Oma talous

Kuluttaja-asimies vie kuluttajille ongelmia aiheuttaneen sähköyhtiön oikeuteen

Sähköyhtiö Fi-Nergy toiminnasta on tullut ennennäkemättömän paljon yhteydenottoja kuluttajaviranomaisille.

Sähköyhtiö ei ole kuluttaja-asiamiehen valvontatoimenpiteistä huolimatta korjannut. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo, että kuluttaja-asiamies ryhtyy nyt järeämpiin keinoihin ja hakee markkinaoikeudelta useaa eri kieltoa yhtiölle. Jokaista kieltoa kuluttaja-asiamies vaatii tehostettavaksi 100 000 euron uhkasakolla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi tammikuussa kuluttajien ongelmista sähköyhtiö Fi-Nergy Voiman kanssa.

Fi-Negry Voima on vuonna 2017 perustettu sähkönmyyntiyhtiö, joka on rekisteröity Suomeen. Se harjoittaa sähkönmyyntiä myös Ruotsissa. Nettisivuillaan yhtiö kertoo aikovansa aloittaa sähkönmyynnin myös Norjassa ja Itävallassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli noin 2,0 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskenteli kolme henkilöä.

Kuluttajat ovat kertoneet sähkönmyyntiyhtiön virheistä ja puutteista sopimuksissa, laskutuksessa ja asiakaspalvelussa.

Poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja sähköyhtiön toiminnasta

Esimerkiksi sähköntoimituksesta yhtiö on laskuttanut asiakkaita etukäteen käyttöarvion perusteella ja arvio on monesti ollut huomattavasti liian suuri. Ennakkolaskutus on käynnistynyt ennen sähköntoimituksen alkamista, vaikka sopimus alkaisi vasta usean kuukauden kuluttua. Laskutusta ei ole myöskään tasattu tasaisin väliajoin vastaamaan asiakkaan todellista sähkönkäyttöä.

Kuluttaja-asiamiehelle ja kuluttajaneuvontaan on KKV:n mukaan tullut ennennäkemättömän paljon yhteydenottoja Fi-Nergyn toiminnasta. Tammi–helmikuun 2020 aikana yhtiöön liittyviä yhteydenottoja on saapunut peräti 460, mikä on täysin poikkeuksellinen määrä muihin sähkönmyyntiyhtiöihin verrattuna.

Yhtiön asiakkaat ovat kertoneet yhteydenotoissa erityisesti sopimusten ja laskutuksen virheistä. KKV:n mukaan Fi-Nergyn asiakaspalveluun on ollut lähes mahdotonta saada yhteyttä, jotta ongelmia olisi saatu ratkaistua.

”Kuluttajien kannalta on huolestuttavaa, että yritys toimii poikkeuksellisen monessa perusasiassa selkeiden säännösten vastaisesti”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen korostaa.

Markkinaoikeuteen pitkä lista kieltoja ja vaatimuksia

Kuluttaja-asiamies hakee nyt markkinaoikeudelta Fi-Nergylle useaa kieltoa ja vaatii jokaista kieltoa tehostettavaksi 100 000 euron suuruisella uhkasakolla. Viranomaisen hakemat kiellot koskevat yhtiön laskutus- ja sopimuskäytäntöjä sekä niihin liittyvää asiakasviestintää.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Fi-Nergyä muuttamasta sopimusehtojaan ilman, että asiakkaalle on ilmoitettu muutoksesta, sen perusteesta ja mahdollisesta oikeudesta irtisanoa sopimus vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii kieltoa sille, että yhtiö muuttaa yksipuolisesti toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia sähkön pörssihinnan vaihteluja suoraan seuraaviksi sopimuksiksi.

KKV:n mukaan Fi-Nergy poikkeaa muista sähköyhtiöistä siinä, että se laskuttaa asiakkaitaan pääosin ennakolta. Kuluttajat ovat saaneet laskuja sattumanvaraisesti, vaikka laskutusväliksi on sovittu kaksi kuukautta. Lisäksi laskut ovat olleet suurempia kuin sähkön arvioitu todennäköinen vuosikulutus, eivätkä asiakkaat myöskään ole saaneet yhtiöltä todelliseen kulutukseen perustuvia laskuja tasaisin väliajoin.

Fi-Nergyyn liittyvät ongelmat osoittavat KKV:n mukaan jälleen myös sen, että sähkösopimusten kaltaiset monimutkaiset palvelut eivät sovellu puhelinmyyntiin.

Kommentoi
Ylös
>