Osakeanalyysit

Pitäisikö Sampo pilkkoa osiin? Finanssikonsernin liiketoiminnot eivät tue toisiaan

Sammon osakkeen aliarvostus on ollut viime kuukausien keskustelunaihe Suomen osakemarkkinoilla.

Sammon osakkeen hinnoittelu on herättänyt mielenkiintoa viime kuukausina niin sijoittajissa kuin analyytikoissakin. OP:n pääanalyytikko Antti Saari kiinnitti osakkeen alhaiseen hintaan huomioita jo viime lokakuussa, jolloin Sammon osakekurssi oli romahtanut alle 35 euron.

”Osien arvon summa laskelman perusteella osake on yli 10 % alihinnoiteltu vertailuryhmässään ja se tarjoaa yli 8 % osinkotuottoa”, Saari arvioi lokakuussa.

Myös Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén on kiinnittänyt huomiota finanssikonsernin houkuttelevaan arvostukseen.

Vaikka Sampo on halventunut muiden kotimaisten pörssiyhtiöiden mukana, on Sammon vakuutusliiketoiminnat operatiivisesti kohtuullisen hyvin suojassa koronavirukselta ja vaikutukset jäävät suhteellisen vähäisiksi, totesi Vilén viime maaliskuussa.

Vilénin mukaan Nordealla vaikutus on sen sijaan koronapandemiasta aiheutuvan taantuman takia suurempi, mutta ei dramaattinen. Suurin koronavaikutus näkyy sijoitustuotoissa.

”Sammon kannalta vaikuttaakin tällä hetkellä siltä, että ylivoimaisesti suurin vaikutus tulee sijoitustuotoista. Sijoitustuotot aiheuttavat merkittävän loven yhtiön tulokseen H1 aikana. H1’20 sijoitustuottojen lisäksi romahtanut korkotaso sekä tuleva taantuma painavat Sammon tulosyksiköitä”, Vilén arvioi maaliskuussa.

Huhtikuussa Inderesin analyytikot toistivat näkemyksensä, että Sampo hinnoitellaan tällä hetkellä poikkeuksellisella alennuksella suhteessa sen käypään arvoon.

Sampo petti odotukset alkuvuonna

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä finanssikonserni petti odotukset selvästi. Finanssikonsernin yhtiöiden vakuutustekniset tulokset säilyivät tammi–maaliskuussa 2020 vahvoina, mutta konsernin tulosta painoi sijoitusomaisuuden markkina-arvojen jyrkkä pudotus. Sampo-konsernin tammi–maaliskuun 2020 tulos ennen veroja oli 162 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 475 miljoonaa euroa.

Pääomamarkkinoilla alkoi suurimittainen arvopaperien myynti koronapandemiakriisin puhjettua maaliskuussa ja tämän seurauksena kaikkien Sammon varallisuusluokkien tuotot muuttuivat negatiivisiksi. Pörssinoteeratut osakkeet ja matalan luottoluokituksen yrityslainat kärsivät eniten.

Tuloslaskelmaan finanssikonserni kirjasi 191 miljoonan euron suuruiset alaskirjaukset tammi–maaliskuussa 2020. Tästä Ifille kirjattiin 94 miljoonaa, Mandatum Lifelle 61 miljoonaa ja Sampo Oyj:lle 36 miljoonaa euroa.

Ifin tammi–maaliskuun 2020 sijoitustuotot olivat markkina-arvoin -5,6 prosenttia ja Mandatum Lifen -8,4 prosenttia. Ifin sijoitusomaisuuden osakeallokaatio laski 9 prosenttiin ja Mandatum Lifen 22 prosenttiin.

Tulos alitti selvästi analyytikoiden konsensusennusteen. Analyytikoiden odotuksissa oli mediaanina 257 miljoonan euron tulos tammi-maaliskuulla.

Sammon liiketoiminnat eivät tue toisiaan

Tuoreimmassa OP:n aamukatsauksessa pääanalyytikko Antti Saari pohtii syitä Sammon osakkeen krooniseen aliarvostukseen.

Saaren mukaan finanssikonsernia vuosikausia kannatelleen osinkotarinan ehdyttyä on osakkeen arvostuspreemio sulanut pois ja kääntynyt poikkeuksellisen suureksi ”monialayhtiöalennukseksi”.

”Monialayhtiöalennus on laskelmiemme perusteella edelleen 24 %, vaikka osakekurssi onkin jo merkittävästi elpynyt”, Saari arvioi.

Sampo muodostuu tällä hetkellä neljästä osasta. Nordea-omistuksen lisäksi yhtiöön pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja if, Tanskan toiseksi suurin vahinkovakuutusyhtiö Topdanmark sekä varainhoidon ja henkilöriskivakuuttamisen palveluja tarjoava Mandatum Life.

Pääanalyytikon mielestä nykymuodossaan Sammon eri liiketoiminnot eivät millään tavalla tue toisiaan. Siksi eniten omistaja-arvoa syntyisikin OP:n mukaan purkamalla yhtiön nykyrakenne.

”Muu kuin vahinkovakuutus saisi mennä: Mittava alihinnoittelu selittyy mielestämme sillä, että Sammon osien välillä ei ole minkäänlaista synergiaa ja ne vetoavat hyvin erilaisiin sijoittajakuntiin.”

Nykyrakenteen purkaminen onnistuisi pääanalyytikon mielestä helpoiten jakamalla Nordean osakkeet Sammon omistajille, sekä pörssilistaamalla Mandatum Life ja jakamalla osakkeet nykyisille omistajille.

”Tällöin omistajat voisivat itse päättää haluavatko olla mukana mainituissa liiketoiminnoissa ja Sammosta muodostuisi lähes puhdas vahinkovakuutusyhtiö, jonka keskeiset omistukset ovat If ja Topdanmark. Topdanmarkin omistusosuuden kasvattamisen jatkaminen olisi mielestämme edelleen houkutteleva vaihtoehto, sillä muodostuvat synergiat olisivat mittavia mikäli Sampo saisi lopulta Topdanmarkin kokonaan haltuunsa ja tämä voitaisi fuusioida If:iin.”

OP arvioi fuusiosynergiasta saatavalle hyödylle on 40-50 miljoonaa euroa liikevoittotasolla.

OP nostaa Sammon osakkeen tavoitehinnan 34,5 eurosta 36 euroon. Tavoitehinta perustuu edelleen osien arvon summa -laskelmaan, johon pankki soveltaa 10 prosentin monialayhtiöalennusta. Tavoitehinnan nousu selittyy lähes yksinomaan Nordea-omistuksen markkina-arvon kohoamisella.

Pankin suositus säilyy lisää-tasolla, sillä OP pitää kokonaisuutta liian edullisesti hinnoiteltuna If:n ollessa erittäin kovassa tuloskunnossa ja Nordean käänteen edetessä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös