Markkinakommentit

Miltä osakesijoittajan näkymät näyttävät – onko edessä härkä- vai karhumarkkina?

Osakemarkkinoiden tuottojen tarkastelu paljastaa mielenkiintoisia seikkoja.

Mandatum Lifen sijoitusasiantuntijat Petteri Joensuu, Carolus Reincke ja Topias Kukkasniemi pohtivat tuoreessa markkinakatsauksessa osakemarkkinoiden lähiajan suuntaa.

Osakemarkkinoiden viime aikojen tuottojen vertailu eri tyyppisten osakkeiden välillä kertoo asiantuntijoille, mistä viime aikojen osakemarkkinoiden elpymisessä on kyse.

”Tasaisen kassavirran ja vahvan taseen omaavien yhtiöiden osakkeet ovat olleet sijoittajien suosiossa viimeisen kuukauden markkinanousun aikana. Sykliset sektorit, jotka tyypillisesti ovat nousukärjessä talouskasvun elpyessä, eivät suhteellisessa tarkastelussa ole pärjänneet erityisen hyvin. Tämä viittaa siihen, että nyt nähty kurssinousu pohjautuu enemmän massiiviseen keskuspankkielvytykseen kuin odotuksiin nopeasta ja voimakkaasta talouden elpymisestä”, Joensuu, Reincke ja Kukkasniemi toteavat.

Sijoitusammattilaisten mukaan merkillepantavaa markkinatilanteessa on myös, että teknologiasektorin yhtiöiden tuloksentekokyvyn merkitys osakemarkkinan kannalta on viime aikoina korostunut entisestään viiden suurimman teknologiayhtiön muodostaessa noin viidenneksen koko Yhdysvaltain osakemarkkinasta ja kymmenyksen maailman osakemarkkinasta. Sekin kertoo ammattilaisille jotain.

”Historiallisesti tarkasteltuna tällainen markkinariskin keskittyminen pieneen yritysmäärään ei ole ollut pitkäaikaista.”

Härkä- vai karhumarkkina edessä?

Ovatko osakkeet sitten matkalla lasku- eli karhumarkkinaan vai jatkuuko bull- eli härkämarkkina?

Kurssinousun puolesta puhuu Mandatum Lifen mukaan useat seikat.

Viikkokatsauksessaan Mandatum Life toteaa, että muutamia maita lukuun ottamatta koronakriisin tartunta-aalto näyttäisi olevan laantumassa. Lisäksi lupaavia rokoteaihioita on parhaillaan kehitteillä ja nopeimmillaan rokote olisi mahdollista kaupallistaa jo syksyksi.

Tästä johtuen eri maat poistavat rajoitustoimia asteittain, mikä mahdollistaa talouden toipumisen.

Kurssinousua tukevat myös keskuspankit, joiden rahapolitiikka on historiallisen elvyttävää. Myös valtiot ovat tulleet mukaan elvytyspolitiikkaan. Mandatum Life muistuttaa myös, että työttömyys vähenee nopeasti rajoitusten purkamisen myötä, ja kulutuskysyntä palaa kriisiä edeltäneelle tasolle tai lähelle sitä.

Markkinoilla huolta on aiheuttanut USA:n ja Kiinan kauppasodan sapelien kalistelun kiihtyminen. Mandatum Life arvioi, että tilanteen kärjistäminen kriisitilanteessa ei ole kenenkään edun mukaista, mutta luultavasti Trump tyytyy vaalikampanjassaan vain kovaan retoriikkaan, eikä ryhdy konkreettisiin toimiin.

Karhumarkkinan riski ei ole kuitenkaan poistunut. Mandatum Life muistuttaa, että toisen tartunta-aallon mahdollisuus on olemassa, eikä rokotetta välttämättä saada kehitetyksi tai kehitys pitkittyy. Lisäksi virus saattaa myös muuntautua.

Massiivinen keskuspankkielvytys ei välttämättä riitä estämään konkurssiaaltoa taantuman pitkittyessä. On myös olemassa riski, etteivät valtiot kykene sopimaan riittävistä tukitoimista tai niiden toteutus epäonnistuu.

Työttömyys saattaa jäädä rakenteellisesti korkeaksi, jolloin sen seurauksena kulutuskysyntä heikkenee, mikä hidastaa rahan kiertonopeutta ja heikentää rahaelvytyksen tehoa.

Myös kauppasota kärjistyy uudelleen. On myös mahdollista, että muut maat omaksuvat protektionistisen ajatusmallin, jolloin kansainvälinen kauppa vähenee ja maailmantalouden kasvumahdollisuudet heikkenevät.

Osakesijoituksissa varovainen linja

Mandatum Life jatkaa osakesijoituksissa edelleen ”varovaisesti asemoituneina”. Joensuun, Reincken ja Kukkasniemen mukaan talous- ja tuloskasvuennusteisiin liittyy edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Energiasektori ei ole nyt sijoitusammattilaisten suosiossa.

”Olemme jo pidempään olleet alipainossa energiasektorin osakkeissa, sillä näemme toimialaan kohdistuvan kohoavia kustannuspaineita ja mahdollisia lainsäädännöllisiä rajoituksia ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun myötä. Tämä on toiminut hyvin energiasektorin kärsiessä öljyn hinnan laskusta.”

Eurooppalaisissa osakkeissa Mandatum Life painottaa pieniä ja keskisuuria yhtiöitä eikä niinkään suuria eurooppalaisia pankkeja. Lisäksi yhtiö painottaa myös keskimääräistä vähemmän velkaa taseessaan omaavia yhtiötä.

Kommentoi
Ylös
>