Sijoitusuutiset

Suomessa jo yli 100 000 osakesäästötiliä ja lähes 900 000 osakesijoittajaa

Osakesäästötileille on karttunut jo 335 miljoonan euron osakevarallisuus, kertoo Euroclear Finland.

Arvoperikeskus Euroclear Finland kertoo tiedotteessaan, että sen ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään on toukokuun 2020 alkuun mennessä avattu 100 000 osakesäästötiliä. Näille tileille suomalaiset yksityissijoittajat ovat tammikuun alusta lukien voineet hankkia osakkeita. Tileillä olevien säilytysten arvo oli 335 miljoonaa euroa toukokuun 4. päivään mennessä.

Osakesäästötili on selvästi ollut enemmän miesten kuin naisten suosiossa. Toukokuun alkuun mennessä miesten avaamia tilejä oli yli 72 600, kun naisten avaamia tilejä oli noin 26 500. Miesten avaamien tilien määrä on ollut siis lähes kolminkertainen. Ikäryhmittäin tilien määrä jakaantuu melko tasaisesti eri ikäryhmien välillä. Tosin 18-29 vuotiaiden nuorten aikuisten osuus on ollut selvästi vanhempia ikäluokkia vähäisempi.

Euroclear Finlandin mukaan huhtikuun lopussa 871 126 suomalaista yksityishenkilöä omisti pörssiosakkeita. Tämä on 63 559 henkilöä enemmän kuin joulukuun 2019 lopussa. Vuoden 2019 lopussa Helsingin pörssin markkina-arvosta kotimaisessa omistuksessa oli 48,23 prosenttia.

Huhtikuun 2020 lopussa suomalaiset kotitalous- ja institutionaaliset sijoittajat omistivat 50,19 prosenttia Helsingin pörssin arvosta. Helsingin pörssin markkina-arvo oli huhtikuun lopussa 227 miljardia euroa, kun se joulukuun 2019 lopussa oli 262 miljardia euroa.

Osakesäästötili tuli mahdolliseksi tämän vuoden alusta, kun eduskunta hyväksyi asiaa käsittelevän lain viime vuoden maaliskuussa.

Osakesäästötili mahdollistaa kaupankäynnin kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla ilman välitöntä veroseuraamusta. Osakesäästötilin sisällä tehdyistä osakekaupoista ei siis tarvitse maksaa veroa. Vero maksetaan vasta, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä.

Tilille saa siirtää enintään 50 000 euroa. Asiakas maksaa veroa sijoitusten tuotoista siinä vaiheessa, kun hän nostaa tililtä rahaa. Toisin sanoen veroa ei mene siinä vaiheessa, kun tilillä käytäisiin arvopaperikauppa ja siitä syntyisi myyntivoittoja.

Vaikka sijoitussäästötilille voi siis siirtää maksimissaan 50 000 euroa, tilin sisällä omistusten arvo voi kasvaa suuremmaksi, eikä raja vaikuta tähän. Tilille ei voisi siirtää aiemmin ostettuja osakkeita, vaan se koskee uusia sijoituksia. Tilille voi siirtää siis ainoastaan rahaa.

Taulukko: Osakesäästötilien jakauma ikäryhmien ja sukupuolen mukaan

Ulkomaalaisille avatut osakesäästötilit huomioitu vain Kaikki yhteensä -tiedoissa yhtenä määränä. Lähde: Euroclear Finland.
Kommentoi
Ylös
>