Yritysuutiset

Martelan talousahdinko syvenee – aloittaa yt-neuvottelut

Yhtiön osakekurssi on syöksyssä Helsingin pörssissä.

Toimitilakalusteiden myyjän tammi-maaliskuun 2020 liikevaihto ja liiketulos heikkenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Uudet tilaukset laskivat hieman vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Voimakkainta lasku oli Norjassa ja Suomen yksityisellä sektorilla.

Liikevaihto laski yli 15 prosenttia 21,7 miljoonaan euroon. Viime vuoden -1,9 miljoonan euron liiketappio syveni tänä vuonna -2,8 miljoonaan euroon. Yhtiötä seuraava analyysitalo Inderes odotti yhtiöltä –2,3 miljoonan euron liiketulosta, joten tuloslasku oli Inderesin odotuksia rajumpi.

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi kertoo, että myynnin lasku oli odotettu.

”Liikevaihtomme laski odotetusti uuden myyntijärjestelmän käyttöönoton ja siihen liittyvien koulutusten vuoksi, sekä koronapandemian aiheuttamasta kysynnän laskusta ja tilausten siirtymisestä erityisesti Norjan markkinoilla. Myyntijärjestelmän käyttöönotto sujui hyvin ja järjestelmä tulee jatkossa tehostamaan toimintaamme entisestään”, Rantaniemi toteaa.

Liiketuloksen heikkeneminen oli toimitusjohtajan mukaan seurausta liikevaihdon laskusta. Myyntikateprosentti pysyi samalla tasolla ja kiinteät kulut laskivat verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna.

Liikevaihto heikkenee selvästi vuonna 2020

Martelan kassavarat pysyivät katsauskaudella edelleen kohtuullisella tasolla. Rantaniemen mukaan yhtiö käy kuitenkin aktiivista keskustelua rahoituskumppanien kanssa varmistaakseen, että toimintamme ei häiriinny rahoituksellista syistä.

Koronakriisillä on ollut oma osansa Martelan vaikeuksiin.

”Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuoma epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti markkinatilanteeseen. Olemme aloittaneet kustannusten sopeuttamistoimenpiteet pandemian vaikutusten pienentämiseksi. Tämä on tarkoittanut ulkoisten palveluiden vähentämistä, matkustuksen minimoimista sekä myös lomautuksia. Olosuhteista huolimatta toimitusvarmuutemme on pysynyt erinomaisella tasolla ja jatkamme edelleen asiakkaidemme työ- ja oppimisympäristöjen kehittämistä ja niihin liittyviä kalustetoimituksia”, Rantaniemi kertoo.

Martela perui ohjeistuksensa kuluvan vuoden tuloskehityksestä maaliskuun lopulla. Nyt yhtiö arvioi koko vuoden 2020 liikevaihdon heikkenevän selvästi ja liiketuloksen heikkenevän edellisvuotisesta. Näkyvyys toiselle vuosipuoliskolle on nykytilanteessa normaaliakin haasteellisempaa ja yhtiö seuraa tilannetta aktiivisesti.

”Vaikka tässä vaiheessa on vielä mahdotonta sanoa, mitkä tulevat olemaan pandemian tuomat pitkäaikaiset vaikutukset toimintaympäristöömme on kuitenkin selvää, että negatiiviset vaikutukset lyhyellä aikavälillä tulevat olemaan merkittäviä”, Rantaniemi arvioi.

Suomen julkisen sektorin markkinatilanne on muuttunut yhtiön mukaan yksityistä sektoria huomattavasti vähemmän, mutta täälläkin kilpailu on edelleen kiristynyt ja hinnat laskeneet.

Edessä tehostamistoimia ja yt-neuvottelut

Tulosjulkistuksen yhteydessä Martela kertoi myös aloittavansa yt-neuvottelut koronakriisin vuoksi.

Martela aloittaa Suomen kaikissa yhtiöissä yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstöä koskevista lomautuksista, jotka kestäisivät alustavan arvion mukaan vuoden 2020 loppuun saakka.

Jo käynnissä olevia toimenpiteitä ja lomautuksia jatketaan myös muissa maissa paikallinen lainsäädäntö huomioiden. Lisäksi kulujen vähentämistä jatketaan ja ei-kriittisten kehitysprojektien toteuttamista lykätään. Tehostamistoimien rinnalla Martela huolehtii toimintakyvyn ja toimitusvarmuuden turvaamisesta.

Martela-konsernin palveluksessa Suomessa on noin 380 työntekijää.

Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen arvioi maaliskuun lopussa, että Martelan sopeutuksia helpottaa se, että yhtiölle ei ole merkittävästi omaa valmistusta vaan yhtiö lähinnä kokoaa alihankkijoiden valmistamia komponentteja.

”Yhtiön liiketoimintamalli siis periaatteessa mahdollistaa nopeat sopeutukset ilman merkittävää häiriöitä toimintaan. Esimerkiksi vuonna 2009 Martelan liikevaihto laski 32 % finanssikriisin takia, mutta tulos säilyi voitollisena sopeutustoimien ansiosta”, Kinnunen totesi.

Martelan osakekurssi oli yli kahdeksan prosentin laskussa Helsingin pörssissä noin kello 10.30 torstaina.

Martelan avainluvut tammi-maaliskuulta 2020

  • Liikevaihto oli 21,7 MEUR (25,6), muutos -15,4 %
  • Liiketulos oli -2,8 MEUR (-1,9)
  • Liikevoittoprosentti oli -13,1 % (-7,4 %)
  • Tilikauden tulos oli -3,5 MEUR (-2,0)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,84 euroa (-0,49)

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös