Asunnot ja kiinteistöt

Vuokranantajat: Koronakriisin vaikutukset vuokramarkkinoihin saattavat olla mittavat

Yrittäjät vaativat vuokriin joustoja koronakriisin vuoksi. Vuokranantajien mahdollisuudet joustoihin kuitenkin vaihtelevat.

Moni pk-yritys ei selviä tällä hetkellä koronakriisin vuoksi vuokristaan ja uhkaa ajautua tämän vuoksi konkurssiin, varoittaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.

“Kaikkien vuokranantajien pitää tulla yrityksiä vastaan koronakriisin ajaksi. Konkurssiaalto ei ole vuokranantajienkaan etu”, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vetoaa.

Vuokrat ovat monelle kaupan, ravintola-alan ja muiden palvelualojen yritysten keskeinen kustannuserä.

“Palvelualoja uhkaa koronan aiheuttama konkurssitsunami. Tuhansia yrityksiä uhkaa kaatua. Pitää käyttää kaikki keinot tuhon estämiseen”, Pentikäinen sanoo.

Vuokranmaksuvaikeuksien edessä vuokranantajien mahdollisuudet joustaa vaihtelevat. Suomen Vuokranantajat kannustaa hyvään kommunikaatioon vuokralaisten kanssa ja joustoon mahdollisuuksien mukaan.

Koronavirusepidemian vaikutukset talouteen ovat mittavat. Kuinka paljon vaikutus näkyy asuntomarkkinoilla, riippuu pitkälti rajoitustoimenpiteiden pituudesta, toteaa Suomen Vuokranantajat tiedotteessaan. 

Vaikutukset asuntomarkkinoihin vielä sumun peitossa 

Koronaviruksen aiheuttama shokki talouteen on valtava. Monissa maissa on käytännössä ulkonaliikkumiskielto ja Suomessakin liikkumista on rajoitettu ja rajataan lisää. Tämä tarkoittaa sitä, että talous pysähtyy. 

Suomen Pankki on ennakoinut, että tänä vuonna talous saattaa supistua jopa 4 prosenttia. Eräiden ennusteiden mukaan jopa 10 prosentin bruttokansantuotteen lasku saattaa olla mahdollinen. Tämä on mahdollista varsinkin, jos kriisi pitkittyy. 

Vaikutuksia on luonnollisesti myös asuntomarkkinoille. 

“Nyt jo tiedetään, että asuntokauppa on hidastunut ja hidastuu entisestään. Kriisistä ei ole välittömiä vaikutuksia asuntomarkkinoille, mutta kriisin pitkittyessä vaikutukset osuvat luonnollisesti kaikille talouden osa-alueille”, Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa kertoo. 

Finanssivalvonta on keventänyt pankkien pääomavaatimuksia ja pankit ovat tarjoutuneet myöntämään lyhennysvapaita yrityksille ja kotitalouksille. Talouden toimeliaisuuden kannalta on tärkeää estää laaja konkurssiaalto. 

“Kotitalouksien kannattaa muistaa mahdollisuus hyödyntää lyhennysvapaita. Jos akuuttia tarvetta lyhennysvapaalle ei ole, en suosittele sen hakemista. On selvää, että pankeissa on tällä hetkellä ruuhkaa. Lyhennysvapaita kannattaa miettiä siinä vaiheessa, kun sille tulee väistämätön tarve”, Viljamaa näkee. 

Vuokramarkkinoilla erilaisia rooleja 

Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu paljon erilaisten toimijoiden joustamisen tarpeesta. Esiin on noussut myös valtiovallan ylimmän johdon toiveet erityisesti vuokranantajien joustamisen tarpeesta nykyisessä markkinatilanteessa. 

“On selvää, että kaikilta tarvitaan nyt kykyä joustaa mahdollisuuksien mukaan. Olisi kuitenkin tärkeä ymmärtää erilaisten vuokramarkkinatoimijoiden roolit”, Viljamaa toteaa.

