KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Mistä sopivin määräaikaistalletus? – Säästäjän kannattaa huomioida nämä seikat

Määräaikaistalletuksia tarjoavat nykyään muutkin kuin perinteiset kivijalkapankit.

Säästötilejä on olemassa sekä jatkuvia että määräaikaisia ja molemmista kategorioista voi löytää korkeakorkoisia tilejä. Jatkuva säästötili on yleensä joustavampi, ja rahat saa tarvittaessa käyttöön heti. Määräaikaisilla tileillä sen sijaan saattaa olla nostorajoituksia.

Säästötilejä on moneen lähtöön. Tilillä voi olla kiinteä korko tai vaihtoehtoisesti säästösummaan tai -aikaan sidottu korko. Osassa tilejä on nostorajoituksia säästöaikana, osassa ei. Korkojen laskentaperuste ja maksuaika voivat myös vaihdella. Korkeimman koron yleensä saa, mitä enemmän ja mitä pidempää aikaa pystyy pitämään rahojaan tilillä.

Määräaikaistalletuksen pituus voi vaihdella kuukaudesta 10 vuoteen. Määräaikaistalletuksissa kärsivällisyys palkitaan, sillä mitä pidemmäksi ajaksi säästäjä on valmis rahoistaan väliaikaisesti luopumaan, sitä korkeampaa talletuskorkoa on mahdollista saada.

Määräaikaistalletuksia voi tehdä joko kertatalletuksena tai kuukausisäästämisen muodossa. Jotkut pankit vaativat kuitenkin minimimäärän määräaikaistalletukselle, joka on tyypillisesti noin 1000 euroa. Markkinoilta löytyy kuitenkin myös pankkeja, jotka eivät vaadi suuria summia tai säännöllisten talletusten tekemistä. Tämä luonnollisesti näkyy saatavassa korossa.

Määräaikaistalletuksen ehdot kannattaa lukea tarkkaan. Ne voivat nimittäin vaikuttaa tuottoon jopa enemmän kuin varsinainen talletuskorko.

Esimerkiksi jos säästäjän elämäntilanne muuttuu ja hän tarvitseekin yhtäkkiä enemmän raha kuin tavallisesti, voi pankki veloittaa määräaikaistalletuksen nostosta provision. Nostoprovisio voi olla esimerkiksi yksi prosenttia tai vähintään 20 euroa. Tämän vuoksi säästäjän kannattaa säästää 1–3 kk tuloja vastaava puskuri yllättäviä menoja varten.

Vaikka määräaikaistalletusten korot ovat alhaisia moniin muihin sijoitusmuotoihin verrattuna, on niiden etuna varmuuden lisäksi se, että se tuottaa saman verran epävakainakin aikoina tai kun korkotaso vaihtelee huomattavasti.

Varmuutta lisää myös talletussuoja, joka on suomessa 100 000 euron säästöihin asti voimassa.

Talletussuoja suojaa pankkitileille talletettuja rahoja, jos pankki ei syystä tai toisesta pysty niitä maksamaan. Tällöin talletussuojarahasto turvaa pankkiin talletettujen varojen takaisinmaksun asiakkaille.

Talletussuojan piiriin kuuluvat yksityishenkilöiden, yritysten ja yhdistysten talletukset talletuspankeissa.

Määräaikaistalletusten tarjoajia on nykyään runsaasti. Markkinoilla on paljon ainoastaan netissä toimivia pankkeja, mutta myös perinteiset pankit pyrkivät ohjaamaan asiakaspalvelunsa nettiin.

Vertaile määräaikaistalletuksia

Vertaile ja valitse sopivin määräaikaistalletus VertaaEnsin.fi:n maksuttomasta palvelusta

Kommentoi
Ylös
>