Yritysuutiset

Lassila & Tikanojan tulos painui pakkaselle – syynä Venäjä toiminnan alasajo

Yhtiö ylsi analyytikoiden tulosodotuksiin, jos Venäjän toimintojen alaskirjausta ei huomioida.

Kiertotalousyhtiö Lassila & Tikanojan vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 183 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli 196 miljoonaa. Liikevaihdon lasku johtui vertailukauden lukuihin sisältyvän L&T Korjausrakentamisen liiketoiminnan myynnistä viime vuoden toisella vuosineljänneksellä sekä koronaviruspandemiasta.

Raportoitu liikevoitto oli -2,2 miljoonaa euroa. Lasku viime vuodesta oli raju, sillä vuosi sitten liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos painui viime vuoden 0,37 eurosta oli -0,07 euroon.

Liikevoiton heikkenemiseen vaikuttivat Venäjän toiminnan alasajosta aiheutuneet 10,8 miljoonan euron kulut sekä vertailukaudella kirjattu L&T Korjausrakentaminen Oy:n myynnin 5,9 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus.

Yhtiö päätti viime huhtikuussa ajaa alas Venäjän liiketoiminnan vuoden 2020 aikana. Alasajolla ei ole negatiivista kassavirtavaikutusta.

Tuolloin Lassila & Tikanoja kertoi, että Venäjän valtion jätehuoltouudistuksen seurauksena jätehuollon toteutus Moskovan läänin alueella annettiin seitsemän operaattorin hoidettavaksi vuonna 2019, ja Lassila & Tikanojan alue tuli kahden operaattorin vastuulle. Yhtiö on saanut huhtikuussa 2020 tiedon, että toinen operaattoreista on ottamassa myös jätteiden kuljetuksen itselleen, mikä leikkaa yli puolet Lassila & Tikanojan Venäjän liikevaihdosta syyskuun alkuun mennessä. Tästä syystä yhtiö on merkittävästi muuttuneiden olosuhteiden seurauksena päättänyt ajaa alas Venäjän operaationsa vuoden 2020 aikana.

Liikevoitto ilman Venäjän osuutta ja L&T Korjausrakentamisen myyntiä oli huhti-kesäkuussa 8,3 miljoonaa euroa, kun vastaava luku viime vuonna oli 10,3 miljoonaa euroa.

Kiinteistöpalvelut Suomen liikevoitto parani merkittävästi molemmilla vuosineljänneksillä vertailukaudesta onnistuneiden tehostamis- ja uudistamistoimenpiteiden johdosta.

Yhtiön oikaistun liikevoitto ilman Venäjän osuutta ja L&T Korjausrakentamisen myyntiä oli odotusten mukainen. Analyytikoiden konsensusodotus oli jopa hiukan toteumaa heikompi, eli 8,1 miljoonaa euroa.

”Viranomaisten määräämien rajoitustoimenpiteiden sekä asiakkaiden omien tuotannonrajoitustoimenpiteiden seurauksena Lassila & Tikanojan palvelujen kysyntä heikkeni ja pandemialla oli negatiivisia vaikutuksia konsernin kaikkiin liiketoimintasegmentteihin”, kertoo Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö arvioi Hautaniemen mukaan pandemian negatiivisten vaikutusten olleen noin 12 miljoonaa euroa konsernin liikevaihtoon ja noin 4,5 miljoonaa euroa konsernin liikevoittoon.

”Otimme käyttöön uusia sähköisiä asiointi- ja työtapoja, jotka mahdollistivat palveluiden jatkamisen ja uusien palvelusopimusten aloittamisen tapaamisrajoituksista huolimatta. Kehitimme uusia palveluja, kuten siivousliiketoimintaan liittyvät desinfiointi- ja puhdistuspalvelut, joiden lisämyynnillä on saatu pienennettyä pandemian negatiivisia tulosvaikutuksia”, toimitusjohtaja toteaa.

Yhtiö ei tehnyt päivitystä aiemmin huhtikuussa antamiinsa tämän vuoden tulosnäkymiin.

Lassila & Tikanoja arvioi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan vertailukaudesta ja liikevoiton olevan 30-40 miljoonaa euroa (40,5) ilman Venäjän toiminnan alasajoon liittyvää tulosvaikutusta. Viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 40,5 miljoonaa euroa.

Lassila & Tikanojan P/E-kerroin kuluvan vuoden 0,55 euron konsensuksen mukaisella tulosennusteella on 25x. Viimeisen 10 vuoden aikana P/E-kerroin on ollut keskimäärin 19,6x, joten arvostustaso on selvästi yli pitkän aikavälin keskiarvon.

Kommentoi
Ylös
>