Talouden trendit

Finanssiala: Lainakaton nosto tärkeä päätös kotitalouksille ja asuntomarkkinoille

Finanssivalvonta on päättänyt nostaa asuntoluottoja koskevan lainakaton takaisin 90 prosenttiin suhteessa vakuuksien käypään arvoon.

Päätöksellä tuetaan asuntomarkkinoiden toimintaa koronapandemian seurauksena muuttuneessa taloustilanteessa. Johtokunta ei aseta muuttuvaa lisäpääomavaatimusta pankeille ja muille luottolaitoksille.

”Nykyisessä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on tärkeää tukea rahoituksen välittymistä reaalitalouteen. Kotitalouksiin sovellettavan enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle tukee osaltaan asuntomarkkinoiden toimivuutta”, johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen painottaa.

Koronapandemian vaikutukset reaalitalouteen ovat merkittävät. Epävarma taloustilanne on vähentänyt asuntokauppoja sekä kotitalouksille myönnettyjen uusien asuntolainojen määrää. Asuntomarkkinoilla ei ole nähtävissä ylikuumenemisen uhkaa, Finanssivalvonta arvioi.

Muiden kuin ensiasunnon ostajien enimmäisluototussuhteen palauttaminen perustasolle (90 %) tukee Finanssvalvonnan mukaan asuntomarkkinoita ja reaalitaloutta nykyisissä poikkeuksellisissa oloissa. Toimivat asuntomarkkinat helpottavat asuntojen myyntiä kotitalouksien muuttuvissa elämäntilanteissa. Lainanottajien maksukyvyn huolellinen arviointi on asuntoluottoja myönnettäessä erityisen tärkeää

Nosto ei koske ensiasunnon ostajia.

Finanssiala ry pitää päätöstä hyvänä uutisena asunnon ostamista tai vaihtamista suunnitteleville. Koronapandemian seurauksena asuntomarkkinoiden ja reaalitalouden tukeminen kaikin mahdollisin keinoin on ensiarvoisen tärkeää.

FA:n pääekonomisti, johtaja Veli-Matti Mattila toteaa, että koronaviruspandemian laukaiseman talouskriisin myötä Suomen bruttokansantuotteen määrä on supistumassa tänä vuonna tuntuvasti. Toistaiseksi suurimmat vaikutukset ovat kohdistuneet palvelualoihin. 

Kesän ja syksyn mittaan on odotettavissa, että kriisi leviää yhä selvemmin teollisuuteen, kun vienti ja yksityiset investoinnit vähenevät. Talouden pysähdyksen myötä työllisyys on supistunut ja työttömyys on kääntymässä nousuun. Kriisi on heijastunut myös asuntomarkkinoille, joilla kaupankäynti on hiljentynyt.

”Kun talouden jälleenrakennus alkaa, on tärkeää, että yritykset saavat joustavasti uutta työvoimaa ja työpaikkansa menettäneet voivat löytää nopeasti uutta työtä. Tämä edellyttää, että työvoiman liikkuvuutta rajoittavia tekijöitä karsitaan ja työmarkkinoiden toimivuutta edistetään määrätietoisin toimenpitein”, Mattila sanoo.

Mattilan mukaan muiden kuin ensiasunnon ostajien enimmäisluototussuhteen nostaminen takaisin 90 prosenttiin on yksi niistä tärkeistä toimista, joita nyt tarvitaan työvoiman liikkuvuuden turvaamiseksi. Se auttaa erityisesti niitä kotitalouksia, jotka muuttavat haja-asutusalueilta kasvukeskuksiin.

Kasvukeskusten asuntojen hintataso on yleensä muuta maata korkeampi ja tarvittavan lainan määrä siten suurempi.

Muiden kuin ensiasunnon ostajien lainakattoa alennettiin vuonna 2018 viidellä prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi. Ensiasunnon ostajilla katto on ollut koko ajan 95 prosenttia.

Finanssivalvonnan johtokunta päätti myös, että luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa. Finanssiala pitää päätöstä perusteltuna ja odotusten mukaisena.

Kommentoi
Ylös
>