Viljamaan mukaan erityisesti liiketilojen vuokranantajien kohdalla joustaminen tulee kysymykseen, jos vuokralla olevan yrityksen yritystoiminta pysähtyy kokonaan kriisin vuoksi.

”Nykyinen kriisi on niin poikkeuksellinen, että vuokranantajan yhteistyö yrityksen ja yhteiskunnan toimijoiden kanssa on täysin välttämätöntä, jotta kriisistä päästään yli”, Viljamaa kannustaa. 

Suuret toimijat ja kansainväliset toimijat ovat julkisuuden tietojen perusteella olleet haluttomia neuvottelemaan vuokrista toistaiseksi. 

“On luonnollisesti hyvä ymmärtää, että jos liikehuoneistossa vuokralla oleva yrittäjä menee konkurssiin, on nykytilanteessa lähes mahdotonta löytää uutta vuokralaista liiketilaan. Siksi joustojen ja ratkaisujen etsiminen mahdollisuuksien mukaan on kaikkien osapuolten etu”, Viljamaa huomauttaa. 

Asuntomarkkinat eroavat liikehuoneistojen ja toimistojen markkinasta merkittävästi. 

“Epidemian hillitsemiseksi ihmisiä kehotetaan välttämään kontakteja sekä pysymään kodeissaan. Oman kodin ja asunnon merkitys nousee vain korkeammaksi. Käytännössä ihmisten on syytä priorisoida kulutus asumiseen, ruokaan ja lääkkeisiin. Kaikki muu on toisarvoista”, Viljamaa alleviivaa. 

“Vuokra pitää siis edelleen maksaa.  Jos vuokralaisen kyky maksaa vuokraa heikkenee esimerkiksi lomautusten vuoksi, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä vuokranantajaan ja neuvotella vuokranmaksun aikataulusta. Sosiaaliturva on tärkeä osa, jos joutuu lomautetuksi tai työttömäksi. Ikävässä tilanteessa onkin syytä olla yhteydessä myös Kelaan”, Viljamaa neuvoo. 

Lomautukset saattavat koskea vuokranantajiakin

Yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä toimija Suomen vuokramarkkinoilla. Tyypillisesti yksityinen vuokranantaja omistaa 1-2 asuntoa ja on aivan tavallinen palkansaaja tai eläkeläinen. 

“On hyvä ymmärtää, että yksityisten vuokranantajien joustonvara vaihtelee merkittävästi. Lomautukset tai tulojen väheneminen koskevat myös monia vuokranantajina toimivia ihmisiä.  Toisilla vuokranantajilla on paremmat edellytykset joustaa kuin toisilla, mikä pitää ottaa huomioon. Maksusuunnitelmien tekeminen saattaa joissain tilanteissa tulla välttämättömäksi”, Viljamaa erittelee. 

“Kannustamme toki vuokranantajia joustamaan mahdollisuuksien mukaan. Maksusuunnitelman teko on monelle helpompi ratkaisu kuin vuokranalennukset. Suosittelemme myös pidättäytymään vuokrankorotuksista näin haastavassa tilanteessa. Kaikkien on osallistuttava kriisin hoitoon”, näkee Viljamaa.  

Kriisin pitkittyessä haasteet näkyvät asunto- ja vuokramarkkinoilla entistä vahvemmin. Nyt yksityisten vuokranantajien on syytä pitää pää kylmänä. 

“Tärkeää olisi katsoa edelleen pitkäjänteisesti ja toimia oman strategian mukaan. Nopeiden liikkeiden tekemisen aika ei ole nyt. Hyvin hoidettu vuokrasuhde on hyvä lähtökohta myös kriisitilanteessa. Yhteys omaan pankkiin ja vuokralaiseen on tärkeää. Kommunikaation pitää pelata”, Viljamaa kehottaa. 

Kommentoi
Ylös
>