KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Kiinteistösijoittamisella hajautusta sijoitussalkkuun

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet hajauttavat sijoitussalkun riskiä.

Hajauttamisella tunnetusti voidaan pienentää sijoitussalkun riskiä. Hajauttamisessa korostuukin tällöin myös eri omaisuusluokkiin sijoittaminen. Hyvän ja tasaisen tuoton saavuttamiseksi salkkua ei tule hajauttaa vain esimerkiksi pörssilistattujen yhtiöiden osakkeiden välillä vaan myös eri omaisuuslajien välillä.

Korkotason ollessa historiallisen alhaalla sijoittajat ovat etsineet kuumeisesti sijoituskohteita myös vaihtoehtoisten sijoitusten joukosta. Näistä kenties suosituimpia ovat viime aikoina olleet kiinteistöt. Kiinteistöt ovat perinteisesti tuottaneet tasaisesti ilman suuria arvonvaihteluja ja toimineet myös hyvänä turvana inflaatiota vastaan.

Kiinteistöt sopivat hyvin osaksi sijoitussalkkua, sillä kiinteistöillä on usein alhainen tai jopa negatiivinen korrelaatio muiden omaisuusluokkien kanssa. Moni hajauttaakin varallisuuttaan arvopaperisijoitusten lisäksi kiinteistöihin esimerkiksi omistusasumisen tai sijoitusasunnon hankkimisen kautta. Kiinteistösijoittamiseen on myös muita vaihtoehtoja, kuten erilaiset kiinteistörahastot sekä joukkorahoitus.

Omistusasuminen ja sijoitusasunnon hankinta ovat olleet erittäin suosittuja sijoitustapoja suomalaisten keskuudessa. Omistusasunnon hankinta on ollut selkeä tapa kerryttää varallisuutta ja päästä hyötymään asunnon mahdollisesta arvonnoususta. Sijoitusasunnosta saatava tasainen tulovirta vuokratulojen muodossa on myös houkutteleva vaihtoehto.

Fyysisen asunnon hankinnassa on kuitenkin sijoituksen matalan likviditeetin sekä ylläpitokustannusten lisäksi useampi riski. Ensinnäkin asunnon arvo voi laskea pitkällä aikavälillä, jolloin myyntivaiheessa voidaan tehdä myyntitappiota. Myös vuokralaisen valinnassa sijoitusasuntoon esiintyy riskejä. Näitä voidaan hallita valitsemalla alue sekä vuokralainen huolellisesti.

Näiden keinojen lisäksi myös sijoitukset erinäisiin kiinteistörahastoihin ja ovat kasvaneet viimeaikoina voimakkaasti. Kiinteistörahaston tavoitteena on käyttää rahastoon sijoittaneiden varoja kiinteistöjen hankintaan ja ylläpitoon. Vastineeksi sijoittajat pääsevät mukaan hyötymään kiinteistöjen arvonnoususta sekä mahdollisista maksetuista osingoista. Rahastotoiminnassa kuitenkin sijoittaja altistuu arvonvaihteluihin suhteellisesti enemmän mitä fyysisen asunnon hankinnassa.

Kiinteistöhankkeisiin osallistuminen joukkorahoituksen kautta tarjoaa mahdollisuuden hajauttaa piensijoittajan sijoitussalkkua eri omaisuuslajiluokkiin pienellä pääomalla. Esimerkiksi Tessin tarjoaa joukkorahoitusalustaa, jonka kautta on mahdollista osallistua kiinteistöhankkeisiin pienelläkin pääomalla.

Kiinteistörahastoon verrattuna joukkorahoituksen etu on se, että sijoittaja pääsee itse valitsemaan kiinteistöhankkeet joihin hän haluaa osallistua ja päättämään kiinteistösijoitustensa hajautuksen. Joukkorahoitus tarjoaa myös mahdollisuuden osallistua tuottoihin, jotka ovat aikaisemmin olleet mahdollisia vain hyvillä kontaktiverkostoilla ja suurella pääomalla. Joukkorahoitus on myös riippumaton arvopaperimarkkinoiden turbulenssista.

Kiinteistösijoittaminen on tehokas keino hajauttaa sijoitussalkun riskiä arvopaperimarkkinoiden ulkopuolelle. Keinot tähän ovat monet ja sijoittajan onkin mietittävä itselleen parhaiten sopiva vaihtoehto, mikäli halu lähteä mukaan kiinteistösijoittamiseen herää.

Tämä artikkeli on osa SalkunRakentajan ja Tessinin yhteistyönä toteuttamaa artikkelisarjaa kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille ja olemassa oleville kiinteistösijoittajille, jossa käydään läpi kiinteistösijoittamisen eri ominaisuuksia ja vaihtoehtoja joukkorahoituksen kautta. Tessin on palvelu, jonka kautta voit yhdessä muiden sijoittajien kanssa sijoittaa erilaisiin kiinteistöprojekteihin ja saada tuottoa sijoituksellesi.

Tutustu Tessiniin alla olevasta linkistä.

Tutustu Tessiniin tästä

Kommentoi
Ylös
>