Arvo-osakkeet

Onko Fortumin osake painunut liian alas? Lämpövoimasta luopuminen tarjoaa sijoittajalle houkuttelevia näkymiä

Fortumin osake on kurssilaskun myöstä painunut selvästi alle sen osien summa -arvon, laskee Danske Bankin analyytikko.

Energiayhtiö Fortumin toisen vuosineljänneksen tulos oli pettymys. Energiayhtiön vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 207 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 232 miljoonaa euroa. Liikevoiton lasku tuli analyytikoille yllätyksenä, sillä mediaaniennuste oli 243 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto oli 12,3 miljardia euroa, kun vertailukaudella eli viime vuoden huhti-kesäkuussa se oli 1,1 miljardia euroa. Fortum yhdisteli Uniperin tuloksen tuloslaskelmaansa, mikä on pääsyy muutoksiin neljänneksen, puolivuotiskauden ja 12 viime kuukauden luvuissa edellisvuoteen verrattuna.

Fortumin heinäkuun alussa aloittanut uusi toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että matalat sähkönhinnat heikensivät Generation-segmentin tulosta, mutta korkeat suojaustasot pehmensivät pudotusta.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus markkinoilla jatkui, mutta sillä oli Rauramon mukaan vain vähäinen vaikutus pohjoismaiseen sähkönkulutukseen. Venäjällä sähkönkulutus laski huomattavasti pandemian ja öljy- ja kaasuteollisuuden sähkön kysynnän laskun seurauksena, mikä alensi sähkön markkinahintaa.

Lisäksi Venäjän rupla heikkeni, ja näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta Russia-segmentin tulos laski selvästi viime vuodesta.

Fortumin arvostustaso painunut alas

Tulospettymyksen vuoksi Danske Bank on leikannut Fortumin vuoden 2020 tulosennustetta.

”Q2 jäi odotustemme alapuolelle johtuen COVID-19:n aiheuttamasta odotettua suuremmasta rasituksesta Venäjä-divisioonalle samoin kuin Generation-divisioonalle, joka ei saavuttanut optimistisia Q2-spesifejä odotuksiamme”, toteaa Danske Bankin analyytikko Antti Koskivuori pankin aamukatsauksessa.

Positiivista oli Koskivuoren mukaan kuitenkin odotettua parempi sähkön hinnan suojauspositio, joka tukee pankin näkemystä Fortumista vuodelle 2021. Danske Bank jätti ensi vuoden ennusteet laajalti muuttumattomiksi sen vuoden osalta.

Koskivuori nostaa Fortumin tulosraportista esiin kolme tärkeintä havaintoa.

”Mielestämme tärkeimmät asiat ovat 1) strategisesti tarkasteltavina olevat lämpövarojen divestoinnit, jotka tarjoavat huomattavaa tukea taseelle, 2) odotettavissa oleva pohjoismaisten sähkönhintojen elpyminen, kun hydrologinen tilanne normalisoituu, ja 3) mahdolliset pidemmän aikavälin rakennemuutokset yrityksessä, jotka vähentävä altistumista hiilidioksidipäästöille”, Koskivuori kertoo.

Fortumin osakkeen arvosta on sulanut vuoden aikana jo lähes neljännes. Koskivuoren mukaan vastaavasti energiasektori Euroopassa on laskenut vain kolme prosenttia. Pankin ensi vuoden tulosennusteella Fortum on 15 prosenttia alle sen pitkän aikavälin historiallisen arvostustason.

Danske Bank laskee, että osien summa -laskelman mukaan yhtiön käypä arvo on 26 euroa. Danske antaa osakkeelle tavoitehinnaksi 22 euroa käyttäen osien summa -arvossa 15 prosentin turvamarginaalia.

Fortumin arvostuskertoimet tällä hetkellä:

P/E-kerroin (2020)

P/B-kerroin

EV / Ebitda

8,3

1,1

9,8

Lämpövoimasta luopuminen tuo Fortumille riihikuivaa

Fortumin jokeri saattaa olla sen suunnitelma luopua lämpövoimasta.

Fortumin toimitusjohtaja Rauramo kertoi tulosraportin yhteydessä, että tiettyjen kaukolämpöliiketoimintojen käynnissä oleva strateginen arviointi etenee. Heinäkuun alussa Fortum allekirjoitti sopimuksen Järvenpään ja Tuusulan alueen kaukolämpöliiketoimintamme myynnistä 375 miljoonalla eurolla. Yhtiö odottaa kirjaavansa kaupasta noin 290 miljoonan euron myyntivoiton kolmannen neljänneksen tulokseen.

Heinäkuun lopussa Fortum ilmoitti myös harkitsevamme strategisia vaihtoehtoja 50 prosentin omistukselle Stockholm Exergissä ja lisäksi käynnissä on arviointi Puolan ja Baltian kaukolämpöliiketoimintoista.

Koskivuoren mukaan Fortumin strategisen tarkastelun kohteena olevat lämpövarojen mahdolliset divestoinnit saattavat houkutella erittäin tuottoisia arvostuksia.

Lisäksi pohjoismaisten sähkönhintojen odotettu elpyminen tarjoaa lisää nousupotentiaalia. 6,5 prosentin osinkotuotto tukee myös pankin positiivista näkemystä.

Danske Bank pitää Fortumin 12 kuukauden tavoitehinnan 22 euroa ja osta-suosituksen.

Kommentoi
Ylös
>