Kasvuosakkeet

Ohjelmistoyhtiö Admicom kasvaa kannattavasti, mutta sopeuttaa silti toimintaansa

Koronatilanne on alkanut näkyä rajusti kasvavan ohjelmistoyhtiön näkymissä.

Admicom ohjelmistoyhtiö talous sijoittaminen pörssi

First North -pörssiin listattu toiminnanohjausjärjestelmiin keskittynyt ohjelmistoyhtiö Admicom kertoi viime viikolla aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut toiminnan tehostamiseksi.

Neuvottelujen tavoitteena on sopeuttaa työvoiman käyttöä vastaamaan koronaepidemian vuoksi vähentynyttä kysyntää, tukemaan yrityksen toimintojen uutta organisointia sekä poistaa päällekkäisyyksiä ostetun Tocoman-liiketoiminnan kanssa.

Vähennystarve on mahdollista toteuttaa lomautuksin ja irtisanomisin. Mahdolliset irtisanomiset koskevat alle 10 henkilöä ja mahdollisten lomautusten kesto on enintään 90 kalenteripäivää.

Neuvottelujen piirissä ovat kaikki Admicom Finland Oy:n ja Admicom Oyj:n työntekijät, pois lukien tuotekehityksessä ja tilitoimistossa työskentelevät henkilöt. Yhteensä neuvottelujen piirissä on 96 henkilöä. Neuvotteluesitys ei koske tytäryhtiötä Tocoman Oy:tä, jossa käytiin erilliset neuvottelut keväällä 2020.

Admicom haluaa säilyttää kannattavan kasvun

Neuvotteluissa käsitellään myös uudelleenorganisointia sekä sen vaatimia muutoksia vastuualueissa. Tavoitteena on muuttaa yhtiötä kohti toimialajohtoista organisaatiomallia, joka perustuu yhtiön käynnissä olevaan strategiatyöhön. Sisäisten vastuualueiden muutosten lisäksi tuotekehitykseen avataan uusia tehtäviä avoimeen hakuun.

Yhteiskuntaneuvottelut arvioidaan saatavan päätökseen syyskuun 2020 aikana.

”Käsityksemme mukaan Admicom rekrytoi vielä alkuvuodesta aggressiivisen etupainotteisesti vahvan kysyntänäkymän edessä, mutta koronavirus on lyhyellä tähtäimellä heikentänyt kasvunäkymää alkuvuoteen verrattuna”, toteaa Inderesin analyytikko Atte Riikola.

Riikolan mukaan yt-neuvottelut heijastelevat yhtiön halukkuutta säilyttää erinomainen kannattavuustaso, kun alkuvuoden kasvunäkymä ei näytä koronatilanteen vuoksi täysin realisoituvan tänä vuonna.

Admicomin alkuvuosi sujui loistavasti. Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa, kasvaen 40 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu jakautui orgaaniseen kasvuun 24 prosenttia ja Tocoman-yrityskauppaan 15 prosenttia.

Käyttökate kasvoi 32 prosenttia ja oli 4,6 miljoonaa euroa eli 43 prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisen puolivuotiskauden kannattavuutta on viime vuosina auttanut nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos, tänä vuonna yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Vaikutus on tyypillisesti suurin toisella vuosineljänneksellä.

Liikevoitto kasvoi 25 prosenttia ollen 4,0 miljoonaa euroa, ja nettotulos puolestaan kasvoi 22 prosenttia ja oli 3,1 miljoonaa euroa.

Admicom teki yrityskaupan 10.3. ostaen rakennusalan kustannuslaskennan ohjelmistotalo Tocoman Oy:n osakekannan.

Puolivuotiskatsauksessa Admicom kertoi, että sen liikevaihdosta 90 prosenttia on toistuvaa laskutusta, joten korona ei päässyt vaikuttamaan siihen dramaattisesti. Yhtiön mukaan uusmyynnissä haasteet ovat kuitenkin selvästi kasvaneet ja epävarmuustekijöitä nykyasiakkaissa on aiempaa enemmän.

Yrityskauppa ja korona haasteina

Toimitusjohtaja Antti Seppä kertoi puolivuotiskatsauksen yhteydessä, että ensimmäisen puolivuotiskauden merkittävimmät asiat olivat ehdottomasti Tocoman Oy:n yrityskauppa sekä koronaepidemian tuomat haasteet.

”Molemmat realisoituivat käytännössä samalla viikolla. Selvisimme korona-ajan rajoituksista ilman projektien keskeytyksiä tai myynnin totaalista pysähtymistä, mutta kasvuvauhtiamme ajanjakso on hidastanut. Myös Tocomanin ja Admicomin integrointi hidastui hieman alkuperäisistä suunnitelmista”, Seppä toteaa.

Neljännesvuositulostiedotteessa 9.4.2020 kerrottu vuoden 2020 ohjeistus säilyy ennallaan. Admicomin tavoitteena on tänä vuonna ylittää viime vuoden liikevaihdon kasvu (37 %) ja pitää käyttökate 35-45 prosentin -haarukassa.

Inderesin Atte Riikosen mukaan Admicomin kommentit loppuvuoden näkymistä ovat nyt aikaisempaa varovaisempia ja koronatilanne oli alkanut näkyä uusmyynnissä toisella vuosineljänneksellä.

”Isossa kuvassa yhtiön vahva kasvu jatkuu koronasta huolimatta, mutta osakkeen kireän arvostustason vuoksi pienemmätkin kasvupettymykset voivat heijastua osakekurssiin negatiivisesti ohuen turvamarginaalin vuoksi”, Riikola toteaa.

Inderesin suositus Admicomin osakkeelle on vähennä ja osakkeen tavoitehinta on 83 euroa. Admicom on Inderesin tulosennusteilla arvokas, sillä tämän vuoden Inderesin osakekohtaisen tulokksen 1,44 euron ennusteella yhtiön P/E-kerroin on 51x.

Perustietoa Admicomista

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä on rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden ammattilaisten ohjelmisto, jolla yritys hallitsee kaikki toimintonsa yhdellä automatisoidulla pilvipalvelulla.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yhtiö, jonka liikevaihdosta noin 89 prosenttia oli toistuvaa kuukausilaskutusta vuonna 2019. Liikevaihto on kasvanut 15,6 miljoonaan (+ 37 % vuoteen 2018 verrattuna) käyttökatteen noustessa 46 prosenttiin. Yhtiöllä on yli 170 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissä.

Admicom osti maaliskuussa 2020 rakentamisen kustannuslaskennan ohjelmistotalo Tocoman Oy:n koko osakekannan. Tocomanin kehittämillä kustannuslaskennan ja tuotannonhallinnan ohjelmistoilla on rakennusalalla jo pitkä historia ja vankka markkina-asema erityisesti keskisuurten ja suurten rakennusyritysten segmentissä.

Kommentoi
Ylös
>