Arvo-osakkeet

Sampo nousi Inderesin mallisalkkuun – osake ”poikkeuksellisessa alennuksessa”

Sampo hinnoitellaan tällä hetkellä poikkeuksellisella alennuksella suhteessa sen käypään arvoon, arvioivat Inderesin analyytikot.

Analyysitalo Inderes on ostanut mallisalkkuunsa viiden prosentin osuuden Sampoa.

Sampo on finanssikonserni, jossa on neljä yhtiötä.

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltian maissa. Ifin toiminnot jakautuvat neljään liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat ja Baltia. If on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Topdanmark on Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö ja merkittävä henkivakuutusyhtiö. Topdanmark keskittyy henkilöasiakkaiden, maatalouden ja pk-yritysten vakuuttamiseen ja sillä on noin 620 000 asiakasta. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Kööpenhaminassa. Topdanmark on Sampo Oyj:n tytäryhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Topdanmarkista oli vuoden 2019 lopussa 46,7 prosenttia.

Mandatum Life tarjoaa asiakkailleen varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen sekä henkilöriskivakuuttamisen palveluja. Suomen lisäksi yhtiö toimii Baltian maissa. Mandatum Lifella on noin 300 000 henkilöasiakasta ja yli 20 000 yritysasiakasta. Mandatum Life on Sampo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Yhtiöllä on noin 11 miljoonaa asiakasta, ja se on noteerattu Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Nordea on Sampo Oyj:n osakkuusyhtiö. Sampo Oyj:n omistusosuus Nordeasta oli vuoden 2019 lopussa 19,87 prosenttia.

Huolet finanssisektorin tilanteesta koronakriisissä huolestuttavat sijoittajia

Vakuutuskonserni Sammon kurssi on romahtanut alkuvuonna yli 31 prosenttia. Inderesin mukaan osake on painunut poikkeuksellisen paljon alle sen osien summan.

Sijoittajia huolettaa erityisesti koronakriisin vaikutus finanssisektoriin. Huolia on karkeasti kaksi: alhaiset korot ja Nordea.

Nordea ei ole viime vuosina positiivisissa otsikoissa paistatellut. Lisäksi Negatiivisten korkojen maailmassa tulevien sijoitustuottojen tekeminen erityisesti korkosijoituksissa on hankaloitunut selvästi. Sijoittajat näkevät tämän entistä suurempana ongelmana Sammolle.

”Lasku on ollut selvästi yleistä markkinaa rajumpi, minkä taustalla on käsityksemme mukaan ollut etenkin vakuutussektorin iso myyntipaine (pelot koronaan liittyvistä vastuista ja laskenut korkotaso), pankkisektorin iso myyntipaine (pelot pankkijärjestelmästä ja laskenut korkotaso) sekä huolet Sammon vakavaraisuudesta”, toteavat Inderesin seniorianalyytikko Juha Kinnunen, pääanalyytikko Sauli Vilén sekä analyytikko ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

Inderesin analyytikoiden mielestä huolet Sammon vakavaraisuuden heikentymisestä ovat kuitenkin ylimitoitettuja.

Sampo kärsii pörssissä nyt kohtuuttoman paljon, sillä yhtiön operatiivinen altistuminen koronariskeille on Inderesin asiantuntijoiden mielestä maltillinen.

Inderesin analyytikoiden mielestä Sammon nykyinen markkina-arvo on alhainen suhteessa yhtiön laatuun.

”Sammossa meitä houkuttelee ennen kaikkea erittäin laadukas vakuutusyhtiötoiminta, mihin pääsemme nyt käsiksi poikkeuksellisella alennuksella. Näkemyksemme mukaan Sammon käypä arvo on 30-40 euron välillä, riippuen koronakriisin syvyydestä sekä Nordeasta. Sammon lähivuosien tuotto-odotus on mielestämme erittäin hyvä ja se koostuu vahvasta osingosta ja kurssin asteittaisesta palautumisesta osien summan tasolle.”

Lisäksi ylimääräisenä mahdollisuutena on vielä Nordean tuloskäänne sekä yritysjärjestelyt.

Osake on rajussa alennuksessa

Sammon nykyinen markkinahinta tarjoaa sijoittajille paikan ostaa Sampoon kuuluvaa vakuutusyhtiö If:iä rajulla alennuksella suhteessa sen käypään arvoon.

”Käänteisesti voidaan myös ajatella, että nykykurssilla sijoittajat saavat Nordean, Topdanmarkin sekä pienemmät finanssisijoitukset kaupan päälle, sillä nykykurssi on näkemyksemme mukaan linjassa If:n ja Mandatumin käypien arvojen kanssa”, analyytikot toteavat.

Lisäksi Sammon osinkotuotto on kohonnut kurssiromahduksen myötä poikkeuksellisen korkeaksi. Inderes ennustaa tälle vuodelle 7,6 prosentin ja ensi vuodelle jo 8,0 prosentin osinkotuottoa. Analyytikoiden mukana Sammon osinkotuotto on vuosina 2011 – 2019 ollut 5,5 prosenttia.

Sampo kertoi tilinpäätösraportissaan odottavansa hyvää toiminnallista tulosta vuonna 2020. Yhtiö ei ole tähän mennessä muuttanut näkemyksiään kuluvasta vuodesta koronakriisin vuoksi.

Yhtiön mukaan markkina-arvoiset tulokset ovat varsinkin henkivakuutustoiminnasta vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen. Nordealla on huomattava vaikutus Sammon tulokseen.

Inderesin sijoitussalkku on ollut menestys

Samalla kun Inderes lisäsi Sammon salkkuunsa, se myi Nordea-omistuksensa kokonaan pois.

”Nordean oma operatiivinen performanssi on ollut erittäin heikkoa ja yhtiön laatu on osoittautunut myös merkittävästi aiempia arvioitamme heikommaksi. Lisäksi toimiala on kokenut merkittäviä muutoksia (mm. korkotason romahdus, regulaatiotsunami ja digitalisaation myötä murentuneet vallihaudat) ja nämä tekijät ovat heikentäneet Nordean tuloksentekoedellytyksiä ja laskeneet sen käypää arvoa”, analyytikot perustelevat Nordean myyntiä.

Analyysitalo perusti 50 000 euron todellisella alkupääomalla mallisalkun vuonna 2011. Salkkun tukijalkana toimivat laadukkaat, kestäviä kilpailuetuja tarjoavat ja omistaja-arvoa luovat yhtiöt. Sijoitussalkku on ollut menestys. Aloituksesta se on tuottanut jo 430 prosenttia ja kolmen vuoden aikana 32 prosenttia.

Vuosien saatossa sijoituspääoma on tuottoineen noussut yli 265 000 euroon. Salkku on lyönyt vertailuindeksinä toimivan OMX CAP -tuottoindeksin mennen tullen.

Korjaus: Viimeisestä kappeesta poistettu virheellinen tieto sijoitetusta pääomasta 24.2.2020 klo 18.30.

Kommentoi
Ylös
>