Talouden trendit

Aurinkosähkön tuotanto kasvaa Suomessa kohisten

Aurinkosähkön tuotantokapasiteetti jatkoi kasvuaan vuonna 2019 – vuosikasvua oli peräti 64 prosenttia, kertoo Energiavirasto.

Lähde: Energiavirasto.

Vuoden 2019 lopussa sähköverkkoon liitettyä aurinkosähkön tuotantokapasiteettia oli noin 198 megawattia, selviää Energiaviraston sähköverkkoyhtiöiltä keräämistä alustavista tiedoista. Vuodessa sähköverkkoon liitetyn aurinkosähkötuotannon kapasiteetti lisääntyi 77 megawatilla.

Aurinkosähkön osuus sähkön pientuotannosta on noin 71 prosenttia. Sähkön pientuotanto vastaa alle kahta prosenttia Suomen sähkön kokonaistuotantokapasiteetista. Aurinkosähkön pientuotanto on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa.

Sähköverkkoon liitetty aurinkosähkötuotanto koostuu lähes kokonaan alle yhden megawatin (MW) pientuotantolaitteistoista. Suomessa on tällä hetkellä yksi yli 1 MW:n aurinkosähköä tuottava laitos. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on arviolta yhteensä runsaat 20 MW. Tämä on asennettu yli 50 000 pientaloon, joista usea on vapaa-ajan asuntoja.

Sähköverkkoon liitetyn sähkön pientuotannon (alle 1 MW yksiköt) kapasiteetti oli viime vuoden lopussa yhteensä noin 278 MW. Tästä suurin osa, 71 prosenttia, on aurinkosähköä. Kokonaisuudessaan verkkoon liitetyn sähkön pientuotannon kapasiteetti kasvoi vuoden 2019 aikana 38 prosenttia.

Taulukossa on esitetty sähkön jakeluverkkoon liitetty sähkön pientuotanto tuotantomuodoittain vuosien 2019 ja 2018 lopussa. Vuoden 2019 lopun tiedot ovat vielä alustavia ja voivat muuttua tietoja tarkistettaessa.

Sähköverkkoon liitetty pientuotanto (alle 1 MW yksiköt)

Tuotantomuoto  

Nimellisteho [MW]* 

31.12.2019
Nimellisteho [MW] 
31.12.2018  
Muutos (%)
Aurinko197120+64 %
Tuuli14140 %
Bio13130 %
Vesi2931-6 %
Diesel2321+10 %
Muut220 %
Yhteensä278201+38 %


*Vuoden 2019 luvut alustavia

Kommentoi
Ylös
>