Talouden trendit

OP:n ekonomistit: Suomen talous on kääntymässä kasvuun jyrkän romahduksen jälkeen

Suomalaiset ovat ahkeria säästäjiä koronakriisin iskiessä.

Suomen taloutta koettelee tänä vuonna voimakkaimmin yksityisen kulutuksen ja viennin alamäki, mutta myös investoinnit ja varastot vähenevät selvästi. Kansantalouden notkahdusta lievittävät tuonnin väheneminen ja julkisen kysynnän kasvu.

OP:n ekonomistien tekemä suhdanneraportti ennustaa Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 6 prosenttia ja kääntyvän ensi vuonna 3,5 prosentin kasvuun. Yksityinen kulutus on jo alkanut elpymään, mutta viennin pohjakosketuksen arvioidaan olevan vasta edessä syksyllä. Ennuste perustuu arvioon, että pandemiasta johtuvia rajoituksia puretaan vähitellen, mutta koronavirus tai uhka sen leviämisestä vaikuttaa käyttäytymiseen myös ensi vuonna.

— Suomen talous on näillä hetkillä kääntymässä jälleen kasvuun jyrkän romahduksen jälkeen. Toinen vuosineljännes on pohjanoteeraus, heinä-lokakuussa kansantuote on jo tätä suurempi. Nousu lähtee liikkeelle vaiheittain. Yksityinen kulutus on jo alkanut piristyä, mutta viennin pohjakosketus on edessä vasta syksyllä, toteaa OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

OP:n ekonomistit ovat arvioineet yksityisen kulutuksen kehitystä muun muassa maksukorttitapahtumien perusteella. Kulutuksen romahduksen seurauksena kotitalouksien säästämisaste on noussut jyrkästi liki 1990-luvun huipputasoille. Patoutunut kysyntä ja säästämisen kasvu mahdollistavat kulutuksen elpymisen, vaikka ostovoiman kehitys kärsiikin työllisyyden heikkenemisestä. Yksityisen kulutuksen taso jää silti alle aiemman huipun vielä ensi vuoden lopullakin.

Suomalaiset ovat ahkeria säästäjiä koronakriisin iskiessä

Koronakriisi on saanut monen suomalaisen kerryttämään lisää säästöjä. Epävarmuus ja talouden jyrkät käänteet ovat saaneet ihmiset varautumaan tulevaa varten, kertoo tiedote.

— Suomalaiset ovat perinteisesti olleet aktiivisia säästäjiä, ja sitä tehdään myös hyvän päivän varalle, kuten matkoihin tai hankintoihin. Uskon kuitenkin, että kriisin seurauksena säästäminen pahan päivän varalle lisääntyy, kun oman talouden puskureiden merkitys näkyy konkreettisesti, sanoo OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja Kai Kalajainen.

OP:n tammikuussa 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaisista 70 prosenttia säästi tai sijoitti, heistä lähes puolet säännöllisesti ja neljännes satunnaisesti. Yleisin syy säästämiselle ja sijoittamiselle oli pahaan päivään varautuminen. Se oli selvästi yleisempi syy naisilla, 75 prosenttia, kuin miehillä, 63 prosenttia. 

Epävarmuus on yhä poikkeuksellisen suurta

OP:n ekonomistit arvioivat maailmantalouden romahduksen oikenevan ensi vuonna kasvuun. Maailmankauppa supistuu tänä vuonna neljä kertaa enemmän kuin BKT, eikä kauppa elvy suhteessa yhtä hyvin kuin BKT. Maailmantalouden sukelluksen ennustetaan näkyvän Suomen investointitavaravetoisessa viennissä viiveellä, mutta samansuuruisena kuin maailmankaupan kehitys.

— Rakenteellisesti Suomen talous on muihin verrattuna vähemmän altis koronan aiheuttamalle välittömälle romahdukselle kuin tavanomaisemmalle investointivetoiselle kriisille. Tämän seurauksena sukelluksemme ei ole yhtä jyrkkä, mutta toisaalta toivumme hieman hitaammin kuin euroalue tai Yhdysvallat, arvioi Heiskanen.

OP:n ekonomistien mukaan epävarmuus on yhä poikkeuksellisen suurta. Tämä koskee niin romahduksen suuruutta, toipumisen aikataulua kuin pidemmän ajan kasvunäkymiäkin. Aiemmissakin kriiseissä on ollut tyypillistä, että kuva menneestäkin kehityksestä muuttuu matkan varrella.

— Tällaiset kriisit nopeuttavat muutoksia, ja kriiseillä on tyypillisesti pitkällisiä vaikutuksia. Heikot lenkit paljastuvat, ja nousevat trendit vahvistuvat. On helppo laatia kauhuskenaarioita, mutta talous saattaa myös päästä vahvemmalle kasvutrendille, tai inflaatio voi lähteä elvytyksen myötä liikkeelle. Talouspolitiikassa on syytä pelata varman päälle, mutta muutoin kannattaa pitää avoin mieli sen suhteen mitä tästä kriisistä seuraa.

Kommentoi
Ylös
>