Makrotalous

EK haluaa edistää yksityistä omistajuutta ja muuttaa sosiaaliturvaa kannustavammaksi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti Kasvu maksaa velan -jälleenrakennusohjelmansa.

Ohjelmassa EK esittää, että Suomen hallituksen tärkein tehtävä ensi kuun budjettiriihessä on päättää työllisyyttä tukevista toimista ja tehdä kasvuun perustuva jälleenrakennusohjelma tuleville vuosille.

Tällaisia työllisyyttä parantavia toimia ovat EK:n mielestä esimerkiksi työn asettaminen etusijalle työttömyysturvaa porrastamalla ja poistamalla työttömyysputki sekä panostukset koulutukseen ja osaamiseen.

Vastaavanlaisia ehdotuksia esitettiin myös viime viikolla valtiovarainministeriö työllisyystoimia käsittelevässä virkamiesmuistiossa. Siinä esitellään työmarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia, joilla voitaisiin kasvattaa työllisyyttä julkista taloutta vahvistavalla tavalla.

Ilman työllisyyttä tukevia uudistuksia Suomi velkaantuu holtittomasti ja Suomi päätyy leikkausten tielle, varoittaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

”Ratkaisut koronasta nousemiseksi pitää tehdä nyt! Vaakakupissa ovat joko kasvun tie, jossa on korkea työllisyys, panostukset kestävän kasvun investointeihin ja tulevaisuuden uudistukset kuten liikennehankkeet, tai toinen vaihtoehto on nääntymisen tie ja taantuva Suomi, jossa on korkea työttömyys, veronkorotuksia ja kipeät leikkaukset palveluihin. Valinta on helppo: Kasvu maksaa velan”, sanoo Häkämies.

Suomi velkaantuu nyt rajusti

EK esittää jälleenrakennusohjelmassa laajaa kasvua tukevaa rakenneohjelmaa työllisyyden parantamiseksi ja hyvinvointivaltion turvaamiseksi. Ohjelmassa on lyhyen aikavälin kasvua tukevien toimien lisäksi pidemmän aikavälin rakenteellisia uudistuksia.

”Koronan ja kestävyysvajeen laskua ei voi siirtää vain tuleville sukupolville. Ensi vuonna on perusteltua tehdä elvyttäviä toimia ja rakentaa pohjaa kasvulle ja työllisyydelle. Näitä panostuksia voidaan rahoittaa EU:n elvytyspaketilla ja valtion omaisuuden myyntituloilla”, Häkämies sanoo.

EK varoittaa Suomen lähivuosien rajusta velkaantumisesta. Koronakriisin vaikutusten vuoksi Suomi velkaantuu tänä vuonna ainakin 15–20 miljardia euroa, ja vaikka talouden odotetaan käynnistyvän koronan jälkeen, ensi vuonna pelkästään valtion alijäämä kasvaa seitsemään miljardiin euroon. Pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyysvaje on tätäkin suurempi väestön ikääntymisen vuoksi.

Yksityisen omistajuuden vahvistaminen valtion omistamisen sijaan

EK:n mukaan yrittäjyyden ja pk-yritysten tilanne on muuttunut lisäten tarvetta toimintaympäristön parantamiseen entistä kannustavammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Siksi EK vaatii jälleenrakennusohjelmassaan mahdollisimman nopeasti käynnistyvää kasvua, joka nostaa työllisyysasteen yli 75 prosentin.

Keskusjärjestön mielestä se rakentuu korostuneesti pk-yritysten varaan, ja uudistumista tukemaan tarvitaan yrittäjiä ja yksityisiä pääomia.

EK:n mielestä yrittämisen verotus on pidettävä ennustettavana ja kohtuullisena, jotta saadaan kasvu käyntiin. Perintö- ja lahjavero tulee aluksi laskea vuoden 2011 tasolle ja myöhemmin poistaa kokonaan sukupolvenvaihdosten vauhdittamiseksi sekä pidättäytymällä listaamattomien yritysten osinkoverotuksen korotuksista.

Kotimainen omistus turvaa suomalaista työtä ja osaamista, ohjelmassa painotetaan. Kansalaisten mahdollisuuksia säästämiseen ja sijoittamiseen eri sijoitustuotteisiin tulee siksi lisätä ja pitää pääomaverotuksen taso ennustettavana yli hallituskausien, EK vaatii. Lisäksi kansalaisten mahdollisuuksia omaehtoiseen eläkevarautumiseen tulee edistää voimakkaasti.

EK esittää, että valtion omaisuutta liudennetaan noin kolme miljardia euroa aidosti kasvua tukevien investointien rahoittamiseksi. Tämä liudentaminen tulee toteuttaa oikea-aikaisesti kuluvalla hallituskaudella tavalla, joka tukee pääomamarkkinoiden monipuolistumista.

Kannustavampi sosiaaliturva

EK haluaa myös uudistaa työttömyysturvaa kannustavammaksi pidentämällä työssäoloehtoa ja alkuomavastuuta, porrastamalla tuen taso työttömyyden keston perusteella sekä lyhentämällä sen enimmäiskestoa.

Työttömyysturvan oikeudenmukaisuutta halutaan ohjelmassa parantaa toteuttamalla yleinen ansioturva.

Päivähoitomaksuja olisi pyrittävä alentamaan, jotta kynnys lisätyön vastaanottamisella alenee.

Lisäksi asumisen tuet tulisi EK:n mielestä uudista niin, että ne nykyistä paremmin tukevat työllistymistä. Työtulojen ja asumistuen yhteensovitusta tulisi parantaa niin, että palautettaisiin toimeentulotukeen asumismenojen todellinen seitsemän prosentin omavastuu.

EK esittämät toimet Kasvu maksaa velan -jälleenrakennusohjelmassa

  • Suomalaisen omistajuuden ja yrittäjyyden vahvistaminen – valtion omistajuuden liudentaminen
  • Joustavat ja kilpailukykyiset työmarkkinat
  • Työhön kannustava sosiaaliturvan uudistus
  • Julkisen ja yksityisen yhteistyö sote-alalla – Sotella tehokkuutta
  • Investointeja ilmastonmuutoksen ratkaisuun – EU:sta lisäpotkua
  • Nopeat väylät, tehokkaat kuljetukset – liikenneverkot kasvun veturiksi
  • Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta kasvu-uralle – tavoitteena 4% bkt-osuus
  • Vienti vetämään – avoin kauppa ja kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset
  • Maailman paras koulutus – kaikki pidetään mukana
Kommentoi
Ylös
>