Talouden trendit

Professori: Sähköverkkoyhtiöt laskuttavat kuluttajia sähkön siirrosta miljoonia euroja liikaa

Professorin Mikael Collanin mukaan sähköverkkoyhtiöiden sähkönsiirron laskutus perustuu energiaviraston virheelliseen laskelmaan.

Sekä energian hinnasta että siirtomaksusta peritään kuluttajilta kuukausittaista perusmaksua eikä siirtomaksun osalta sen suuruuteen voi vaikuttaa.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) strategisen ­rahoituksen professori Mikael Collan laski, että kuluttajat maksoivat peräti 300–500 miljoonaa euroa liikaa sähkön siirrosta vuonna 2018.

Jokaisella verkkoyhtiöllä on alueellaan luonnollinen monopoli, minkä vuoksi energiaviranomainen yrittää valvoa hinnoittelua. Energiavirasto valvoo siirtohintoja niin, että niiden taso ei saa ylittää kohtuullista tuottoa.

Energiavirasto määritti vuonna 2018 6,62 prosentin kohtuullisen tuoton, minkä mukaan siirtoyhtiöillä oli oikeus laskuttaa sähkönkäyttäjiä 858 miljoonalla eurolla.

Professorin mielestä yli 800 miljoonan euron laskutuspotti on aivan liikaa. Collanin mukaan energiavirasto on laskenut kohtuullisen tuoton väärin. Hän ei siis syytä energiayhtiöitä, vaan viranomaisia.

Energiavirasto laskee kohtuullisen tuoton sähköverkkoyhtiöiden sitoutuneen pääoman perusteella. Virasto on laskenut sallitun kohtuullisen tuottotason juuri tuosta laskennallisesta 15 miljardin nykykäyttöarvosta.

Collanin mukaan todellisuudessa sähköverkkoyhtiöiden nykykäyttöarvo on vain 10,2 miljardia euroa, mikä tarkoittaisi kohtuullisen tuoton laskennan avulla sitä, että sallittua tuottoa tulisikin vain 531 miljoonaa euroa. Professorin mukaan siirtoyhtiöiden olisi pitänyt laskuttaa vain tuo 531 miljoonaa euroa, ei 858 miljoonaa.

Sähkön siirtohinnan laskutusperusteet eivät perustu toteutuneisiin kustannuksiin, vaan energiaviraston virheellisiin listahintoihin, professori väittää. Tutkijan näkemyksen mukaan verkkopalvelun sääntelyjärjestelmä kannustaa ”haamuinvestointeihin”.

Sähköverkkoyhtiöiden siirtohinnoittelu on puhuttanut aiemminkin. Tammikuussa 2016 sähkönsiirtoyhtiö Caruna Oy ilmoitti jopa 27 prosentin korotuksista. Siirtomaksujen korotukset perustuivat vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain muutokseen, jossa laki edellyttää, ettei verkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja muualla yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

Energiateollisuus ry julkisti lauantaiaamuna tiedotteen, jossa sen toimitusjohtaja Jukka Leskelä väittää median kautta välittyvä kuvan liiallisesta laskutuksesta olevan väärä.

”Sähkön verkkopalvelumaksut perustuvat todellisiin investointeihin. Lisäksi on valitettavaa, että joudumme keskustelemaan asiasta tutkijan kanssa median välityksellä. Toistuvista yrityksistämme huolimatta emme ole saaneet professori Collania keskustelemaan tutkimuksestaan yritystemme kanssa. Näkemyksemme mukaan teoria ja käytäntö eivät nyt kohtaa ja Collanin esittämät vaihtoehdot voisivat johtaa kustannusten nousuun ”, Leskelä toteaa.

Leskelän mukaan verkkopalvelun sääntelyjärjestelmä ei johda Collanin väittämiin ”haamuinvestointeihin”, vaan todellisuudessa järjestelmä kannustaa verkkoyhtiöitä kilpailuttamaan ja ostamaan mahdollisimman edullisesti.

”Jos onnistuu toteuttamaan esimerkiksi muuntamoinvestoinnin edullisesti, yritys hyötyy siitä taloudellisesti. Tämä ei kuitenkaan ole järjestelmän vika, vaan päin vastoin osoitus siitä, että se toimii halutulla tavalla. Edullisemmat hankintahinnat otetaan järjestelmässä huomioon ja lopulta asiakas saa verkkopalvelun edullisemmin”, Leskelä kertoo.

Leskelän mukaan sääntelyjärjestelmä palkitsee yrityksiä, jotka pystyvät painamaan investointikustannuksia alas.

”Ne saavat korkeamman tuoton, mutta samalla sääntelyn pohjana toimivat viranomaisten listahinnat painuvat alemmalle tasolle. Jos järjestelmä perustuisi todellisiin investointikustannuksiin, yrityksillä olisi kannustin toteuttaa hankinnat mahdollisimman kallisti, koska sääntelyn sallima tuotto laskettaisiin suhteessa investointiin.”

Sähkön verkkopalvelumaksujen sääntely on energiaviranomaisen vastuulla oleva vaativa tehtävä. Leskelän mielestä on hyvä, että eri näkökulmat ovat käytettävissä, kun viranomainen toteuttaa sääntelyä.

”Oleellista on myös, että eri osapuolten kuten politiikan, viranomaisen, alan yritysten ja tutkijoiden vuorovaikutus on avointa ja yhteistyöhakuista. Energiateollisuus on aina valmis keskustelemaan ja tuomaan yritysten osaamisen tähän kehitystyöhön.”

Kommentoi
Ylös
>