Makrotalous

Kokeilu osoitti perustulon työllisyysvaikutukset vähäisiksi – lisäsi aktiivisuutta niillä, jotka aktiivisia aiemminkin

Kela julkisti paljon julkisuutta saaneen perustulokokeilun lopulliset tulokset.

Edellinen hallitus päätti aloittaa vuosina 2017–2018 kaksivuotisen perustulokokeilun. Sen arviointitutkimus on nyt valmistunut, kertoo Kela.

Arviointitutkimuksen mukaan perustuloa saaneiden työllisyys parani sen aikana hieman enemmän kuin vertailuryhmällä. Tarkastelujaksolla perustulo lisäsi työpäivien lukumäärää 6 päivällä, ja perustuloa saaneet olivat töissä keskimäärin 78 päivää.

Kelan mukaan vaikutusten tulkintaa kuitenkin vaikeuttaa vuoden 2018 alussa käyttöön otettu työttömien aktiivimalli, joka tiukensi työttömyysturvan saamisen ehtoja epäsymmetrisesti molemmissa tutkimusryhmissä.

”Kokeilun toisen vuoden vaikutuksia on mahdotonta erottaa aktiivimallin vaikutuksista”, sanoo johtava tutkija Kari Hämäläinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Työllisyysvaikutukset olemattomia

Kelan mukaan perustulokokeilun ensimmäisen kokeiluvuoden aikana, jolloin aktiivimalli ei ollut käytössä, perustulolla ei ollut työllisyysvaikutuksia koko perustuloryhmän tasolla.

Perustulo näytti vaikuttaneen eri ryhmiin hieman eri tavalla: esimerkiksi perustuloa saaneissa lapsiperheissä työllisyys parani molempina kokeiluvuosina. Kelan mukaan ryhmäkohtaiset tulokset ovat kuitenkin epävarmoja havaintojen vähyyden ja lukuisten testausten takia.

”Kokonaisuudessaan kokeilun työllisyysvaikutus jäi pieneksi. Tämä kertoo siitä, että osalla Kelan työttömyysetuuksia saavista työllistymisen esteet ovat toisaalla kuin etuusbyrokratiassa tai rahallisissa kannustimissa”, Hämäläinen arvioi.

Osa haastateltavista kertoi perustulokokeilun vaikuttaneen työllistymiseen selvästi, kun taas osa kuvasi vaikutukset vähäisiksi. Myös haastateltavien erilaiset lähtökohdat ennen kokeilua vaikuttivat työllistymiseen.

”Perustulo näyttää lisänneen aktiivisuutta eri muodoissa niillä, jotka olivat aktiivisia jo aikaisemminkin. Sen sijaan niillä, joiden elämäntilanne oli ennen kokeilua haastava, perustulo ei näytä poistaneen ongelmia”, arvioi professori Helena Blomberg-Kroll Helsingin yliopistosta.

Jotain vaikutuksia perustulokokeilulla silti oli.

Kyselyyn vastanneet perustulon saajat kokivat hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmän vastaajat. Perustulon saajat olivat tyytyväisempiä elämäänsä ja kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta, masennusta, alakuloa ja yksinäisyyttä. Selvityksen mukaan he myös arvioivat kognitiivisen toimintakykynsä eli muistinsa, oppimisensa ja keskittymiskykynsä paremmaksi.

Vasemmistoliitto kannattaa perustuloa

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen on kritisoinut perustulomallia. Hänen mukaansa perustulo ei sovellu Suomeen. Perustulo ei hänen mielestään sopeudu riittävästi kansalaisten erilaisiin elämäntilanteisiin.

”Perustulo ei pysty toimeentulotuen tapaan tasaamaan asumiskustannuksia eri puolella maata. Perustulo ei sopeudu erilaisten perheiden tilanteisiin”, Vartiainen perustelee.

Perustulo ei sisällä kansanedustajan mukaan riittäviä työmarkkinoille pyrkimisen kannustimia erityisryhmille, kuten tutkintoa vailla oleville nuorille tai maahanmuuttajille. Tuen vastineeksi tarvittaisiin kuitenkin edelleen kotoutumissuunnitelmat ja kouluttautuminen.

Vartiaisen lisäksi kokoomuksessa on laajemminkin suhtauduttu perustuloon epäilevästi.

Sen sijaan vasemmistoliitto kannattaa perustuloa. Puolue kertoi marraskuussa 2018 tavoittelevansa 800 euron suuruista perustuloa. Puolueen mallissa yhdenmukaistettaisiin perusturvan vähimmäisetuuksia ja tehtäisiin uusi, edellistä laajempi perustulokokeilu.

“Sosiaaliturva on jäänyt jälkeen työelämän murroksesta. Hallitus on aktiivimalleineen vain lisännyt järjestelmän byrokratialoukkuja. Me haluamme purkaa loukut ja rakentaa sanktioiden sijasta ihmisille mahdollisuuksia kehittyä ja tilaa toimia”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi.

Vasemmistoliiton perustulomallin 800 euron perustulo on päättyneessä perustulokokeilussa käytettyä 560 euroa selkeästi suurempi. Puolueen mukaan tämän kokoinen perustulo poistaisi hyvin pitkälle ihmisten tarpeen täydentää liian pientä perusturvaa toimeentulotuella.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös