Indikaattorit

Kuluttajien luottamus vajosi historiallisen alas

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa -13,9, kun se maaliskuussa oli -7,1 ja helmikuussa -4,5, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan huhtikuun lukema on kuluttajien luottamuksen mittaushistorian 1995–2020 synkin. Viime vuoden huhtikuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,7. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7.

Tosin OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen muistuttaa Twitterissä, että luottamus kävi koronakriisin lukemia syvemmällä 1990-luvun alussa, mutta tällöin sitä mitattiin harvemmin. Erityisesti luottamus omaan talouteen oli Heiskasen mukaan tuolloin huomattavasti synkempää.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät selvästi huhtikuussa maaliskuuhun ja myös viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Näitä osatekijöitä ovat: arvio omasta taloudesta nyt, odotukset omasta ja Suomen taloudesta 12 kuukauden kuluttua sekä rahankäyttöaikeet kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa luottamusindikaattorin jokainen osatekijä oli synkällä tasolla ja samalla lähellä historiallista pohjalukemaansa vuosilta 2008-2009, oman talouden nykytilaa koskevaa arviota lukuun ottamatta. Kestotavaroiden ostoaikeita oli kuluttajilla huhtikuussa vähemmän kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajien arvio myös työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa vajosi huhtikuussa ankealle tasolle. Sama päti työllisten kuluttajien eli palkansaajien ja yrittäjien kokemaan omakohtaiseen työttömyyden uhkaan. Tämä uhka arvioitiin pahimmaksi koskaan. Sen sijaan odotukset kuluttajahintojen nousuvauhdista säilyivät huhtikuussa ennallaan.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat huhtikuussa yhä erinomaiseksi – tosin lähikuukausina ei säästämismahdollisuuksia arvioitu enää olevan totuttuun tapaan. Ajankohtaa pidettiin nyt hyvin huonona säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Silti monet vielä huhtikuussa harkitsivat asunnon ostoa ja lainanottoa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Huhtikuussa luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori -10,1) ja pääkaupunkiseudulla (-10,7) ja heikointa muualla Etelä-Suomessa (-17,9). Väestöryhmistä opiskelijat (-6,7) olivat vähiten pessimistisiä. Selvästi kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (-21,4). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori laski huhtikuussa arvoon -17,7.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset.

Radio Suomen päivän haastattelussa Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kommentoimassa kuluttajien luottamuslukuja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ilmoitettuja tapauksia on yhteensä 4 576. Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 83 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on pohjoismaiden selvästi alhaisin lukema.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 190, joista 51 prosenttia on miehiä ja 49 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Ikäryhmissä 30–39-vuotta, 40-49-vuotta ja 50-59-vuotta kuolleita on kussakin alle viisi, 60–69-vuotiaita kuolleita on yhdeksän, 70-79-vuotiaita on 28, 80-89-vuotiaita on 67, yli 90-vuotiaita on 31.

1 kommentti
  • ligviditeetti alalla ei mielestäni pelata yhdellä korttipakalla koska ei ole puolueetonta järjestelmää ekp ja pankkien likviditeetin TUTKIMISEKSI käsin kosketeltavat sioitukset ja kulta ovat varmin sioitus ei pääse välikädet OSINGOILLE terveisin jokirannan paroni

  • Ylös
    >