Sijoitusstrategiat

4 syytä sijoittaa laatuun

Kasvusijoittaminen ei ole uusimpien trendien hakuammuntaa. Laadukkaiden yritysten löytymisen jälkeen tiedossa on oikeastaan aika tylsääkin toimintaa.

Perinteinen rahoitusteorian ohje on panostaa arvoon kasvun sijasta. Ostamalla osakkeita poikkeuksellisen alhaiseen hintaan on useallakin pitkällä aikaperiodilla saatu parempaa tuottoa kuin panostamalla korkeasti arvostettuihin osakkeisiin. 

Käytännössä osalle osakesijoittajista sopii paremmin strategia, joka panostaa laatuun ja tulevaisuuden entistä korkeampaan tuloksentekokykyyn, alhaisen ostohinnan sijaan.   

Tässä neljä syytä sille, miksi laatuun panostaminen voi olla monelle se parempi vaihtoehto.  

1. Laatusijoittajan ei tarvitse säätää

Indeksisijoittaminen on vaivattomuutensakin takia laiskan miehen valinta, mutta ei osakepoimijankaan kannata viitata kintaalla tarvittavan työn määrälle tai salkunhoitoon menevään aikaan.  

Arvopohjaisen sijoittajan onnistuessa osakkeen hinta nousee oikealle tasolleen. Tämän jälkeen osake kannattaa myydä pois, koska osake ei ole enää aliarvostettu. Myynnistä saa käteistä ja käteinen tulisi sijoittaa uuteen aliarvostettuun kohteeseen. Uuden kohteen etsiminen vaatii työtä ja aikaa. 

Jos taas osakkeen hankintaan on alhaisen hinnan sijaan vaikuttanut yrityksen laatu, brändit, kestävä kilpailuetu ja poikkeuksellisen hyvä yritysjohto, on tilanne eri.

Syy on se, että osakkeen hinnan nousu ei poista sitä syytä miksi osake on salkkuun hankittu. Itse liiketoiminnan laatutekijät ovat edelleen olemassa. 

It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”, Warren Buffett

2. Käteisen vaihtoehtoiskustannus

Ei ole kahta sanaa siitä, etteikö osakkeiden arvostustasoilla olisi kytköstä osakkeiden tuottoihin. Jos minulla olisi aikakone siirtyisin heti, rohkeasti, ja isosti, syntymävuoteni kieppeille ja ostaisin pää märkänä jenkkiosakkeita S&P500 indeksin P/E-lukeman huidellessa kahdeksan molemmin puolin. 

Käytännössä tällaista valintaa ei kuitenkaan voi tehdä. Valintoja voi tehdä ainoastaan tässä ja nyt.

Vuodesta 1974 vuoteen 1984  S&P500-indeksin P/E oli alle 12, mutta vuodesta 1990 se on ollut tätä korkeampi joka ikisenä vuonna tähän päivään asti. 

Vastaavia tilanteita löytyy myös yksittäisistä osakkeista. Sijoittaja jää odottamaan alhaisempaa osakkeen hintaa, mutta osake ei ikinä laske toivottuun tasoon. Mitä korkeammaksi hinta nousee, sen vaikeampi osake on ostaa. 

Käteisellä on vaihtoehtoiskustannus. Käteinen ei tuota mitään pitkälläkään aikavälillä. Osakkeet tuottavat pitkällä aikavälillä paljon. 

Tarinan opetus on se, että tavoite ostaa halvalla voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää osakemarkkinoiden tuomat tuotot. 

3. Arvonmäärityksen sudenkuopat

”Osta osake, mikäli yrityksen sisäinen arvo on alhaisempi kuin osakkeen hinta” kuulostaa helpolta neuvolta, mutta ongelmana on yrityksen sisäisen arvon määrittämisen haastavuus. 

Onko realistista, että päätyönään jotain muuta kuin yrityksen arvonmääritystä tekevä pystyy parempaan lopputulemaan kuin arvonmäärityksen ja osakesijoittamisen ammattilaiset? 

Ammattilaisilla on enemmän aikaa, pidempi koulutus, kokemus ja kollegat, joiden kanssa pallotella ideoita. Ammattilaisilla on myös lähtökohtaisesti käytettävissään enemmän tietoa itse yrityksestä ja mahdollisuus tavata yrityksen johtoa aivan eri tasolla kuin piensijoittaja. 

Jos oman analyysin lopputulema on, että osakkeella käydään kauppaa liian alhaiseen hintaan, niin kumpi on todennäköisempää? Se, että osaa arvioida yrityksen arvon paremmin kuin ammattilaiset? Vai se, että oma analyysi ei tullut huomioineeksi jotain sinällään olennaista? 

Onko todennäköisempää, että et itse ole löytänyt syytä siihen miksi osake on halpa, vai se, ettei markkina huomannut osakkeen olevan halpa. 

Kestävään kilpailuetuun, laatuun ja pitkään pitoaikaan panostavan sijoittajan kohdalla arvonmäärityksellä on yhä merkitystä, mutta se ei ole yhtä kriittinen tekijä. Onko sillä oikeasti väliä maksaako osakkeesta viisi, kymmenen tai viisitoista euroa, jos osakekurssi on kymmenen vuoden päästä 50 euroa?

4. Hankintameno-olettama

Hankitameno-olettamalla tarkoitetaan verottajan pitkäaikaista sijoittajaa suosivaa käytäntöä. 

Jos olet omistanut myymäsi osakkeet vähintään 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 prosenttiaosakkeiden myyntihinnasta.

Kasvavan laatuosakkeen tuotto perustuu pitkälti yrityksen sisäisen arvon kasvuun ja vain pienemmiltä osin osinkoihin. Kun pitoaika on kymmenen vuotta ja yli, voi salkusta hyvinkin löytyä osake, jonka arvo on kymmenkertainen ostohintaan nähden. 

Tällaisessa tilanteessa hankinta-meno olettaman sisältämä veroetu on jo merkittävä. 

Kommentoi
Ylös
>