Indikaattorit

Tyly ennuste Suomen taloudesta – bkt voi supistua 5 prosenttia koronakriisin vuoksi

Etla ei kuitenkaan odota koronakriisistä finanssikriisin kaltaista syvää ja pitkää taantumaa.

Lähde: Etla.

Etlan mukaan koronaviruspandemia on yhtä aikaa sekä kysyntä- että tarjontashokki globaaliin talouteen. Kriisin merkittävimmät taloudelliset kustannukset syntyvät pandemian pysäyttämistoimenpiteistä.

Etlan arvion mukaan koronaviruspandemian aiheuttamat karanteenit sekä koulujen ja palveluelinkeinojen sulkemiset vähentävät työn tarjontaa ja johtavat tuotantoseisokkeihin.

Koronaviruspandemia alentaa myös kansantalouden kokonaiskysyntää, sillä se vähentää palvelukysyntää, ennen kaikkea turismia, mutta myös ravintola- ja viihdepalveluiden käyttöä. Se myös lisää epävarmuutta sekä heikentää yritysten ja kotitalouksien talousluottamusta.

Etla arvioi, että viruspandemian takia Suomen bkt supistuu tänä vuonna 1 – 5 prosenttia. Skenaarioita on kolme. Optimistisimmassa skenaariossa voisi toteutua siinä tapauksessa, jos pandemia saataisiin Euroopassa hallintaan jo maalis-huhtikuussa. Positiivisessa skenaariossa EU-maat myös elvyttäisivät rajusti koordinoidulla tavalla.

Etlan perusskenaariossa Suomen bkt supistuisi runsaat kolme prosenttia ja yksityinen kulutus supistuisi voimakkaasti kahden kuukauden ajan – noin 30 prosenttia – jonka jälkeen päästäisiin takaisin hitaalle kasvu-uralle. Vientishokki olisi Etlan mukaan noin puolet vuoden 2009 finanssikriisin aiheuttamasta shokista, joten vienti supistuisi koko vuonna noin 10 prosenttia.

”Tällä hetkellä positiivisen, ja perusskenaarionkin, toteutuminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä. Arvioimme, että haarukan negatiivinen pää vaikuttaa juuri nyt selvästi todennäköisemmältä”, arvioi Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Karuimman talouskehityksen skenaariossa Suomen bkt supistuu viisi prosenttia tänä vuonna. Talous supistuisi toisella vuosineljänneksellä lähes kymmenyksen ja alkaisi kasvaa sen jälkeen.

Etlan oletus perustuu ensimmäisiin länsimaisiin arvioihin Kiinan reaalitalouden kehityksestä, kertoo Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

”Näiden länsimaisten arvioiden mukaan Kiinan talous supistui tammi-helmikuussa jopa 13 prosenttia, mutta on maaliskuun aikana jo uudelleen käynnistynyt. Oletamme, että Euroopassa ja Suomessa ei tehdä yhtä rajuja viruksen leviämisen estämistoimia, joten talous ei pysähdy yhtä voimakkaasti, mutta viruksen vaikutus on samalla pidempiaikainen”, Kangasharju arvioi.

Koronakriisissä talouden supistuminen koko vuoden 2020 aikana olisi pahimmillaan runsaat puolet finanssikriisin vuoden 2009 aikana tapahtuneesta bkt:n pudotuksesta, Etla arvioi.

Kangasharjun mukaan finanssikriisissä Suomen talouskasvu käynnistyi kunnolla vasta puolentoista vuoden päästä siitä, kun talous alkoi supistua.

”Odotamme tällä kertaa V:n muotoista shokkia, jossa meidänkin tuotantomme käynnistyisi vuoden kolmannella neljänneksellä, Kiinan kehitystä seuraillen”, Kangasharju toteaa.

Kommentoi
Ylös
>