Yritysuutiset

Sanoma laskee näkymiään, osinkotuotto noussut 6,5 prosenttiin

Toisin kuin monet muut osinkoyhtiöt, Sanoma ei laske osinkoaan koronakriisin vuoksi.

Mediakonsernin osakekurssi on romahtanut koronakriisissä, kuten monen muunkin pörssiyhtiön.

Sanoma peruu väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020 ja arvioi koronaviruksen leviämisellä olevan merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaansa. Kuukaudessa markkina-arvosta on sulanut lähes 29 prosenttia.

Käynnissä olevan koronavirusepidemian vuoksi Sanoma peruu väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020, jotka oli annettu 7.2. Tämänhetkisessä jatkuvasti ja nopeasti kehittyvässä tilanteessa yhtiön on liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita näkymiensä päivittämiseksi.

Sanoma arvioi antavansa päivitetyt näkymät vuodelle 2020 myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Vuoden ensimmäisinä kuukausina Sanoman liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet odotetulla tavalla.

Koronaviruksen leviämisellä merkittävä vaikutus keskeisiin liiketoiminta-alueisiin

Suurin osa konsernin operatiivisesta tuloksesta tulee vuonna 2019 toteutettujen neljän oppimisliiketoiminnan yritysoston ja Media Netherlands-liiketoimintasegmentin divestoinnin jälkeen oppimisliiketoiminnasta, jonka liikevaihtoon ja kannattavuuteen epidemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta.

Media Finlandissa epidemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta tilaus- ja muuhun kuluttajamyyntiin, ellei poikkeustilanne merkittävästi pitene tai pahene. Tilaus- ja muu kuluttajamyynti muodostaa yli puolet Media Finlandin liikevaihdosta.

Sanoma arvioi kuitenkin, että koronaviruksen leviämisellä on merkittävä vaikutus Media Finlandin mainos- ja tapahtumaliiketoimintojen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Yhtiön on kuitenkin liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita vaikutuksen koon arvioimiseksi.

Sanoma arvioi vaikutuksen mainosliiketoimintaan olevan merkittävä. Vaikutus voi kuitenkin vaihdella huomattavasti eri asiakas- ja mediaryhmien välillä. Vaikutuksen koko riippuu kriisin kestosta ja kriisin jälkeisen elpymisen nopeudesta. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Sanoman mainosmyynti laski markkinoiden kehitystä vastaavasti noin 17 prosenttia.

Tapahtumaliiketoiminta voimakkaasti kesä-elokuulle. Mahdollinen vaikutus on paljolti riippuvainen hallituksen festivaaleille ja tapahtumille asettamista rajoituksista kesäkaudella ja sitä on vaikea tässä vaiheessa arvioida. Sanomalla on vakuutuksia, jotka kattavat tapahtumista syntyvät kustannukset ja niiden katteen tapauksissa, joissa viranomainen kieltää tapahtumien järjestämisen. 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ennallaan

Sanoman pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Media Netherlandsin divestointi, joka julkistettiin 10.12.2019 etenee ja Sanoma odottaa saavansa sen päätökseen vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana. Divestoinnin myötä Sanoma saa käyttöönsä 400 miljoonaa euroa yritysostoja varten. 

Lukuisat Helsingin pörssin yhtiöt ovat antaneet tulosvaroituksen tai peruneet kevään osingonmaksunsa koronakriisin vuoksi.

Mediakonserni Sanoma haluaa kuitenkin pitää kiinni maineestaan osinkoyhtiönä.

Sanoma on sitoutunut osinkopolitiikkaansa, jonka mukaisesti se maksaa kasvavaa osinkoa, joka on 40-60 prosenttia vuotuisesta vapaasta rahavirrasta. Sanoma hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,50 euroa kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan huhtikuussa ja toinen tämän hetken arvion mukaan marraskuussa.

Tämän hetken 7,66 euron osakekurssilla osinkotuotto nousee 6,5 prosenttiin. Tämän hetken konsensuksen mukaisella kuluvan vuoden tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on 11x ja ensi vuonna 11,4x.

Yhtiötä seuraavasta neljästä analyytikosta kaksi antaa Sanomalle ostosuosituksen, yhden suositus on pidä ja yhden suositus on vähennä.

Kommentoi
Ylös
>