Oma talous

Taloustaitoja mittaavan PISA-testin tulokset julki: Suomalaisnuoret kakkossijalla

Talouslukutaidon parantaminen otetaan Suomessa vakavasti.

Suomi osallistui ensimmäistä kertaa oppilaiden talouslukutaitoa mittaavaan PISA-testiin, raportoi Finanssiala ry (FA). Tutkimus tehtiin vuonna 2018 ja tulokset julkistettiin tänään. Suomalaisnuorten taidot olivat talousosaamisen PISA-tutkimukseen osallistuneiden 20 maan toisiksi parhaat Viron jälkeen.

Jo testiin osallistuminen kertoo siitä, että talouslukutaito otetaan Suomessa vakavasti. Talousosaamisen kehitys on työtä, jota on tehtävä nimenomaan yhdessä.

Eri tahot tekevät yhteistyötä parantaakseen talouslukutaitoja

Suomessa talousosaamiseen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota kansalaisten kasvavan ylivelkaantumisen ja maksuhäiriömerkintöjen kasvun vuoksi. Ongelman ratkomiseksi on otettu konkreettisia askelia: Peruskoulun opetussuunnitelmaan lisättiin taloudenhallintaa vuonna 2016, kun yhteiskuntaoppi tuli myös 4.—6.-vuosiluokkalaisten ohjelmaan. Historian ja yhteiskuntaopin vuosituntimäärää lisättiin kahdella tunnilla.  

Pikavippien sääntelyä on kiristetty korkokattojen avulla, ja positiivisen luottotietorekisterin valmistelu on aloitettu. Tämä on tietokanta, josta luotonantajayhtiöt voivat nähdä luotonhakijan lainamäärät ja tulotiedot reaaliaikaisesti.

Suomen Pankki johtaa työtä, jossa kartoitetaan talousosaamisen edistämisen nykytilaa ja laaditaan viimein ehdotus talousosaamisen kansalliseksi strategiaksi. Myös suomalainen finanssiala on mukana yhteistyössä.

”On tärkeää, että finanssialan osaaminen otetaan työssä mukaan mahdollisimman laajasti”, sanoo Finanssiala ry:n asiantuntija Jussi Karhunen.

”Suomessa eritoten pankit tekevät tällä hetkellä paljon työtä kansalaisten talousosaamisen parantamisen eteen. Iäkkäille järjestetään kädestä pitäen digisparrauksia ja opetetaan käyttämään esimerkiksi mobiili- ja verkkopankkia. Nuorille on suunnattu runsaasti pankkien rahoittamia oman talouden hallintaa opettavia työpajoja kouluissa ja yrittäjyyteen kannustavia ohjelmia. Pankkien vapaaehtoiset auttavat talousvaikeuksissa olevia nuoria. Nämä pankkien koulutukset ja muut teot tavoittavat vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä”, Karhunen listaa.

Talousosaamista tulisi ajatella vielä laajemmin

Talous ja nuoret TATin viime vuonna teettämä kysely toi esiin, että yli puolet suomalaisista mieltävät nuorten talousosaamisen olevan huonolla tasolla. Erityisen huolestuttavaa on kykenemättömyys hallita velkaantumista.

Suomessa noin 400 000 henkilöllä on maksuhäiriömerkintä. Ylen mukaan lukema on kasvanut yli 70 000:lla viime vuosikymmenellä. Eniten maksuhäiriömerkintöjä on 25—44-vuotiailla miehillä.

Taloustietoa käsitellään kouluissa tällä hetkellä yhteiskuntaopin tunneilla, mutta aiheeseen ei pureuduta syvällisemmin. Pörssisäätiön kyselyssä jopa 80 prosenttia vastanneista toivoivat taloustiedon olevan pakollinen kouluaine.

Viime vuonna aloitetussa kansalaisaloitteessa ehdotetaan taloustietoa uudeksi kouluaineeksi, jonka on allekirjoittanut 6350 suomalaista. Aloitteen vireillepanija Elias Rautakorpi kertoo Hämeen Sanomille, että sen tarkoitus on tuoda esille taloustaitojen tarpeellisuutta ja tärkeyttä.

”Tällä hetkellä taloustaito on vain siivu joissain oppiaineissa, ja se ei ihan riitä”, Rautakorpi tuo esiin.

Ojalan mukaan tärkeimmät taidot, joita tulisi opettaa lapsille ja nuorille ovat rahan käyttö ja velkaantumisen hallitseminen. Hänen mukaansa yksinkertaisesti se, että miten laskuja maksetaan ja paljon ruoka maksaa kaupassa kiinnostaa nuoria.

FA:n mukaan talousosaamista tulisi ajatella laajemmin, kuin pelkästään kykynä pitää menot ja tulot tasapainossa.

”Talousosaamisessa yhtä lailla tärkeitä ovat riittävät taidot tunnistaa oman elämän riskit ja tarvittaessa vakuuttaa niitä, kyky tunnistaa huijauksia sekä digitaidot. Oman talouden hallintaan liittyvistä palveluista ja välineistä suurin osa on digitaalisia – ja digitalisoitumisen vauhti vain kiihtyy. Ilman riittäviä digitaitoja esimerkiksi kyky tunnistaa erilaisia huijauksia laskee merkittävästi”, Karhunen sanoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös