Kasvuosakkeet

Saako pörssistä nyt hyvää halvalla? Laatuyhtiö Neste menettänyt markkina-arvostaan 38 prosenttia koronakriisissä

Koronakriisi nakertaa myös laatuyhtiöiden markkina-arvoja. Nesteen pitkän tähtäimen näkymät ovat edelleen erinomaiset.

Neste teki kaikkien aikojen parhaan tuloksensa viime vuonna, kun neljännen neljänneksen liikevaihto nousi lähes 4,1 miljardiin euroon edellisvuoden vuoden 3,7 miljardista eurosta.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuoden 349 miljoonasta eurosta peräti 781 miljoonaan.

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker kertoi tilinpäätöstiedotteessa, että uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa on avautunut uusia markkinoita.

Tieliikenteessä Neste MY uusiutuvaa dieseliä myydään nyt nykyisten Suomen, Ruotsin ja Kalifornian markkinoiden lisäksi kaikissa Baltian maissa, Alankomaissa sekä Oregonissa, Yhdysvalloissa.

Uusiutuvien lentopolttoaineiden liiketoiminnassa on Neste siirtynyt selvitysvaiheesta kaupalliseen toimintaan ja nostanut uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetin 100 000 tonniin. Käynnissä olevan tuotannon laajentamisen ansiosta Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti on vuonna 2022 yli miljoona tonnia.

Neste ei ole antanut tulosvaroitusta koronapandemian vuoksi

Moni Helsingin pörssin yhtiö on antanut koronapandemian vuoksi tulosvaroituksen, ei kuitenkaan Neste.

Tilinpäätöstiedotteessa yhtiö kertoi odottavansa tänä vuonna öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan jalostuskapasiteetin lisäyksiä vähemmän vuonna 2020. Uusiutuvan dieselin kysynnän Neste odottaa pysyvän vahvana ensimmäisellä neljänneksellä biopolttoainevelvoitteiden kasvun jatkuessa vuonna 2020.

Yhtiön tuloskehitys näkyy myös osingossa. Yhtiö aikoo jakaa vuodelta 2019 osinkoa 0,92 euroa, kun se edellisvuodelta oli 0,76 euroa. Nesteen hallitus esittää, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Lisäksi hallitus esittää ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.

Tulosnäkemyksiin ja osinkoehdotukseen ei ole tullut muutosta, vaikka koronapandemia näyttää laittavan koko maailmantalouden lukkojen taakse.

Uusiutuvien tuotteiden tuotanto on edelleen kasvussa

Yhtiö järjesti pääomamarkkinapäivän 12. maaliskuuta. Siinä Neste kertoi tavoitteensa tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa säilyy ennallaan.

Yhtiö uskoo uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen kysynnän kasvavan yli 15 prosenttia vuosittain. Kasvuajurina on sekoitusvelvoitteiden kasvu ja päästöjen vähennysvelvoitteet. Ne nousevat ensin Pohjoismaissa, mutta myöhemmin myös laajemminkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Nesteen Singaporen kapasiteettilaajennuksen investointiprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Nesteen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetti kasvaa yhtiön mukaan tällä 1,4 miljardin euron investoinnilla 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Laitoksen uudessa tuotantolinjassa on myös mahdollisuus tuottaa jopa miljoona tonnia vastuullista lentopolttoainetta. Singaporen laajennuksen on määrä olla käytössä vuoden 2022 puolivälissä.

Lisäksi Neste kasvattaa kapasiteettia nykyisissä tuotantolaitoksissa, minkä avulla uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetti kasvaa 4,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuoden 2022 puoliväliin mennessä.

Neste on tekemässä kannattavuusselvitystä vastuullisen lentopolttoaineen tuotantokapasiteetin lisäämisestä 450 000 tonnilla vuodessa Rotterdamin jalostamolla vuoteen 2023 mennessä.

Renewable Aviation -yksikön toimialan asiakkaat ovat kiinnostuneita konkreettisista ratkaisuista, joilla lentämisestä voidaan tehdä vastuullisempaa. Neste aloitti vuonna 2019 vastuullisten lentopolttoaineiden myynnin kaupallisessa mittakaavassa. Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääntelymuutokset lisäävät vastuullisen lentopolttoaineen kysyntää.

Odotuksissa vain väliaikainen tulosnotkahdus

Analyysitalo Inderesin näkemys yhtiön vahvoista tuloskasvuajureista sekä arvonluontipotentiaalista vahvistui pääomamarkkinapäivän myötä.

Inderesin analyytikko Petri Gostowski kertoo yhtiöpäivitys-raportissaan, että Inderes vuoden 2020 oikaistun liikevoiton ennustetta kahdeksan prosenttia alaspäin 1651 miljoonaan euroon lyhyellä tähtäimellä heikentynyttä marginaali- ja volyyminäkymää heijastellen. Kuitenkin Inderesin pitkän aikavälin ennusteet vastaavasti nousivat.

”Siten lyhyen tähtäimen ennustepaineesta huolimatta pidemmän aikavälin tuloskasvunäkymä on vahva”, Gostowski toteaa.

Inderesin ennusteilla koronakriisi laskee tänä vuonna osakekohtaista tulosta, mutta ensi vuonna kasvu jatkuu. Samansuuntaista kehitystä odottavat myös muut analyytikot, kun katsotaan konsensusennusteita.

Nesteen osakekohtaisen tuloksen kehitys ja konsensusennusteet

Vuosi EPS
20171,18
20181,01
20192,33
2020e1,70
2021e1,99
2022e2,23

Neste on menettänyt 19. helmikuuta alkaneessa koronaviruksesta johtuvassa kurssilaskussa peräti 38 prosenttia pörssiarvostaan. Pudotus on kova, kun se suhteutetaan yhtiön hyviin pitkän aikavälin näkymiin ja Inderesin maltilliseen, vain kahdeksan prosentin lyhyen tähtäimen liikevoiton niiaukseen nähden.

Kurssiromahdus vaikuttaa massiiviselta myös, jos sitä verrataan analyytikoiden antamiin osakkeen tavoitehintoihin. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta ei ole laskenut juuri lainkaan koronakriisin vuoksi. Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on 38 euroa, kun osake hinnoitellaan nyt vain hieman yli 23 euron.

Yhtiötä seuraavasta 18 analyytikosta kuusi antaa osakkeelle ostosuosituksen, kuuden suositus on lisää, kolmen suositus on pidä, yhden suositus on vähennä ja kahden suositus on myy.

Kommentoi
Ylös
>