia.

Onko Sampo jatkossakin vakaa osingonmaksaja?

Sampo on yksi Helsingin pörssin vakaimpia ja parhaimpia osingonmaksajia. Tilinpäätöksessä yhtiö ilmoitti, että sen tavoitteena on jatkossakin pitää osinko houkuttelevana.

Sammon uuden osinkopolitiikan mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta satunnaiset erät pois lukien. Osingonjaon lisäksi konserni ostaa omia osakkeita.

Sammon hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 2,20 euroa osakkeelta, kun se vuosi sitten oli 2,85 euroa.

Vilénin mukaan Inderes ei lähtökohtaisesti näe merkittävää riskiä sille, että Sampo vetäisi tämän kevään osinkoehdotuksensa takaisin. Käytännössä se vaatisi markkinatilanteen selkeän heikentymisen nykytasolta.

Inderes ennustaa nyt Sammon osingon laskevan ensi keväänä 1,90 euroon, kun ennuste aiemmin oli 2,3 euroa.

Vakavaraisuus aiheuttaa huolia

Vaikka Sammon tilanne näyttää kokonaisuutena hyvältä, yksi asia Inderes-analyytikkoa huolettaa. Sammon vakavaraisuus tulee tammi-maaliskuun laskemaan selvästi. Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vakavaraisuus oli 167 prosenttia, ja Inderesin laskelmien mukaan vakavaraisuus laskee alkuvuonna 152 prosenttiin.

Vilénin mukaan 150 prosentin vakavaraisuus alkaa olla lähellä yhtiön oman mukavuusalueen alarajaa ja Inderesin arvion mukaan yhtiö alkaa suunnitella toimenpiteitä pääomiensa vahvistamiseksi noin 140 prosenttiin.

”Välitöntä uhkaa nykyinen vakavaraisuus ei aiheuta, mutta mikäli raju markkinalasku jatkuisi vielä useamman kvartaalin, saattaisi Sampo joutua harkitsemaan pääomiensa vahvistamista. Käytännössä tämä tarkoittaisi uusien hybridilainojen liikkeeseen laskua, johon yhtiölle riittää hyvin kapasiteettia.”

Osake on ”selvästi aliarvostettu”

Inderesin odottamasta tulevasta tuloslaskusta huolimatta osakkeen arvostus on houkutteleva – johtuen tulosennusteiden laskua suuremmasta kurssilaskusta. Hinta on jo alle yhtiön teoreettisen arvon.

”Sammon osake on painunut kurssiromahduksen myötä poikkeuksellisen houkuttelevalle tasolle ja osaketta hinnoitellaan selvästi alle sen osien summan. Myös osinkotuotto on kohonnut poikkeuksellisen korkealle”, Vilén arvioi.

Vaikka Sammon vakavaraisuusasema nostaakin yhtiön riskiprofiilia lyhyellä aikavälillä, on osakkeen tuotto-/riskisuhde Vilénin mukaan nykytasolla poikkeuksellisen hyvä.

Inderesin osien summa -laskelman mukaan Sammon arvo on laskenut 32,4 euroon aiemmasta 32,5 eurosta.

Silti Sammon kurssi on nyt poikkeuksellisen paljon osien summan alapuolella. Vilénin mukaan sijoittajat saavat tällä hetkellä If:n puoleen hintaan.

Kohollaan olevat huolet vakavaraisuuteen liittyen johtavat mukaan siihen, että yhtiötä tullaan toistaiseksi hinnoittelemaan alle osien summan. Epävarmuuden helpottaessa osien summa on osakkeen arvostusta ohjaava tekijä, Vilén uskoo.

Inderes alensi Sammon tavoitehintaa aiemmasta 42,5 eurosta 30 euroon ja nosti osakkeen suosituksen tasolle osta aiemmalta lisää-tasolta. Tavoitehinta on selvästi yli tämän hetken alle 24 euron kurssinoteerauksen.

Sampoa seuraavista 19 analyytikosta peräti yhdeksän antaa Sammon osakkeelle tällä hetkellä ostosuosituksen, viiden suositus on lisää ja viiden suositus on pidä. Yksikään analyytikko ei anna yhtiölle vähennä tai myy –suosituksia.

Konsensuksen mukainen tavoitehinta osakkeelle on 43 euroa.

Kommentoi
Ylös
>