KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Millaista tuottoa tarjoavat kiinteistösijoitukset?

Kiinteistösijoitukset ovat tuottaneet historiallisesti hyvin riskiinsä nähden.

Kiinteistösijoitukset ovat tuottaneet historiallisesti hyvin riskiinsä nähden.

Joukkorahoitusalustat ovat tarjonneet piensijoittajille mahdollisuuksia osallistua kiinteistöhankkeisiin jo pidemmän aikaa. Tessin ja monet muut rahoituspalvelut ovat välittäneet sijoittajien ja rahoitusta hakevien hankkeiden välillä jo satoja miljoonia euroja.

Esimerkiksi joukkorahoitusalusta Tessinin kautta lainanannolla osallistuneet sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen keskimäärin 8-10 prosentin vuosituoton. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, mutta hajauttamalla sijoituksia myös kiinteistöhankkeisiin on mahdollista saada sijoitussalkkuun hajautettua tuottoa.

Joukkorahoituksen kautta sijoittajan saama tuotto perustuu lainan lyhennyksiin ja korkoon. Riskiä suojataan lainoille asetetuille vakuuksille ja takauksille. Tessinin lainoissa, joissa vakuutena on ollut kiinteistöpantti, ei ole ilmennyt vahvistettuja luottotappioita.

Suurin osa esimerkiksi Tessinin lainoista maksetaan takaisin korkoineen sovittuna ajankohtana. Joskus takaisinmaksu myöhästyy jonkun verran joissain projekteissa, jolloin korkoa nostetaan aina viidellä prosenttiyksiköllä. Mahdollisessa realisointitilanteessa kaikki lainanantajat ovat oikeutettuja maksuihin vakuuspoolista, korko ja viivästyskorko mukaan lukien.

Sijoittaja voi vähentää omaa luottotappioriskiään useammalla tavalla. Ensinnäkin riskiä kannattaa hajauttaa aktiivisesti rakentamalla useamman lainan sisältävä lainasalkku. Toisekseen kannattaa arvioida lainoissa olevat vakuudet hyvin huolellisesti. Vaikkakin lainat olisivat kaikki vakuudellisia, niiden käypä arvo, likvidiys sekä etujärjestys realisointitilanteessa on tärkeää arvioida. Esimerkiksi yrityskiinnitykset ovat etujärjestyksessä huomattavasti kauempana mitä mahdollinen asuntopantti.

Kolmantena on tärkeää tehdä perusteellinen analyysi investoitavasta yhtiöstä ja projektista. Uskotko itse hankkeen toteutumiseen ja lainattavan takaisinmaksukykyyn ja onko lainasta saatava tuotto mielestäsi realistinen.

Yhdistämällä kolme edellä mainittua tekijää – hajauttamisen, vakuudet ja tiedon hankinnan – voit sijoittaessasi minimoida lainasalkkusi riskit ja parantaa portfoliosi tuotto-riski-suhdetta.

Tämä artikkeli on osa SalkunRakentajan ja Tessinin yhteistyönä toteuttamaa artikkelisarjaa kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille ja olemassa oleville kiinteistösijoittajille, jossa käydään läpi kiinteistösijoittamisen eri ominaisuuksia ja vaihtoehtoja joukkorahoituksen kautta. Tessin on palvelu, jonka kautta voit yhdessä muiden sijoittajien kanssa sijoittaa erilaisiin kiinteistöprojekteihin ja saada tuottoa sijoituksellesi.

Tutustu Tessiniin alla olevasta linkistä.

Tutustu Tessiniin tästä

Kommentoi
Ylös
>