Sijoittaminen

Momentum-sijoitusstrategia on menettänyt merkityksensä osakemarkkinoiden turbulenssin aikana

Sijoittajien on ollut vaikea löytää trendiä voittajien ja häviäjien välillä viime kuukausina.

Yksi käytetyimmistä osakemarkkinoiden sijoitusstrategioista on momentum, joka toteutetaan ostamalla edellisten 3-12 kuukauden voittajia ts. tuoton osalta parhaita osakkeita, ja pitämällä ne salkussa seuraavat 3-12 kuukautta. Lukuisat akateemiset tutkimukset (mm. Jegadeesh and Titman 1993) osoittavat, että momentum-sijoitusstrategialla on ollut mahdollista saavuttaa ylituottoja suhteessa markkinoihin.

Lisäksi aiemman tuoton perusteella valitut voittajat ovat päihittäneet selvästi häviäjät. Kehitystä kuvaa mm. Ken Frenchin data. Siinä amerikkalaiset yhtiöt on jaettu aiemman kehityksen perusteella portfolioihin. Vuodesta 1926 alkaen, voittaja-portfolio on voittanut seuraavan vuoden kehityksessä häviäjä-portfolion keskimäärin peräti 10,6 prosentilla.

Tänä keväänä koronakriisin aikana momentum-sijoitusstrategia on kuitenkin toiminut poikkeuksellisen huonosti. Syynä siihen on, että momentum-strategia toimii yleensä tilanteessa, jossa markkinakehityksessä on ollut havaittavissa selvä trendi.  

Viimeisen kahden kuukauden aikana Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on onnistunut momentum-strategiaa paremmin ostamalla aiempien kuukausien häviäjiä. Niin kutsuttu vastavirran strategia on joissakin tutkimuksissa (mm. De Bondt ja Thaler 1985) huomattu toimineen 3-5 vuoden aikavälillä. Vastavirran strategian taustalla on olettamus, että sijoittajat ylireagoivat erityisesti huonoihin uutisiin. Jotkut tutkijat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet strategian, sillä historiallisesti pitkän aikavälin häviäjien korkeampi tuotto on tullut lähinnä tammikuussa.

Sijoittajille ei kuitenkaan tullut yllätyksenä, että momentum-strategia on toiminut huonosti nykytilanteessa, sillä se tyypillisesti on heikko strategia osakemarkkinoiden kehityksen kääntyessä. Toisaalta on huomattu, että momentumia on historian saatossa selittänyt vahvasti yksityissijoittajien käyttäytyminen. Yksityissijoittajien osuus amerikkalaisyhtiöiden osakkeiden kokonaisvaihdosta on kuitenkin laskenut vuosien saatossa robottikaupankäynnin yleistymisen vuoksi. Näin ollen momentum saattaa toimia sijoitusstrategiana huonommin tulevaisuudessa.

Kommentoi
Ylös
>