Asunnot ja kiinteistöt

Tutkimus: Kaksi toivetta nousee ylitse muiden suomalaisten asumishaaveissa

K-Rauta tutki, miten suomalaiset haluavat asua.

Suomalaiset pitävät lujasti kiinni omassa kodissaan kolmesta toiveesta: oma piha antaa rauhan ja mahdollisuuden ajanviettoon, saunan merkitys on edelleen vahva ja kodissa on oltava perheelle riittävästi tilaa.   

Omakotitalossa asuvilta tai omakotitaloon muuttoa harkitsevilta kysyttiin syitä asua omakotitalossa. Omaa pihaa arvosti 91 prosenttia kyselyyn vastanneista. Asuminen ilman seinänaapureita houkutti 74 prosenttia vastaajista.

Lähes puolet (45 %) kertoi pitävänsä pihan hoidosta ja taloon liittyvästä puuhailusta. Oma rauha ja vapaus saivat useita mainintoja myös avoimissa vastauksissa.

Näistä suomalainen ei halua tinkiä

Pihan merkitys näkyy tutkimuksessa yleisemminkin. Kun vastaajilta kysyttiin, mistä kodin asioista he eivät voisi luopua, suosituin (75 % vastaajista) vaihtoehto oli ”Kodissa on piha”.

Saunalla on myös vankka merkitys suomalaisessa omakotitalossa: 68 prosenttia ei luopuisi omasta saunasta. Vaikka pihan merkitys korostui tutkimuksessa, eivät vastaajat pitäneet terassia niinkään korvaamattomana. 28 prosenttia vastaajista mainitsi terassin olemassaolon tärkeänä asiana. Kodin koon vastaaminen asujien tarpeita oli kolmanneksi suosituin vaihtoehto (55 %).

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajan kiinnostuksesta hankkia uusia ratkaisuja omaan kotiin. Vaihtoehdoista eniten kannatusta saivat lämmitysmuodon vaihto energiatehokkaammaksi (29 %) sekä puhdas sisäilma ja sitä edistävät ratkaisut (25 %). Toimiva jätehuolto ja modernit kierrätysratkaisut kiinnostivat viidennestä vastaajia.

Vastaavasti 44 prosenttia kertoi, ettei harkitse uusia ratkaisuja kotiinsa. Esimerkiksi aurinkoenergia kiinnostaa kyselyyn vastanneita: avoimissa vastauksissa aurinkopaneelien hankintaa kertoi harkitsevansa useampi vastaaja.

Suomalaisten into tehdä itse näkyy tutkimustuloksissa. Omakotitalon rakennuttamiseen osallistuneilta vastaajilta selvitettiin mieluisinta tapaa toteuttaa rakennusprojekti.

Oman kädenjäljen näkeminen kiinnostaa

38 prosenttia vastaajista haluaa tehdä helpompia töitä itse omassa kodissa ja käyttää ammattilaisia vain luvan vaativiin töihin. Neljännes vastasi haluavansa rakentaa talonsa mahdollisimman pitkälle itse. Oman kädenjäljen näkyminen kiinnostaa myös, sillä 21 prosenttia tilaa valmistalopaketin, mutta haluaa vaikuttaa omilla valinnoillaan sisustukseen.

”Yksilöllisyyden kaipuu ja oman jäljen näyttäminen näkyy myös tässä tutkimuksessa selvästi. Yksilöllisyyttä voi näyttää niin helpoimpien töiden tekemisen muodossa kuin esimerkiksi sisustusvalintojen tekemisessä”, K-Raudan talomyynnistä vastaava myyntipäällikkö Ari Koski sanoo.

Omakotitalon rakennuttamiseen osallistuneilta selvitettiin myös rakennusprojektin aikana mahdollisesti tulleita haastavia tilanteita. 61 prosenttia vastaajista kertoi, että rakentamisen aikana ei syntynyt kitkaa eri osapuolten välille. Yksittäisistä vaihtoehdoista suurimmiksi nousivat kitka työmaalla urakoineiden henkilöiden tai asentajien kanssa (14 %) ja kitka kunnan tai kaupungin rakennusviranomaisten kanssa (12 %).

Rakentaessa tai rakennuttaessa omakotitaloa työt sujuivat vastaajien mukaan hyvin erityisesti puolison kanssa: 68 prosenttia vastaajista mainitsi puolison. Myös rautakauppa tai muu rakennustarvikkeiden noutopaikka saivat hyviä mainintoja (62 %), samoin työmaalla urakoineet henkilöt tai asentajat (59 %).

Kommentoi
Ylös
>