Yritysuutiset

Orion sai myyntiluvan syöpälääkkeelleen Euroopan komissiolta – osakekurssi lähti heti nousuun

Euroopan komissio on myöntänyt myyntiluvan Euroopan Unionissa Nubeqa-lääkkeelle.

Orionin ja Bayerin yhdessä kehittämä lääke on tarkoitettu etäpesäkkeettömän, hormonaaliselle hoidolle vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen.

Orion kertoo tiedotteessaan, että nyt saatu myyntilupa perustuu III-vaiheen ARAMIS-tutkimukseen, jossa lääkkeen ja tavanomaisen hormonaalisen hoidon yhdistelmän osoitettiin pidentävän erittäin merkitsevästi etäpesäkkeetöntä elinaikaa verrattuna lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmään. Lisäksi tutkimus osoitti darolutamidin turvallisuusprofiilin olevan suotuisa.

Bayer vastaa syöpälääkkeen kaupallistamisesta maailmanlaajuisesti. Tietyillä Euroopan markkinoilla kuten Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Skandinavian maissa ja Suomessa, Orion ja Bayer tekevät yhteistä myynninedistämistyötä.

Nubeqa on jo saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa, Australiassa, Brasiliassa, Kanadassa sekä Japanissa ja Bayerilla on meneillään tai suunnitteilla myyntilupahakemusprosesseja muilla alueilla.

Nubeqa-lääke estää Orionin mukaan syöpäsolujen kasvua pitäen hoidon aiheuttamat sivuvaikutukset mahdollisimman vähäisinä.

Lääkettä saaneen hoitoryhmän keskimääräinen etäpesäkkeetön elinaika oli 40,4 kuukautta ja lumelääkkeen ja tavanomaisen hoidon yhdistelmää saaneen ryhmän 18,4 kuukautta.

”Olemme tyytyväisiä yhteistyöhömme Bayerin kanssa ja voidessamme yhdistää asiantuntemuksemme Nubeqa®-lääkkeen kehityksessä. Odotamme kovasti yhteistä myynninedistämistyötä Euroopassa sekä mahdollisuutta tukea etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää sairastavia potilaita ja heitä hoitavia terveydenhuollon ammattilaisia”, toteaa Orionin kaupallisten toimintojen johtaja Satu Ahomäki.

Orionin osake oli lähes kolmen prosentin nousussa Helsingin pörssissä. Orionin ilmoitus myyntiluvasta julkistettiin juuri ennen pörssin sulkeutumista.

Kommentoi
Ylös
>