Yrittäjyys

Suomalaiset startup-yritykset keräsivät eniten pääomasijoituksia Euroopassa

Suomalaiset startupit ovat jo toistamiseen Euroopan sijoitustilastojen kärjessä.

Pääomasijoittajat ry kertoo tiedotteessaan, että pääomasijoitusalan eurooppalaisen kattojärjestön Invest Europen uusien tilastojen mukaan Suomi on jo toista vuotta peräkkäin Euroopan ykkönen, kun mitataan startup-yritysten saamia koti- ja ulkomaisia venture capital -sijoituksia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Saatujen sijoitusten suhteellinen määrä on myös pitkällä aikavälillä – eli vuosina 2015 – 2019 – Suomessa muuta Eurooppaa korkeampi.

Kansantalouden kokoon suhteutettuna kotimaiset startup-yhtiöt saivat venture capital -sijoituksia yli kaksinkertaisesti Euroopan keskiarvoon verrattuna. Toiseksi vertailussa tulivat tanskalaiset startup-yhtiöt.

Suomalaiset yritykset saivat vuonna 2019 pääomasijoituksia yhteensä 293 miljoonaa euroa, mikä on 28 prosentin kasvu vuodesta 2018. Sijoituspotista 113 miljoonaa euroatuli kotimaisilta sijoittajilta ja 180 miljoonaa euroa ulkomaisilta sijoittajilta. Sijoitukset kohdistuivat yhteensä 176 suomalaiseen yritykseen.

Pääomasijoittajat ry:n mukaan hyvien tulosten syynä ovat Suomen kasvuhaluiset ja innovaatiomahdollisuuksiin tarttuvat startup-yrittäjät ja startup-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittavat kotimaiset pääomasijoittajat. Myöhemmässä kansainvälisen kasvun vaiheessa olennaiseen rooliin nousevat myös kansainväliset sijoittajat, jotka sijoittavat yhdessä kotimaisten pääomasijoittajien kanssa Suomen parhaimpiin startup-yhtiöihin.

”Positiiviset tilastot kertovat suomalaisten startup-yritysten sekä niiden ympärille rakentuneen ekosysteemin ottaneen isoja harppauksia viime vuosina. On kuitenkin hyvä muistaa, että startupit kilpailevat jo hyvin aikaisessa vaiheessa kansainvälisistä markkinaosuuksista ja parhaista sijoittajista. Yksittäisten sijoituskierrosten koossa olemme vielä paljon maailman johtavia startup-keskittymiä jäljessä. Kansainvälisten huippuyritysten rakentamiseksi Suomeen tarvitaan globaalilla tasolla kilpailukykyisiä rahoituskierroksia nyt ja jatkossa,” sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta. 

Alkuvuonna sijoituksia on vielä tehty viime vuoden tahtiin, mutta kuitenkin monien lupaavien startup-yritysten tilanne on koronakriisin myötä muuttumassa tukalaksi. Pääomasijoittajille tehdyn koronakriisikyselyn mukaan peräti startup-yhtiöistä kolmasosalla loppuu kassa alle puolessa vuodessa ja kolmasosalla 6-12 kuukauden välillä.

Pääomasijoittajat ry esittää, että parhaat startupit autetaan kriisiajan yli oman pääoman ehtoisella rahoituksella, johon osallistuvat sekä yksityiset kokeneet sijoittajat että valtion omistama sijoitusyhtiö Tesi yhtä suurin osuuksin.

Venture capital eli pääomasijoittaminen tarkoittaa sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja rahoittaa yrityksen toimintaa joitakin vuosia ja tavoittelee mahdollisimman kovaa tuottoa irtautumisvaiheessa. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja yhtiössä, vaan tarkoituksena on tarjotun lisäarvon myötä edistää yrityksen arvonnousua ja realisoida arvonnousu irtautumisvaiheessa.

Kommentoi
Ylös
>