Talouden trendit

Mistä pienyrittäjä saa tukea koronakriisin tuomiin vaikeuksiin?

Yksinyrittäjät ovat jäämässä Business Finlandin ja ELY-keskusten tukipakettien ulkopuolelle.

Hallituksen 200 miljoonan euron kriisipaketti yrityksille nousee valtiovarainvaliokunnan esityksessä peräti 1000 miljoonaan eli miljardiin euroon.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa määrärahojen lisäämistä koronainfektion vuoksi annettuun lisätalousarvioon. Valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön koskien hallituksen esitystä vuoden 2020 lisätalousarvioksi. Tuntuvimmat resurssilisäykset kohdennetaan Business Finlandille sekä ELY-keskuksille koronaviruksesta aiheutuvien yritysten häiriötilanteiden ja niiden vaikutusten hallintaan ja ehkäisemiseen.

Määrärahalisäykset ovat yhteensä 652,5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi valiokunta ehdottaa avustusvaltuuksiin Business Finlandille ELY-keskuksille yhteensä 800 miljoonan euron korotusta. Valiokunta ehdottaa myös 34 miljoonan euron lisäystä myös Huoltovarmuuskeskusten kautta tehtävään, kuten lääkintämateriaalin ja suojavarusteiden hankintaan.

Hallitus päätti aiemmin myöntää Business Finlandille ja ELY-keskuksille valtuudet myöntää yhteensä 200 miljoonaa pienimuotoista tukea yritysten nopeisiin tarpeisiin. Ensimmäiset avustukset on jo jaettu.

Yksinyrittäjät ovat kuitenkin jäämässä Business Finlandin ja ELY-keskusten rahoituksen ulkopuolelle.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat kuitenkin valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa.

Ministeriön mukaan yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua.

”Yksinyrittäjät ovat tärkeitä suomalaisen yhteiskunnan kannalta ja sen takia on hyvä, että on löydetty ratkaisu heidän tukemisekseen. Yksinyrittäjien tuen tavoitteena on mahdollistaa yritystoiminnan jatkaminen koronavirustilanteen aiheuttaman katkoksen jälkeen kannattavasti. Kunnilla on paljon tietoa paikallisten yksinyrittäjien tilanteesta ja kontaktit yrityspalvelukenttään”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tuen kriteerit ovat kaikille kunnille samat, ja valtio rahoittaa tuen kokonaisuudessaan suuntaamalla siihen vuoden 2020 lisätalousarviosta ELY-keskusten yritystukien myöntämisvaltuuksista 100 miljoonaa euroa.

Yksinyrittäjille myönnettävän tuen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronan aiheuttamaa katkoa toiminnalle. Ministeriön mukaan tuen määrä olisi vakio ja se olisi käytettävissä kaikkiin yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, erityisesti yritystoiminnasta aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin.

Tuki ohjelma olisi määräaikainen ja voimassa kuusi kuukautta.

”Tukemalla kannattavaa yritystoimintaa vaikean ajanjakson yli tuetaan paitsi yrittäjiä, myös kuntien elinvoimaisuutta. Kuntien yrityspalveluiden kautta tuki tavoittaa sitä tarvitsevat nopeasti ja tehokkaasti”, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Yksinyrittäjätukea voidaan myöntää rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyysturvan kanssa. Kunta varmistaa, että tuesta ei tule ylikompensoivaa yritystoiminnan laajuuteen nähden.

Nyt on myös selvityksessä, voidaanko yksinyrittäjille osoittaa harkinnanvaraista tukea yrityksen kehittämiseen.

Ministeri Lintilä jakoi Twitterissä taulukon, joka havainnollistaa, mistä yritys voi hakea rahoitusta koronakriisissä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös