Makrotalous

SAK pillastui EK:n uudesta työttömyysturvan linjauksesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK käänsi kelkkansa ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksessa. SAK kummastelee uutta linjausta.

EK kertoo tiedotteessaan, että ansiosidonnainen työttömyysturva ei saa olla sidottu työttömyyskassan jäsenyyteen. Nykyinen järjestelmä, jossa kaikki maksavat, mutta vain kassan jäsenet saavat, on epäoikeudenmukainen.

Kokoomus yllätti uutisköyhän heinäkuun kannanotollaan, jossa se kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille.

Nykyisin ansiosidonnaista työttömyysturvaa voivat Suomessa saada ainoastaan työttömyyskassojen jäsenet. Ansiosidonnaisen työttömyysetuuden saaminen ei edellytä ammattiliittoon kuulumista.

Silti ansiosidonnainen työttömyysturva rahoitetaan 95-prosenttisesti verovaroin kaikilta palkansaajilta, siis sekä kassoihin kuuluvilta että kuulumattomilta. Työttömyyskassan jäsenmaksu kattaa vain noin viisi prosenttia kuluista.

Kevään aikana koronakriisin vuoksi kymmeniätuhansia palkansaajia on jäänyt pelkän Kelan maksaman peruspäivärahan varaan, koska eivät kuulu mihinkään työttömyyskassaan.

Koronapandemia paljasti nykyjärjestelmän puutteet

EK:n mukaan korona-aika on osoittanut, että kaikki tarvitsevat ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

”Pandemia on alleviivannut, että ansiosidonnaista turvaa eivät saa usein pienipalkkaiset työntekijät ja siksi tarvitsemme lakisääteisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan”, EK:n johtaja Ilkka Oksala korostaa.

EK myöntää, että yleisen työttömyysturvan luominen lisää kustannuksia. Siksi keskusjärjestön mielestä on perusteltua, että samassa yhteydessä toteutetaan EK:n jo aiemmin esittämät muutokset työttömyysturvan kannustavuuden parantamiseksi. Tämä tapahtuisi esimerkiksi työttömyysturvan porrastamisella, jolloin uudistus ei toisi lisäkustannuksia eikä uudistus vähentäisi työn kannustavuutta, EK toteaa.

EK:ssa on valmisteltu jo vuoden verran uutta kantaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

”Uudistukselle on eduskuntapuolueissa suuri yksimielisyys ja siksi oletamme, että uudistus toteutetaan”, Oksala painottaa.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keskitetty toimeenpano on EK:n mielestä tarkoituksenmukaisin vaihtoehto siirryttäessä uuteen järjestelmään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa hallinnoisi esimerkiksi Kela tai joku tätä tarkoitusta varten perustettava rahasto.

SAK ihmettelee EK:n uutta linjausta

Työntekijäpuolen keskusjärjestö SAK kertoo tiedotteessaan pitävänsä yllättävänä ja valitettavana päätöksenä, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK muutti kantaansa. Vielä tähän asti EK on liputtanut yhdessä kehitetyn ansiosidonnaisen työttömyysturvan puolesta ja nyt linja muuttuikin perusturvatyyppiseen ajatteluun, SAK valittelee.

EK:n päätös vie SAK:n mukaan pohjaa yhteiseltä työttömyysturvan kehittämiseltä.

”Näyttää siltä, että EK:lle on tärkeämpää tehdä linjanvetoja poliittisten puolueiden vanavedessä kuin kehittää pitkäjänteisesti yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tämä näkyy varmasti myös muussa yhteisessä neuvottelutoiminnassa”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta pohtii.

Myös EK:n linjauksen taustalla olevat vaikuttimet arveluttavat Elorantaa.

”Heikennykset vaikuttavat niihin ihmisiin, jotka ovat jo jostain syystä heikommassa asemassa työmarkkinoilla. Nykyinen järjestelmä ja sen kehittäminen on palkansaajan etu.”

Eloranta muistuttaa, että EK:n mukaan sosiaaliturvaa täytyy leikata, koska syntyy lisäkuluja. Työnantajapuolen maalitauluna on työttömyysturvajärjestelmän muut osat.

Eloranta haluaa painottaa, että pitkäjänteiseen nykyjärjestelmän kehittämiseen on syynsä: sosiaaliturva on palapeli, jossa yksi osa vaikuttaa toiseen. Silloin on hänen mukaansa parempi korjata nykyistä kuin heittää yksi osa kokonaan pois.

Eloranta uhkaa, että jos työttömyysturvaa heikennetään, silloin SAK lähtee viemään eteenpäin irtisanomissuojan parantamista.

SAK sanoo suhtautuvansa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämiseen ja tarkasteluun positiivisesti. Se ehdotti vuosi sitten kassajärjestelmän muokkaamista niin, että kassojen määrää vähennetään, jolloin isompien yksiköiden on helpompi kehittää toimintaansa ja tarjota yksilöllisempiä palveluita.

”Verrattuna moneen maahan, meidän järjestelmämme lomautuksineen ja kassoineen jousti ja kesti hyvin koronakriisin tuomat paineet. Nyt olisikin tärkeää miettiä, miksi niin moni ei ollut varmistanut itselleen ansiosidonnaista työttömyysturvaa, ei lähteä heikentämään kenenkään turvaa toisesta päästä”, Eloranta toteaa.

1 kommentti
  • Antaa mennä koko SAK.Verolle Koja kuppamasta veronmaksajia.

  • Ylös
    >