Osakeanalyysit

Viikon kurssiraketti on Helsingin pörssin pienyhtiö Elecster

Elecster odottaa kuluvana vuonna myynnin ja tuloksen kasvua.

Elecsterin osake kipusi tällä viikolla Helsingin pörssissä lähes 21 prosenttia, kun yhtiö julkisti tammi-maaliskuun tulosraportissaan myönteisistä lähiajan näkymistään.

Toisaalta pitemmän aikaväli trendi on ollut laskeva. Osake kävi huipussaan huhtikuussa 2017, jolloin se noteerattiin hetkellisesti yli 15 euron. Hieman yli kolmessa vuodessa on Elecsterin markkina-arvosta sulanut yli 55 prosenttia.       

Elecster on Helsingin pörssiin listattu konserni, jolla on useita tytäryhtiöitä. Emoyhtiö suunnittelee, valmistaa ja markkinoi UHT-maidon prosessointilinjoja ja aseptisia pakkauslinjoja, pastöroidun maidon pakkauslinjoja sekä niihin liittyviä pakkausmateriaaleja maailmanlaajuisesti.

Konsernilla on valmistustoimintaa Suomen lisäksi Virossa, Kiinassa, Venäjällä ja Keniassa. Konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin; teollisuustuotteet, kuluttajatuotteet ja muut toiminnot.

Viime tilikaudella yhtiön liikevaihto laski 39 miljoonaan euroon edellisvuoden 42 miljoonasta eurosta. Liikevoitto laski 2,2 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2018 oli 3,6 miljoonaa euroa.

Viime vuosi oli pettymys

Ylivoimaisesti suurin osa Elecsterin liikevaihdosta ja tuloksesta syntyy teollisuustuotteista, jonka asiakkaat ovat pääosin meijereitä. Teollisuustuotteiden suhteellinen kannattavuus liikevoitolla mitattuna heikkeni edellisen vuoden 10,3 prosentista 7,2 prosenttiin.

Kannattavuustason heikkenemiseen vaikutti ensisijaisesti sekä konetoimitusten että kalvotoimitusten volyymin lasku. Lisäksi kalvotoimitusten painottuminen halvemman hintaluokan tuotteisiin alensi kannattavuutta.

Vuosi 2019 oli Elecsterille taloudellisesti pettymys. Erityisesti vuoden viimeinen neljännes jäi selvästi alle odotuksien ja tavoitteiden, kertoi yhtiön toimitusjohtaja Arto Kinnunen tilinpäätösraportissa.

”Sekä meijerikoneiden että muovikalvojen liikevaihto laski ja sen myötä myös kannattavuutemme laski. Kannattavuuden heikkenemiseen vaikutti myös Venäjän ruplan koko vuoden jatkunut vahvistuminen, joka nosti realisoitumattomia rahoituskulujamme”, Kinnunen totesi.

Elecster julkisti ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa tällä viikolla.

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa yhtiön liikevaihto oli edelleen laskusuunnassa. Liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2018 tammi-maaliskuussa oli 9,9 miljoonaa euroa. Kuitenkin liikevoitto nousi edellisvuoden 0,5 miljoonasta eurosta 0,9 miljoonaan euroon.

Elecsterin kannalta tärkeillä markkinoilla koronaviruksen vaikutukset alkoivat näkyä vasta ensimmäisen vuosineljänneksen loppupuolella, yhtiö kertoo tulosraportissaan.

Jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maailmanlaajuinen keskustelu koronan etenemisestä ja sen vaikutuksista sai investoijat ja rahoittajat entistä varovaisemmiksi. Tämä varovaisuus heijastui meijerikoneiden kauppaneuvotteluihin.

Yhtiön mukaan jo valmiiksi epävarma toimintaympäristö muuttui koronaviruksen leviämisen myötä entistä epävarmemmaksi ja aivan loppuvaiheessakin olevia kauppaneuvotteluja ei onnistuttu saamaan suotuisaan päätökseen.

Pakkausmateriaalitoimituksissa volyymi oli kuitenkin hieman vertailuvuotta korkeammalla tasolla. Kasvaneen volyymin ansiosta toiminnan tehokkuus kasvoi ja sen myötä myös kannattavuus parani.

Osakekohtaisen tuloksen kasvu edellisvuoden 0,04 eurosta 0,26 euroon on Elecsterin mukaan seurausta sekä parantuneesta toiminnan tehokkuudesta että venäjän ruplan kurssin voimakkaasta heikkenemisestä, joka vaikutti konsernin rahoituskuluihin positiivisesti.

Yhtiö odottaa myynnin ja tuloksen kasvua

Elecsterin ollessa osa elintarvikkeiden jakeluketjua, sen liiketoiminta kuuluu niihin kriittisiin liiketoiminta-alueisiin, jotka pyritään maailmanlaajuisesti pitämään käynnissä koronakriisin aikana.

Elecster kertoo, että sen asiakkaina olevat meijerialan yritykset toimivat useissa maissa hallitustensa erikoisluvalla, ja myös yhtiön omat tuotantolaitokset sekä paikallisten edustajien henkilöstö ovat saaneet liikkumisrajoituksia koskevat poikkeusluvat kyetäkseen varmistamaan asiakkaiden toiminnan jatkumisen kaikissa olosuhteissa.

Yhtiö uskoo, että ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut pakkausmateriaalien kysynnän kasvu jatkuu sekä näkyvillä on myös merkkejä meijerikoneiden kysynnän kasvusta.

Useilla yhtiölle tärkeillä markkinoilla näyttäisi siltä, että kysyntä pidemmän säilyvyyden ja edullisemman pakkauksen tuotteille on kasvussa ja asiakkailla on ajoittaisia kapasiteettiongelmia. Tämä on lisännyt Elecsterin tarjouspyyntöjen määrää aivan viime aikoina.

Myös solmittujen kauppasopimusten määrä viime vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden on kasvanut, yhtiö kertoo.

Koko tämän vuoden osalta Elecster arvioi liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

Elecsterillä ei ole analyytikoiden tulosennusteita. Mikäli oletetaan, että yhtiö yltäisi tänä vuonna vuosien 2013-2019 keskimääräiseen 0,64 euron osakekohtaiseen tulokseen, olisi yhtiön P/E-kerroin 10,5x.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös