Yritysuutiset

OP Ryhmän sijoitustoiminnan tuotot romahtivat koronan vuoksi

OP Ryhmä arvioi vuoden 2020 tuloksen ennen veroja jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi.

Pankkiryhmän tulos ennen veroja laski 287 miljoonaan euroon viime vuoden 396 miljoonasta eurosta. Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat: korkokate nousi seitsemän prosenttia 646 miljoonaan euroon, vakuutuskate kahdeksan prosenttia 295 miljoonaan euroon ja nettopalkkiotuotot yhden prosentin 455 miljoonaan euroon.

Koronaviruspandemian aiheuttama sijoitusmarkkinoiden kehitys laski sijoitustoiminnan tuottoja varsinkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä rajusti. Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat vertailukaudesta 59 prosenttia 61 miljoonaan euroon.

Yhteensä tuotot laskivat kuusi prosenttia 1 481 miljoonaan euroon ja kulut kasvoivat neljä prosenttia 993 miljoonaan euroon tietotekniikkakulujen ja -poistojen sekä viranomaismaksujen kasvun myötä.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa viisi prosenttia 94 miljardiin euroon ja talletukset yhdeksän prosenttia 69 miljardiin euroon.

OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio kertoo, että sijoitustoiminnan tuotot laskivat voimakkaasti vertailukaudesta koronaviruspandemian aiheuttaman talouden epävarmuuden sekä korko- ja osakemarkkinaheilahtelujen vuoksi. Huhti–kesäkuussa sijoitustoiminnan nettotuotot kuitenkin Ritakallion mukaan jo elpyivät ja kasvoivat edellisvuodesta.

Epävarmuus talouden näkymistä on yhä suurta, Ritakallio muistuttaa.

”Pahimmalta vältyttiin keväällä, mutta maailmalla koronapandemia ei ole vielä hellittänyt. Vientimarkkinoiden veto voi yhä heikentyä ennakoitua enemmänkin, ja pandemia voi kiristää otettaan uudestaan myös Suomessa. Loppuvuonna on tärkeää varmistaa paluu kohti tavanomaista arkea, jossa suomalaiset luottavat asioinnin, työpaikalla työskentelyn ja julkisissa kulkuvälineissä liikkumisen turvallisuuteen.”

Talouspolitiikka on ollut Ritakallion mukaan tärkeässä roolissa tukemassa yrityksiä yli kriisin pahimman vaiheen.

”Nyt on syytä keskittyä toimiin, jotka tukevat talouden elpymistä sekä talouden pidemmän ajan myönteistä kehitystä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää siihen, että vientiyrityksiemme kilpailuedellytykset eivät heikkene kriisin seurauksena. Suomen kansantalouden kannalta tarpeellisilla rakenteellisilla uudistuksilla on jo kiire taloutemme pitkän aikavälin kestokyvyn turvaamiseksi”, Ritakallio toteaa.

OP Ryhmä varoittaa, että rahoitusmarkkinoilla epävarmuus voi nopeasti lisääntyä, jos pandemiakehitys alkaa uudelleen pahentua. Vientimarkkinoiden taantuma voi myös vaikuttaa pankin mukaan Suomen talouteen viiveellä, vaikka itse pandemian suorat vaikutukset vähitellen hiipuisivat.

OP Ryhmän mukaan pandemian aiheuttama taantuma voi vaikuttaa viiveellä pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin, jos asiakkaiden talousvaikeudet pitkittyvät.

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen epävarmuus kasvattaa OP Ryhmän saamisten arvonalentumisia ja heikentää sijoitustoiminnan tuottoja. OP Ryhmä arvioi vuoden 2020 tuloksen ennen veroja jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos.

Kommentoi
Ylös
>