Yritysuutiset

Fortum petti odotukset -Venäjän liiketoiminta painoi tulosta

Fortum on toimitusjohtajan mukaan nyt käännekohdassa ja jatkossakin yhtiö aikoo tehdä isoja investointeja.

Fortum tuloserittely tulos raportti
Kuva: Fortum Oyj.

Yhtiön liikevaihto oli 12,3 miljardia euroa, kun vertailukaudella eli viime vuoden huhti-kesäkuussa se oli 1,1 miljardia euroa. Fortum yhdisteli Uniperin tuloksen tuloslaskelmaansa, mikä on pääsyy muutoksiin neljänneksen, puolivuotiskauden ja 12 viime kuukauden luvuissa edellisvuoteen verrattuna

Energiayhtiön vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 207 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 232 miljoonaa euroa. Liikevoiton lasku tuli analyytikoille yllätyksenä, sillä mediaaniennuste oli 243 miljoonaa euroa.

Fortumin heinäkuun alussa aloittanut uusi toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että matalat sähkönhinnat heikensivät Generation-segmentin tulosta, mutta korkeat suojaustasot pehmensivät pudotusta.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus markkinoilla jatkui, mutta sillä oli Rauramon mukaan vain vähäinen vaikutus pohjoismaiseen sähkönkulutukseen. Venäjällä sähkönkulutus laski huomattavasti pandemian ja öljy- ja kaasuteollisuuden sähkön kysynnän laskun seurauksena, mikä alensi sähkön markkinahintaa.

Lisäksi Venäjän rupla heikkeni, ja näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta Russia-segmentin tulos laski selvästi viime vuodesta.

Sähkönhintojen lasku Pohjoismaissa ja pandemian aiheuttama sähkönkysynnän lasku Venäjällä vaikuttivat Uniper-segmenttiin samalla tavalla kuin Generation- ja Russia-segmentteihin. Uniperin suojaukset ja toimintojen optimointi kuitenkin lievensivät vaikutuksia suurelta osin Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Fortumin kehitys viime vuosina on ottanut isoja harppauksia ja Fortum nyt käännekohdassa, Rauramo toteaa.

”Yhdessä Uniperin kanssa nopeutamme muutosta, ja tavoitteenamme on olla edelläkävijä Euroopan energiamurroksessa. Lyhyen aikavälin päätavoitteeni on muodostaa yhteinen strategia koko konsernille vuoden loppuun mennessä. Jatkamme hiilivoimaan perustuvan tuotannon vähentämistä, pienennämme päästöjä ja kasvamme puhtaassa energiassa. Lisäksi asetamme koko konsernille uudet ilmastotavoitteet osana yhteistä strategiaamme”, Rauramo linjaa.

Fortum aikoo Rauramon mukaan pitkällä aikavälillä panostaa myös kannattavaan kasvuun. Yhtiön tulevat investoinnit tulevat olemaan strategisia, tarkkaan valikoituja ja merkittävän kokoisia.

Tiettyjen kaukolämpöliiketoimintojen käynnissä oleva strateginen arviointi etenee, Rauramo kertoo. Heinäkuun alussa Fortum allekirjoitti sopimuksen Järvenpään ja Tuusulan alueen kaukolämpöliiketoimintamme myynnistä 375 miljoonalla eurolla. Yhtiö odottaa kirjaavansa kaupasta noin 290 miljoonan euron myyntivoiton kolmannen neljänneksen tulokseen.

Heinäkuun lopussa Fortum ilmoitti myös harkitsevamme strategisia vaihtoehtoja 50 prosentin omistukselle Stockholm Exergissä ja lisäksi käynnissä on arviointi Puolan ja Baltian kaukolämpöliiketoimintoista.

Fortum on hieman nostanut omistustaan Uniperissa, ja alkuviikosta omistus ylitti 75 prosentin rajan.

Energiayhtiön osake on Helsingin pörssissä laskussa noin 3,7 prosenttia kello 10.15.

Fortumin liiketoiminta ja sen liiketoiminta-alueet

Fortumin rapor­toin­ti­seg­mentit muodos­tuvat liike­toi­minta-alueittain määri­tel­lyistä segmen­teistä sekä yhdestä maantie­teel­lisen alueen perus­teella määri­tel­lystä segmen­tistä. IFRS:n mukaiset rapor­toi­tavat segmentit ovat Generation, City Solutions, Consumer Solutions, Russia ja Muut toiminnot. Muut toiminnot sisäl­tävät pääasiassa konsernin tukitoi­minnot sekä Fortumin Uniper-omistuksen, joka on yhdis­telty konserniin osakkuus­yh­tiönä.

Generation

Generation-segmentti vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat ydinvoima-, vesivoima-, tuulivoima- ja lämpövoimatuotanto sekä sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi sekä globaalisti ydinvoiman asiantuntijapalvelut.

Russia

Russia-segmentti koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä Venäjällä. Segmentti sisältää myös Fortumin yli 29 prosentin omistusosuuden TGC‑1:ssä. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä. Segmentti ei sisällä Uniperin Unipro-tytäryhtiötä Venäjällä.

City Solutions

City Solutions -segmentti vastaa kestävistä kaupunkiratkaisuista. Segmenttiin kuuluvat kaukolämpö ja -kylmä, jätteen energiahyötykäyttö ja muut kiertotalouden ratkaisut sekä aurinkovoiman tuotanto, palvelut ja uuden biomassapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen. Segmentillä on liiketoimintaa Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Intiassa.

Consumer Solutions

Consumer Solutions -segmentti kattaa sähkö- ja kaasutuotteiden vähittäismyynnin Pohjoismaissa, Puolassa ja Espanjassa, mukaan lukien asiakaspalvelun, laskutuksen sekä perinnän. Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkön vähittäismyyjä. Consumer Solutions tarjoaa sähkötuotteita ja niihin liittyviä lisäarvopalveluja sekä digitaalisia ratkaisuja.

Uniper

Uniper-segmentti sisältää Fortumin enemmistöomistuksen Uniperissa. Uniper on Fortumin tytäryhtiö ja johtava kansainvälinen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Sen liiketoimintaa ovat varma energiantuotanto ja siihen liittyvät palvelut. Uniperin päätoimintoja ovat sähköntuotanto Euroopassa ja Venäjällä sekä maailmanlaajuinen energiakaupankäynti.

Kommentoi
Ylös
>