KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Kassan- ja riskienhallinta ovat treidaajan osaamisen kulmakiviä

Monet sijoittajat ovat menettäneet suuria summia yksinkertaisten riskienhallintaan liittyvien käytäntöjen puuttumisen takia.

Sijoittajat eivät yleensä ota kassanhallintaa riittävän hyvin huomioon sijoitustoiminnassa, koska sitä pidetään epäseksikkäänä, tylsänä ja työläänä osa-alueena. Kassanhallinnan osaaminen on kuitenkin avain korkeampiin tuottoihin, joten siihen kannattaa suhtautua positiivisella asenteella.

Sijoitusten riski-tuottosuhteen analysointi on menestyvän sijoittajan elinehto. Voitolliseen treidaamiseen ei vaadita, että yli puolet kaupoista olisi voitollisia. Esimerkiksi jos sijoittaja tekee riski-tuottosuhteeltaan pelkästään 1:3 treidejä, hän saavuttaa ”breakeven-tason”, vaikka vain joka neljäs kaupoista olisi voitollinen.

Riski-tuottosuhde kertoo, kuinka paljon treidaaja tekee kaupalla potentiaalisesti tuottoa jokaista riskeerattua yksikköä kohti. Näin ollen 1:3 riski-tuottosuhteella treidaaja tienaa kolme euroa yhden euron panoksella.

Alla oleva taulukko havainnollistaa, kuinka tärkeä riittävän korkea riski-tuottosuhde on sijoittajalle.

Lähde: Trademote.

Sijoitusten exit-strategia on riskienhallinnan tärkeimpiä elementtejä

Kassan- ja riskienhallinnan lähtökohta on sijoitusten exit-strategian miettiminen jo ennen niiden tekemistä. Menestyvä sijoittaja huomioi sijoitukset koko salkun näkökulmasta ja arvioi, kuinka paljon on valmis riskeeraamaan salkun koosta jokaiseen yksittäiseen kauppaan.

Treidaajien välillä on suuria eroja riskiprofiilien suhteen. Suurin osa treidaajista on valmis riskeeraamaan vähintään kaksi prosenttia salkun arvosta yksittäiseen positioon.

Menestyvällä sijoittajalla on etukäteen mietitty strategia, joka sisältää suunnitelman sijoitusten toteuttamisesta ja niiden realisoimisesta. Yksittäisten sijoitusten koko tulee olla myös linjassa omaan riskiprofiiliin ja strategiaan.

Exit-strategia on tärkeä tehdä ennen sijoituksen tekemistä, koska ennalta tehty suunnitelma vähentää tunnepohjaisia päätöksiä. Exit-strategissa arvioidaan stop loss -taso, eli sijoituksen maksimitappio. Sijoittaja asettaa ostamalleen arvopaperille myyntitoimeksiannon rajahinnalla, joka on yleensä tietyn prosenttimäärän matalampi kuin sen hetkinen markkinahinta.

Yhteistä hyvissä stop loss -strategioissa on, että ne huomioivat markkinoiden dynaamisuuden. Teknistä analyysia hyödyntävät sijoittajat käyttävät yleensä stop loss -tasoa, joka perustuu liukuviin keskiarvoihin, tuki- ja vastustasoihin sekä aiempiin kurssihuippuihin ja -pohjiin.

Joidenkin sijoittajien stop lossin suuruuteen vaikuttaa volatiliteetti. Korkean volatiliteetin aikana sijoittajat hyväksyvät matalamman stop loss -hinnan arvopaperille.

Sijoittajat hyödyntävät myös aikaperusteisia stop loss -tasoja, joiden asettaminen on perusteltua erityisesti matalan volatiliteetin arvopapereissa. Sijoittajalla voi olla näkemys arvopaperin kehityksestä, mutta arvopaperin hinta ei muutu toivottuun suuntaan. Näin ollen sijoittajalle saattaa odottelun sijasta olla kannattavampi vaihtoehto sijoituskohteen vaihtaminen.

Stop loss -hintaa ei tule asettaa liian lähelle sen hetkistä markkinahintaa, sillä se voi johtaa liian nopeaan sijoituksen realisointiin. Toisaalta rajahintaa ei tule määrittää liian kauaksi markkinahinnasta, sillä se heikentää stop lossin tuomia hyötyjä.

Kokemuksen karttumisen ansiosta sijoittaja tulkitsee paremmin markkinoita ja osaa arvioida markkinatilanteeseen sopivan stop loss -tason.

Nordnet Markets – Suomen suosituimmat viputuotteet, ilman välityspalkkioita

Nordnet Markets tarjoaa Pohjoismaiden laajimman valikoiman pörssilistattuja tuotteita, joilla voit käydä kauppaa kellon ympäri 0 euron välityspalkkiolla (yli 100 euron kaupat).

Tarjonta kattaa Bull- ja Bear-sertifikaatit, minifutuurit ja Unlimited turbot. Voit sijoittaa pörssi-indekseihin, raaka-aineisiin ja osakkeisiin.

Pörssilistatut viputuotteet avaavat sinulle pääsyn maailman pörsseihin ja tarjoavat helpon tavan sijoittaa eri omaisuusluokkiin. Voit tehdä voittoa nouseviin ja laskeviin kursseihin, ilman vipua tai jopa 20-kertaisella vivulla.

Nordnet Markets tarjoaa Pohjoismaiden laajimman valikoiman pörssilistattuja tuotteita, joilla voit käydä kauppaa ilman välityspalkkioita. Välityspalkkiottomuus koskee Nordnetin verkkosivuilla ja Nordnetin tarjoamien kaupankäyntisovellusten (esimerkiksi Infront Web Traderin) kautta tehtyjä, kauppasummaltaan yli 100 euron tai yli 1000 SEK/DKK/NOK suuruisia toimeksiantoja Nordnet Markets -tuotteilla. Käydäksesi kauppaa Nordnet Markets -tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti varmistaaksesi tuotteiden soveltuvuuden sinulle. Kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot.

Kommentoi
Ylös
>