Markkinakommentit

Nämä ovat varainhoitoyhtiön sijoitusten suosikkikohteet, kun taloudet alkavat toipua

Osakemarkkinat ja talous eivät marssi samaan tahtiin, arvioi Pictet Asset Management tuoreessa Barometer-katsauksessaan.

Taloudet alkavat purkaa eristystoimiaan, mutta markkinoiden toiveet V:n muotoisesta toipumiskäyrästä vaikuttavat liian optimistisilta.

Kun eristystoimia puretaan ja talous alkaa toipua lähes kaikkialla, olisi helppoa olettaa, että riskisten omaisuusluokkien jyrkkä nousu maaliskuun lopun pohjalukemien jälkeen olisi perusteltua.

Varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management arvioi kuukauden Barometer-katsauksessa, että on kuitenkin liian aikaista väittää, että koronakriisi on ohi ja maailmantaloudessa nähtäisiin V:n muotoinen elpyminen. Tämän vuoksi Pictet pitää neutraalin näkemyksen tärkeimmissä omaisuusluokissa.

Tartuntatapausten ja kuolemien määrän aleneminen on levittänyt optimismia eri puolilla maailmaa. Vero- ja rahapoliittisten elvytystoimet ovat myös saaneet ihmiset innostumaan.

Pictet kuitenkin muistuttaa, ettei koronapandemian toisen suuren aallon mahdollisuutta ei voida kuitenkaan jättää pois laskuista. Samaan aikaan yrityksillä on jatkossakin tiedossa uusia suuria haasteita, kuten toiminnan muuttaminen turvaväliohjeiden noudattamiseksi.

Pictetin Barometer-katsauksen suhdanneindikaattori osoittaa talouksien eri puolilla maailmaa alkaneen toipua pohjalukemista.

Googlen ja Applen kaltaisten toimijoiden päivittäistä aktiviteettia seuraavat mittarit osoittavat, että suurin osa kehittyneistä maista alkaa lähestyä normaalitilaa. Aktiviteetti euroalueella on 24 prosenttia alempana kuin ennen koronapandemiaa ja Yhdysvalloissa ja Japanissa noin 15 prosenttia.

Kaivosteollisuudessa kirkastuneet näkymät

Kiinan ja Intian ansiosta kehittyvät markkinat kärsivät todennäköisesti kehittyneitä markkinoita vähemmän talouskasvun heikkenemisestä, Pictet uskoo.

Varainhoitoyhtiö näkee kuitenkin maailman talouskasvun pienenevän 3,6 prosenttia tänä vuonna, mikä on 8 prosenttia huippulukemista ja kaksi kertaa enemmän kuin finanssikriisin aiheuttama talouskasvun pudotus.

Maailmantalous ei siis ole vielä selvillä vesillä.

Vaikka Pictet on varovaisen positiivinen globaalien osakkeiden näkymistä lyhyellä aikavälillä, on varainhoitoyhtiö päättänyt lisätä sijoituksia useilla syklisillä toimialoilla, jotka ovat kärsineet erityisen raskaasti markkinoilla nähdystä myyntivimmasta.

Pictetin mukaan näkymät ovat kirkastuneet erityisesti materiaalisektorilla, johon kuuluvat kaivos- ja kemianteollisuuden yritykset. Toimiala hyötyy talouden toipumisesta Kiinassa, jossa päivittäistä aktiviteettia seuraavat mittarit osoittavat aktiviteetin palanneen tammikuun tasolle.

Myös rahan määrän lisääntyy, mikä on aiemmin tukenut raaka-aineosakkeiden kehitystä. Kun ottaa huomioon niiden houkuttelevat arvostukset, nostaa Pictet toimialan painon neutraalista ylipainoon.

Kaikki alamaissa olevat sykliset osakkeet eivät kuitenkaan näytä houkuttelevilta. Pictetin mukaan esimerkiksi finanssitoimiala on sekä syklinen että halpa, mutta Pictet ei usko sen nousuun lähikuukausina.

Samalla joukkolainojen korot pysyvät sinnikkäästi alhaalla, ja tässä tilanteessa kasvavat luottotappiovaraukset ovat haitaksi. Tämän vuoksi Pictet alentaa finanssitoimialan osakkeet neutraaliin painoon.

Japanin osakemarkkinat yksi halvimmista

Osakkeiden näkymät ovat kirkastumassa Japanissa, joka on Pictetin arvostuskertoimien mukaan yksi halvimmista alueista.

Japanissa matkailun pysähtyminen voi Kiinan tavoin nostaa kotimaista kulutusta, kun ihmiset ostavat mieluummin kotimaassa kuin ulkomailla. Pictet päätti sulkea taktisen lyhyen position japanilaisissa osakkeissa.

Pictet kuitenkin lopettaa brittiosakkeiden pitämisen ylipainossa, vaikka niiden arvostukset ovat edelleen houkuttelevia.

FTSE 100 -indeksissä energiaosakkeilla on suuri paino, eikä varainhoitoyhtiö pidä alan nopeaa elpymistä lyhyellä aikavälillä todennäköisenä. Samaan aikaan brexit-neuvottelut ovat tulossa kriittiseen vaiheeseen, jolloin Ison-Britannian markkinat voivat olla jonkin aikaa myllerryksessä.

Rahanpainokoneet käyvät edelleen ylikierroksilla – kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset houkuttelevat

Tukeakseen koronasta kärsinyttä taloutta maailman keskuspankit ovat elvyttäneet ennätyksellisellä 7,5 triljoonalla dollarilla, joka vastaa 13 prosenttia bruttokansantuotteesta. Pictetin mukaan toimet ovat tukeneet melkein kaikkia korko-omaisuusluokkia, mutta jotkin niistä näyttävät nyt erittäin kalliilta, joten sijoittajien on oltavat tarkkana.

Yhdysvaltojen korkomarkkinat ovat edelleen Pictetin suosikkeja. Varainhoitoyhtiö pitää ylipainon Yhdysvaltojen valtionlainoissa ja investointiluokan joukkolainoissa.

Kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainamarkkinat houkuttavat vieläkin. Pictetin mukaan kehittyvien markkinoiden inflaatio on keskimäärin ennätyksellisen alhainen 2,5 prosenttia, minkä johdosta Korean, Venäjän ja Turkin kaltaiset maat voivat keventää rahapolitiikkaansa edelleen.

Euroalueella puolestaan keskuspankkielvytys tukee useita korko-omaisuusluokkia, mutta monet markkinat eivät houkuttele niiden tukevasti miinuksella olevien korkojen vuoksi.

Vaikka saksalais-ranskalainen ehdotus 750 miljardin euron elvytysrahastosta on positiivinen liike, Italian, Espanjan ja Portugalin liikkeeseen laskemien joukkolainojen spreadit ovat kaventuneet jo huomattavasti, mikä rajoittaa niiden nousumahdollisuuksia.

Pictet pitää sen vuoksi neutraalin näkemyksen euroalueen valtionlainoissa ja luotoissa.

Turvasatamasijoitus edelleen ylipainossa

Varainhoitoyhtiö pitää kullan edelleen ylipainossa. Huolimatta viime aikojen noususta kullan hinnalla on edelleen nousuvaraa, ja kulta toimii hyvänä suojana, kun Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset jännitteet ovat jälleen nousussa.

Maailman keskuspankkien aggressiivinen rahapoliittinen elvytys lisää myös riskiä valuuttojen heikkenemisestä pitkällä aikavälillä, mikä on peruste kultaan sijoittamiselle. Pictet suosii edelleen turvasatamana Sveitsin frangia.

Kommentoi
Ylös
>