Yritysuutiset

Fortum kärsi enemmän säistä ja öljysodasta kuin koronasta

Energiayhtiö pinnisti alkuvuonna odotuksia kovempaan vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Pekka Lundmark
Pekka Lundmark. Lähde: Fortum Oyj.

Energiayhtiön liikevaihto laski tammi-maaliskuussa vajaaseen 1,4 miljardiin euroon, kun viime vuonna liikevaihto oli lähes 1,7 miljardia.

Liikevoitto nousi kuitenkin peräti 65 prosenttia viime vuodesta 592 miljoonaan euroon viime vuoden 358 miljoonasta eurosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoon sisältyy kuitenkin 431 miljoonan euron myyntivoitto Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä sekä kertaluonteinen 222 miljoonan euron tulosvaikutus Uniperin raportoinnista tytäryhtiönä, jolla ei ole kassavirtavaikutusta.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli analyytikoiden odotuksia kovempi, 393 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusodotus oli 382 miljoonaa euroa, ja viime vuonna vertailukelpoinen liikevoitto oli 408 miljoonaa euroa.

Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani useimmissa segmenteissä. Generation-segmentissä kasvaneen vesivoiman tuotannon positiivinen vaikutus oli suurempi kuin saavutettujen sähkönhintojen laskun vaikutus. Consumer Solutions -segmentin tulos parani jo kymmenentenä peräkkäisenä neljänneksenä.

Russia-segmentin tulos oli edellisvuoden tasolla, kun taas City Solutions jäi selvästi vertailukaudesta. City Solutionsin tuloksen heikentyminen johtui osittain rakenteellisista muutoksista, pääasiassa Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myynnistä, mutta myös ennätyksellisen lämmin talvi ja alhaiset sähkönhinnat rasittivat segmentin tulosta merkittävästi.

Fortumin osuus Uniperin voitosta oli lähes puoli miljardia euroa, mikä kasvatti ensimmäisen neljänneksen osakekohtaista tulosta 176 prosenttia 1,05 euroon osakkeelta. Tästä 0,53 euroa liittyi Uniperiin.

Fortum käynnisti Viron ja Joensuun kaukolämpöliiketoimintojemme strategisen arvioinnin vuonna 2019. Arviointi johti Joensuun kaukolämpöliiketoiminnan myyntiin tammikuussa. Kaupasta kirjattiin 431 miljoonan euron myyntivoitto.

Säät ja öljysota piinasivat

Fortum ei kärsi koronakriisistä, sillä pandemialla ei toistaiseksi ole ollut yhtiön mukaan merkittäviä vaikutuksia sen liiketoimintaan.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoo, että Fortumin markkinaympäristö oli ensimmäisellä neljänneksellä kuitenkin haasteellinen ja ailahteleva. Syinä olivat koroonakriisin lisäksi säät ja öljysota.

”Pohjoismaiden hydrologia kääntyi selvästi märemmäksi jo joulukuussa 2019 ja tämä jatkui alkuvuonna, mikä painoi hintoja alaspäin merkittävästi edelleen vuoden 2020 alussa. Maaliskuussa öljyn ”hintasota” ja Covid-19-pandemia ravistelivat markkinoita. Tämä aiheutti lisää hintapaineita jo aiemmin laskeneisiin hyödykkeiden hintoihin ja pohjoismaisiin sähkönhintoihin”, Lundmark toteaa.

Vaikka moni maa on alkanut vähitellen keventää viruksen leviämisen rajaamiseksi asetettuja rajoituksia, pandemian pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia on Lundmarkin mukaan edelleen mahdotonta arvioida.

Operatiivisesti Fortum on pärjännyt hyvin haasteellisissa olosuhteissa, ja yhteiskunnalle kriittinen sähkön- ja lämmöntuotantomme on toiminut häiriöttä, Lundmark totaa. Myös muut toimintomme ovat jatkaneet normaalisti, vaikka suurin osa työntekijöistä tekee etätyötä.

Toimitusjohtajan mukaan koronapandemialla ei toistaiseksi ole ollut merkittäviä vaikutuksia Fortumin liiketoimintaan.

”Olemme hyötyneet pohjoismaisen sähkönhinnan melko korkeasta suojausasteesta kuluvana vuonna, ja suojauksemme vuodelle 2021 ovat myös tavallista korkeammat, mikä pienentää sähkönhintojen jyrkän laskun vaikutusta.”

Uniper-yrityskauppa meni eteenpäin

Lundmarkin mukaan alkuvuonna Uniper-investointimme otti useita askelia eteenpäin.

”Kaikki Uniperin enemmistöosuuden hankinnalle tarvittavat viranomaisehdot täyttyivät, ja saimme osakekaupat Elliottin ja Knight Vinken kanssa päätökseen. Omistusosuutemme Uniperissa nousi yli 73 prosenttiin, ja näin Uniperista tuli Fortumin tytäryhtiö ja arvokas osa konsernia”.

Fortumin taloudellinen asema on toimitusjohtajan mukaan osakekauppojen jälkeenkin vakaa ja luottoluokittajat Standard & Poor’s, Fitch ja Moody’s ovat vahvistaneet Fortumin pitkäaikaiseksi luottoluokitukseksi tason BBB negatiivisin näkymin.

Uniper julkisti maaliskuussa päivitetyn strategian, joka sisältää myös suunnitelman hiilivoimasta luopumiseksi. Lisäksi Uniperin tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä Euroopan sähköntuotannossa.

”Päivitetty strategia on selkeästi askel oikeaan suuntaan ja linjassa Uniper-investointimme strategisten perusteiden kanssa. Huhtikuussa, kun omistusosuutemme kasvu oli vahvistunut, viisi osakkeenomistajien edustajaa erosivat Uniperin hallintoneuvostosta ja uudet jäsenet nimitettiin hallintoneuvostoon Fortumin tavoitteiden mukaisesti”, Lundmark kertoo.

Fortum yhdistää Uniperin taseeseensa ensimmäisen neljänneksen lopusta alkaen. Lundmarkin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen neljänneksen tuloksessa Fortumin osuus Uniperin tuloksesta sisältyy vielä osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

Fortumin tulosraportti ei yllättänyt markkinoita, sillä yhtiön osakkeen kurssiliike on Helsingin pörssissä perjantaina ollut maltillista.

Kommentoi
Ylös
>