KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Mitä autoilu oikeasti maksaa? Kustannukset riippuvat useista tekijöistä

VTT:n tutkimus paljastaa mielenkiintoisia havaintoja eri käyttövoimavaihtoehtojen autoilun vuosikustannuksista.

Tänä vuonna toteutetun Nature-lehden tutkimuksen mukaan autonomistajat arvioivat rajusti alakanttiin sen, kuinka paljon kustannuksia heille koituu autoilusta.

Kyselytutkimus tehtiin yli 6000 saksalaiselle auton omistajille ja siinä pyydettiin autoilijoita arvioimaan autoilun koko elinkaaren kustannuksia. He arvioivat auton omistamisen kustannukset jopa 50 prosenttia liian alhaisiksi todellisiin kustannuksiin verrattuna. Autoilijat tosin osasivat arvioida varsin hyvin sen, millaisia kustannuksia polttoaineen ostaminen heille tuottaa.

Myös Suomessa on selvitetty autoilijoiden käsityksiä autoilun kustannuksista. Santander Consumer Financen vuonna 2018 teettämän tutkimuksen mukaan vain pieni osa suomalaisista autoilijoista osaa arvioida oman autonsa käyttökulut oikein.

Autoilun kustannukset syntyvät kuitenkin monista tekijöistä. Polttoaineen lisäksi kustannuksia syntyy esimerkiksi omaan autoon sitoutuneesta pääomasta, pääoman arvonalentumisesta, korjauksista, huolloista, vakuutusmaksuista, katsastusmaksuista, mahdollisista rengashotellin maksuista ja auton pesemisestä.

Autoilun kustannuksiin voi kukin itse vaikuttaa. Esimerkiksi varaosien hankinta itse on yksi keino säästää autoilun kustannuksista esimerkiksi Topautoosat.fi -palvelua hyödyntäen – kyseisellä verkkosivustolla topautoosat.fi löytyy yli miljoona varaosaa.

Auton arvonalentumisen arvioiminen on vaikeinta

Vaikeinta oli saksalaisautoilijoille arvioida, miten paljon auton arvonalenema vaikuttaa autoilun kustannuksiin.

Autoalan Tiedotuskeskus laskee autojen jäännösarvot siten, että noin 30 000 euron arvoisen auton hinnasta on jäljellä vuoden kuluttua noin 86 prosenttia, kahden vuoden kuluttua noin 77 prosenttia ja kolmen vuoden kuluttua noin 68 prosenttia. Viisivuotiaana jäännösarvo on noin 53 prosenttia, eli auto on menettänyt arvostaan noin puolet.

Usein eniten ostetut automerkit ovat haluttuja myös käytettyinä, mutta mikään kiveenhakattu sääntö tämäkään ei ole. Esimerkiksi Volkswagen on yksi Suomen suosituimmista automerkeistä, ja sen odotetaan yleensä säilyttävän hyvin jäännösarvonsa.

VTT on tehnyt arvioin autoilun kokonaiskustannuksista, ja sen tulokset löytyvät Traficomin sivuilta. Tutkimuslaitoksen kustannuslaskennassa huomioon otettavia tekijöitä olivat esimerkiksi seuraavat tekijät: auton hankintahinta ja mahdollinen hankintatuki, korkokustannus ja jälleenmyyntiarvo, polttoaineen kulutus, polttoaineen hinta huoltokustannus ja verot.

Kustannuslaskennassa käytettiin viiden vuoden pitoaikaa. VTT teki laskelmat kahdelle vuosittaiselle ajosuoritteelle, 15 000 ja 30 000 km. Laskennat tehtiin kolmelle erimerkkiselle keskikokoiselle perheautolle mahdollisimman huolellisesti valituilla laskentaparametreilla.

VTT:n mukaan eri teknologiaa edustavien autojen vertailussa suurin epävarmuus liittyy jälleenmyyntiarvoon.

Ajokilometrit vaikuttavat tuloksiin

VTT:n arviossa viiden vuoden aikana 15 000 kilometrin vuosisuoritteella ajaminen oli halvinta joko bensiinikäyttöisellä tai maakaasua käyttävällä autolla, jos autosta on tarjolla maakaasuversio. Näiden autojen käyttökulut olivat alle 5700 euroa vuodessa. Kilometriä kohden kustannukset vaihtelivat 0,37 euron ja 0,52 euron välillä.

Selvästi kalleinta ajaminen oli puolestaan ladattavalla hybridillä ajaminen, jossa vuotuiset kustannukset nousivat lähelle 7800 euroa.

Tilanne kuitenkin muuttui, jos autolla ajettiin enemmän.

Ajettaessa 30 000 kilometriä vuodessa, halvinta ajaminen oli hankintatuella ostetulla täyssähköautolla ja maakaasua käyttävällä autolla.

VTT:n mukaan tulokset ovat vain suuntaa-antavia, sillä keskeistä ajamisen hinnan muuttumiselle tulevina vuosina on se, miten eri käyttövoimilla toimivien autojen jälleenmyyntiarvon ennustetaan muuttuvan. Tämä taas riippuu monista tekijöistä.

Erot eri käyttövoimavaihtoehtojen välillä ovat VTT:n mukaan pieniä. Jos autolla ajetaan vuodessa vähän, on bensiini halvin vaihtoehto. Niiden automerkkien osalta, joista on olemassa kaasuversio, maakaasu on halvin vaihtoehto 30 000 km vuodessa suoritteella.

Vähän vuodessa ajettaessa ladattavat hybridit ja täyssähköautot ovat kalleimmat vaihtoehdot, mutta ajosuoritteen kasvaessa erot tasaantuvat jopa siinä määrin, että täyssähköauto hankintatuella on samalla tasolla tai jopa edullisempi kuin edullisin polttomoottorivaihtoehto, VTT kertoo.

Kommentoi
Ylös
>