Oma talous

Suomalaiset uskovat lottoamiseen vaurastumiskeinona enemmän kuin sijoittamiseen

Useimpien Danske Bankin kyselyyn vastanneiden suomalaisten mielestä lottoamisella vaurastuminen on paitsi todennäköisempää, myös hyväksyttävämpää kuin sijoittamisella vaurastuminen.

Danske Bank kysyi suomalaisilta, mikä heidän suhteensa sijoittamiseen ja vaurastumiseen on.

Pankki kysyi esimerkiksi, mitkä keinot koetaan sellaisiksi, joiden perusteella olisi mahdollista vaurastua. Vastaajien tuli valita kolme todennäköisintä keinoa.

Todennäköisimpänä vaurastumisen keinona suomalaiset näkevät lottoamisen, sillä peräti 41 vastaajista oli valinnut sen. Myös säännöllinen säästäminen nähtiin todennäköisenä vaurastumiskeinoja, sillä sen oli valinnut 38 prosenttia vastaajista.

Sijoittamista ei nähdä vaurastumiskeinona.

Vain 15 prosenttia mainitsi vaurastumiskeinoksi kuukausittaisen alle 500 euron sijoittamisen rahastoihin tai osakkeisiin. Aktiivisen osakkeiden tai muiden arvopapereiden kaupankäynnin voimaan uskoo vain yhdeksän prosenttia vastanneista.

Suomalaisten mielestä kyselyn perusteella hyväksytyimmät tavat vaurastua ovat säännöllinen säästäminen ja tarkka kulukuri sekä erittäin hyväpalkkainen, ahkeralla opiskelulla saavutettu työpaikka.

Seuraavaksi hyväksytyimpinä vaurastumiskeinoina vastaajat pitivät lottovoittoa ja säännöllistä työssäkäyntiä, jotka molemmat on valinnut kolmasosa vastaajista.

Yrittäjyydellä vaurastumisen hyväksyi vain neljäsosa vastaajista, mutta vielä vähemmän hyväksyttiin sijoittamisella vaurastuminen. Eri sijoittamisen tavat ovat huomattavasti vähemmän hyväksyttyjä ja niitä on kolmen hyväksytyimmän vaurastumiskeinon joukkoon valinnut vain alle kymmenesosa vastaajista.

Vauraus merkitsee kyselyn mukaan suomalaisille muun muassa sitä, että henkilökohtaisesta taloudesta ei joudu murehtimaan, voi olla taloudellisesti itsenäinen ja voi elää haluamallaan tavalla.

Vastauksista on tunnistettavissa naisten turvallisuushakuisempi asenne miehiin verrattuna, sillä murehtimattomuuden yhdistää vaurauteen 71 prosenttia naisista, kun miehistä tämä osuus on vain 60 prosenttia.

Naiset ajattelevat vaurastumista myös erityisesti perheensä kannalta. Jopa kolmasosalla naisista vaurauteen yhdistyy se, että vauraana voi hemmotella lapsiaan ja perhettään, kun miehistä näin on vastannut vain viidesosa.

Nuoremmilla vastaajilla vauraus yhdistyy voimakkaammin mahdollisuuteen elää elämäänsä, kuten haluaa.

Kommentoi
Ylös
>