Yrittäjyys

Kaupparekisteristä poisto voi uhata toimivaakin yritystä

Toimivakin yritys voi joutua pois kaupparekisteristä, jos se ei ilmoita kaupparekisteriin hallitustaan määräpäivään mennessä.

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa rekisteristä toimiviakin yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä, joiden kaupparekisteritiedoissa ei ole merkittynä hallitusta ja jotka eivät ilmoita hallitustaan rekisteriin määräajassa.

PRH:n mukaan poistaminen kaupparekisteristä uhkaa 230 osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä ja osuuskuntaa. Ne eivät ole vielä ilmoittaneet hallitustaan PRH:n lähettämästä kehotuskirjeestä huolimatta.

Poistomenettelyssä olevien yritysten täytyy ilmoittaa hallituksensa rekisteriin ennen vuoden vaihdetta 16.11. mennessä.

PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys ei ilmoita toimikelpoista hallitusta kaupparekisteriin ja yrityksen määräämiselle selvitystilaan ei ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään joulukuussa 2020.

PRH:n oikeus poistaa kaupparekisteristä hallituksensa ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä perustuu osakeyhtiö-, osuuskunta- ja asunto-osakeyhtiölakeihin.

PRH poistaa kaupparekisteristä säännöllisesti toimintansa lopettaneita yrityksiä. Poistomenettelyssä ovat mukana kaikki ne yritykset ja asunto-osakeyhtiöt, jotka eivät ole tehneet kaupparekisteri-ilmoitusta 10 vuoteen ja joilla ei ole voimassaolevaa yrityskiinnitystä ja joilla ei ole vireillä yrityskiinnityshakemusta tai -ilmoitusta ja jotka Verohallinnon mukaan ovat toimimattomia.

Kaupparekisteristä poistaminen tai selvitystilaan määrääminen voivat tulla kyseeseen myös, jos yrityksellä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta, yrityksellä ei ole rekisteriin merkittyä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain tarkoitettua edustajaa, yritys ei ole rekisteriviranomaisen kehotuksesta huolimatta ilmoittanut tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä tai yritys on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.

Kaupparekisteristä poistettu yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa. Osakeyhtiö tai osuuskunta ei rekisteristä poistamisen jälkeen voi hankkia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia. Edustajat voivat kuitenkin ryhtyä toimiin, jotka ovat välttämättömiä velan maksamiseksi tai omaisuuden arvon säilyttämiseksi.

Katso lista poistomenettelyssä mukana olevista yrityksistä prh.fi-sivuilta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös