Rahoitusteoriaa

Sijoittajan 12 virheellistä käyttäytymismallia

Sijoittajan pahin vihollinen on omassa pääkopassa.

Kognitiivinen vääristymällä tarkoitetaan ihmisillä esiintyviä taipumuksia hahmottaa ja painottaa havaintojaan, tulkintojaan ja informaatiota tietyillä tavoilla, jotka johtavat vääristyneisiin, epäjohdonmukaisiin ja virheellisiin arvioihin, tulkintoihin ja johtopäätöksiin. Sijoitusmaailmaan sovellettuna tämä tarkoittaa tietenkin sellaista sijoituskäyttäytymistä, joka johtaa sijoitustavoitteiden kannalta epäoptimaalisiin tuloksiin – esimerkiksi tuotto/riski –suhteen laskuun.

Kokenut sijoitusammattilainen Todd Harrison listaa 12 sijoittajalle tyypillistä käyttäytymismallia jotka estävät sijoittajaa toimimasta viileän rationaalisesti.

Vahvistusharha

Sijoittajan taipumus etsiä tai tulkita sijoitustietoa tavalla, joka vahvistaa hänen omia ennakkoluulojaan.

Ryhmäharha

Sijoittajan taipumus hakeutua sellaisiin sijoittajapiireihin, jotka tukevat sijoittajan omaa sijoitustyyliä.

Uhkapelurin harha

Taipumus kuvitella että sijoituskohteiden historiallinen tuotto vaikuttaa tuleviin tuottoihin. Onko kolikon heitossa klaavan todennäköisyys jotain muuta kuin 50 prosenttia jos klaava on tullut aiemmilla heitoilla 10 kertaa peräkkäin?

Toteutettujen ostojen järkeistäminen

Sijoittajan pyrkimys löytää jälkikäteen sijoituskohteiden hankinnalle järkevät perusteet. Tällainen käyttäytyminen estää sijoittajaa myöntämästä virheensä, jolloin sijoittaja ei luovu huonosta sijoituskohteesta tarpeeksi ajoissa.

Todennäköisyyden laiminlyönti

Sijoittajan taipumus vähätellä epätodennäköisten, mutta mahdollisten tapahtumien merkitystä. Tämä saattaa johtaa esimerkiksi siihen, ettei sijoittaja kykene tekemään aiheellista riskianalyysia.

Havaintojen valintaharha

Sijoittajan taipumus kiinnittää huomioita ilmiöihin jotka on itse havainnut, ja tehdä se virheellinen päätelmä, että ilmiön merkitys on kasvanut. Esimerkiksi sijoittaja havaitsee mielestään aliarvostetun osakkeen, minkä jälkeen hän tekee sen virheellisen päätelmän, että ko. osake saa talousmediassa aiempaa enemmän huomiota. Kyse on kuitenkin vain siitä että sijoittaja kiinnittää osakkeeseen liittyviin uutisiin aiempaa enemmän huomiota.

Status-Quo –harha

Sijoittajan taipumus pitäytyä tutuissa omaisuuslajeissa (esim. osakkeissa), jolloin sijoittaja saattaa menettää mahdollisuuden tuottoihin tuttujen omaisuuslajien ulkopuolella.

Negatiivisuusvinouma

Taipumus kiinnittää huomiota negatiivisiin asioihin/informaatioon positiivisen havaintojen teon kustannuksella. Sensaatiohakuiset negatiiviset sijoitusuutiset herättävät sijoittajan kiinnostusta enemmän kuin tylsät positiiviset uutiset.

Kulkuevaikutus

Sijoittajan taipumus tehdä tai uskoa asioita, koska monet muut sijoittajat tekevät tai uskovat niin. Mikäpä olisi masentavampaa kuin vastarannan kiiskinä saada huonompia tuottoja kuin valtaosa sijoittajista? Siksi vastavirtaan soutaminen on vaikeaa sijoittamisessakin.

Projisointiharha

Sijoittajan taipumus projisoida / heijastaa omat näkemyksensä muidenkin näkemyksiksi – mitä ne eivät kuitenkaan ole. Tällöin sijoittajalle voi kehittyä virheellinen käsitys yleisestä konsensuksesta (esim. osakkeen tuottomahdollisuuksien suhteen).

Nykyhetkiharha

Halu elää mukavasti nykyhetkessä ja maksaa siitä vasta myöhemmin. Tässä on yksi syy ylivelkaantumiseen.

Ankkuroituminen

Sijoittajan taipumus nojautua päätöksissään ja arvioissaan vain muutamiin tiedonlähteisiin. Tyypillinen ankkuroitumisesta aiheutuva riski on ns. arvoloukku (value trap), jossa sijoittaja kuvittelee muutaman arvostuskertoimen perusteella osakkeen olevan alihintainen. Kuitenkin osakkeen näennäiselle halpuudelle on syitä joita ”ankkuroitunut” sijoittaja ei havaitse – ja osakkeen kurssi saattaa laskea lisää.

Tähän listaan voisi lisätä vielä yhden harhan, nimittäin lopputulosharhan, mikä tarkoittaa sijoittajan taipumusta arvioida tehtyä päätöstä lopputuloksen perusteella sen sijaan, että arvioisi päätökseen vaikuttaneita syitä sen tekemisen hetkellä. Sijoituskohde on saattanut tuottaa kolminumeroisen tuoton, mutta tosiasiassa lopputulos on saattanut johtua vain hyvästä tuurista. Sijoituskohteen ostopäätös on saattanut tosiasiallisesti perustua virheelliseen riskiarvioon.

Lähde: www.minyanville.com

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentajassa aiemmin maaliskuussa 2013.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös